Home / Nieuws / ...

 

Frisdranken en een hartstilstand*
Een Japanse studie onder een kleine 800.000 mensen laat zien dat het drinken van koolzuurhoudende frisdranken de kans op een hartstilstand duidelijk kan verhogen. Gekeken werd naar hartstilstanden die buiten her ziekenhuis plaatsvonden. Ruim de helft hiervan was het gevolg van hartproblemen en in deze groep zorgde net het drinken van koolzuurhoudende frisdranken voor een duidelijk hogere kans op de hartstilstand. Andere dranken zoals thee, cacao, melk, yoghurt, fruitsappen of water bleken geen invloed te hebben. 
(November 2015)


 

Carbonated drinks linked with out-of-hospital cardiac arrest of cardiac origin
Carbonated beverages are associated with out-of-hospital cardiac arrests of cardiac origin, according to results from the All-Japan Utstein Registry presented for the first time today at ESC Congress. The study in nearly 800 000 patients suggests that limiting consumption of carbonated beverages may be beneficial for health. 
"Some epidemiologic studies have shown a positive correlation between the consumption of soft drinks and the incidence of cardiovascular disease (CVD) and stroke, while other reports have demonstrated that the intake of green tea and coffee reduced the risk and mortality of CVD," said principal investigator Professor Keijiro Saku, Dean and professor of cardiology at Fukuoka University in Japan. "Carbonated beverages, or sodas, have frequently been demonstrated to increase the risk of metabolic syndrome and CVD, such as subclinical cardiac remodeling and stroke. However, until now the association between drinking large amounts of carbonated beverages and fatal CVD, or out-of-hospital cardiac arrests (OHCA) of cardiac origin, was unclear." 
The study compared the age-adjusted incidence of OHCAs to the consumption of various beverages per person between 2005 and 2011 in the 47 prefectures of Japan. It included 797 422 patients who had OHCAs of cardiac and non-cardiac origin from the All-Japan Utstein Registry of the Fire and Disaster Management Agency. Data on the consumption of the various beverages per person was obtained from the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, using expenditure on beverages as a proxy measure. 
The analysis focused on the 785 591 OHCA cases that received resuscitation, of which 435 064 (55.4%) were of cardiac origin and 350 527 (44.6%) were of non-cardiac origin. Those of non-cardiac origin included cerebrovascular disease, respiratory disease, malignant tumour, and exogenous disease (4.8%, 6.1%, 3.5%, and 18.9%, respectively). 
The researchers found that expenditures on carbonated beverages were significantly associated with OHCAs of cardiac (r=0.30, p=0.04) (Figure 1), but not non-cardiac origin (r=-0.03, p=0.8). 
Expenditures on other beverages, including green tea, black tea, coffee, cocoa, fruit or vegetable juice, fermented milk beverage, milk and mineral water were not significantly associated with OHCAs of cardiac origin. 
"Carbonated beverage consumption was significantly and positively associated with OHCAs of cardiac origin in Japan, indicating that beverage habits may have an impact on fatal CVD," said Professor Saku. "The acid in carbonated beverages might play an important role in this association." 
Professor Saku concluded: "Our data on carbonated beverage consumption is based on expenditure and the association with OHCA is not causal. But the findings do indicate that limiting consumption of carbonated beverages could be beneficial for health."

 

Figure 1: Association between incidence of OHCA of cardiac origin and consumption of carbonated beverages  
(data from 47 prefectures in Japan
European Society of Cardiology (ESC)

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Koolzuurhoudende dranken in verband met out-of-ziekenhuis een hartstilstand van cardiale oorsprong
Koolzuurhoudende dranken worden geassocieerd met out-of-ziekenhuis hartstilstand van cardiale oorsprong, volgens de resultaten van het All-Japan Utstein Registry gepresenteerd voor de eerste keer vandaag op ESC Congres. Het onderzoek in bijna 800 000 patiŽnten suggereert dat het beperken van de consumptie van koolzuurhoudende dranken gunstig voor de gezondheid kunnen zijn.
"Sommige epidemiologische studies hebben een positieve correlatie tussen de consumptie van frisdrank en de incidentie van cardiovasculaire ziekte (CVD) en beroerte, terwijl andere rapporten hebben aangetoond dat de inname van groene thee en koffie verminderde het risico en sterfte CVD," zegt hoofdonderzoeker professor Keijiro Saku, decaan en hoogleraar cardiologie aan de Universiteit van Fukuoka in Japan. "Koolzuurhoudende dranken of frisdrank, zijn herhaaldelijk aangetoond dat het risico op metabool syndroom en CVD, zoals subklinische remodellering en beroerte. Tot nu het verband tussen de inname van veel koolzuurhoudende dranken en fatale CVD of niet- -hospital hartstilstand (OHCA) van cardiale oorsprong, was onduidelijk. "
De studie vergeleek de leeftijd gecorrigeerde incidentie van OHCAs om de consumptie van verschillende dranken per persoon tussen 2005 en 2011 in de 47 prefecturen van Japan. Het omvatte 797 422 patiŽnten die OHCAs had van cardiale en niet-cardiale oorsprong van het All-Japan Utstein griffie van het Vuur en de Ramp Management Agency. Gegevens over de consumptie van de verschillende dranken per persoon werd verkregen van het ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn van Japan, met behulp van de uitgaven voor dranken als een proxy maatregel.
Het onderzoek richtte zich op de 785 591 OHCA gevallen reanimatie ontvangen, waarvan 435 064 (55,4%) waren van cardiale oorsprong en 350 527 (44,6%) waren van niet-cardiale oorsprong. Die van niet-cardiale oorsprongsprotocollen cerebrovasculaire aandoeningen, ademhalingsaandoeningen, kwaadaardige tumor, en exogene ziekten (4,8%, 6,1%, 3,5% en 18,9%, respectievelijk).
De onderzoekers vonden dat uitgaven voor koolzuurhoudende dranken waren significant geassocieerd met OHCAs van cardiale (r = 0,30, p = 0,04) (Figuur 1), maar niet cardiale oorsprong (r = -0,03, p = 0,8).
Uitgaven voor andere dranken, met inbegrip van groene thee, zwarte thee, koffie, cacao, fruit of groentesap, gefermenteerde melk drank, melk en mineraalwater waren niet significant geassocieerd met OHCAs van cardiale oorsprong.
"Koolzuurhoudende drank consumptie was significant en positief verband met OHCAs van cardiale oorsprong in Japan, wat aangeeft dat de drank gewoonten een impact hebben op dodelijke hart- en vaatziekten kunnen hebben," zei Professor Saku. "Het zuur in koolzuurhoudende dranken kunnen een belangrijke rol spelen associatie. '
Professor Saku concludeerde: "Onze gegevens op koolzuurhoudende drank consumptie is gebaseerd op de uitgaven en de associatie met OHCA is geen causaal Maar de bevindingen wijzen erop dat het beperken van de consumptie van koolzuurhoudende dranken gunstig voor de gezondheid zou kunnen zijn.".

Printen

 

 

Reacties: