Home / Nieuws / ...

 

Mediterraandieet tegen baarmoederkanker*
Uit een analyse van ruim 5.000 vrouwen die 23 jaar gevolgd werden blijkt dat een mediterraandieet de kans op baarmoederkanker flink kan verminderen. De negen belangrijkste bestanddelen van een mediterraandieet te weten veel groenten, fruit, noten, granen, vis, gezonde vetten (vooral omega-9), weinig zuivel, weinig vlees en gematigd alcohol gebruik. Vrouwen die doorgaans 7 of meer van die bestanddelen in hun dieet hadden bleken wel 57% minder kans te hebben op baarmoederkanker, bij 6 bestanddelen was dat 46% en bij 5 was dat 34%. Bij minder dan 5 was er geen voordeel meer te behalen.
De studie. (Augustus 2015)


 

Eating a Mediterranean diet could cut womb cancer risk
Women who eat a Mediterranean diet could cut their risk of womb cancer by more than half (57 per cent), according to a study published in the British Journal of Cancer.
The Italian researchers looked at the diets of over 5,000 Italian women to see how closely they stuck to a Mediterranean diet and whether they went on to develop womb cancer*.
The team broke the Mediterranean diet down into nine different components and measured how closely women stuck to them. The diet includes eating lots of vegetables, fruits and nuts, pulses, cereals and potatoes, fish, monounsaturated fats but little meat, milk and other dairy products and moderate alcohol intake.
Researchers found that women who adhered to the Mediterranean diet most closely by eating between seven and nine of the beneficial food groups lowered their risk of womb cancer by more than half (57 per cent).
Those who stuck to six elements of the diet's components reduced their risk of womb cancer by 46 per cent and those who stuck to five reduced their risk by a third (34 per cent). But those women whose diet included fewer than five of the components did not lower their risk of womb cancer significantly.
Dr Cristina Bosetti, lead author from the IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche, said: "Our research shows the impact a healthy balanced diet could have on a woman's risk of developing womb cancer. This adds more weight to our understanding of how our every day choices, like what we eat and how active we are, affect our risk of cancer."
The study was funded by the Italian Foundation for Cancer Research, the Swiss National Science Foundation and the Swiss League Against Cancer.
Each year in the UK there are around 8,500 new cases of womb cancer, and rates have increased by around half since the early 1990s in Great Britain.
Dr Julie Sharp, Cancer Research UK's head of health information, said: "While we know that getting older and being overweight both increase a woman's risk of womb cancer, the idea that a Mediterranean diet could help reduce the risk needs more research. This is partly because this study was based on people remembering what they had eaten in the past.
"Cancer risk is affected by our age and our genes but a healthy lifestyle can also play a part in reducing the risk of some cancers. Not smoking, keeping a healthy weight, being active, eating healthily and cutting down on alcohol helps to stack the odds in your favour."
* Endometrial cancer.
Reference:
1. M Filomeno, C Bosetti, E Bidoli, F Levi, D Serraino, M Montella, C La Vecchia, A Tavani. Mediterranean diet and risk of endometrial cancer: a pooled analysis of three italian case-control studies. British Journal of Cancer, 2015; 112 (11): 1816 DOI: 10.1038/bjc.2015.153 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het eten van een mediterraan dieet kan baarmoeder risico op kanker te snijden
Vrouwen die een mediterraan dieet eet konden hun risico op kanker baarmoeder gesneden door meer dan de helft (57 procent), volgens een studie gepubliceerd in het British Journal of Cancer.
De Italiaanse onderzoekers gekeken naar de voeding van meer dan 5.000 Italiaanse vrouwen om te zien hoe dicht ze vast aan een mediterraan dieet en of ze ging op baarmoeder kanker te ontwikkelen *.
Het team brak het mediterrane dieet beneden in negen verschillende componenten en gemeten hoe nauw vrouwen vast aan hen. Het dieet bestaat uit het eten van veel groenten, fruit en noten, peulvruchten, granen en aardappelen, vis, enkelvoudig onverzadigde vetten maar weinig vlees, melk en andere zuivelproducten en matig alcoholgebruik.
Onderzoekers ontdekten dat vrouwen die naar het mediterrane dieet het meest door het eten van tussen de zeven en negen van de voordelige voedsel groepen gehandeld verlaagd hun risico op baarmoeder kanker met meer dan de helft (57 procent).
Degenen die tot zes elementen van de onderdelen van het dieet vast verlaagd hun risico op baarmoeder kanker met 46 procent en die tot vijf steken verlaagd hun risico met een derde (34 procent). Maar die vrouwen van wie de voeding opgenomen minder dan vijf van de componenten niet hun risico op baarmoeder kanker aanzienlijk verlagen.
Dr Cristina Bosetti, hoofdauteur van de IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche, zei: "Ons onderzoek toont de impact van een gezonde en evenwichtige voeding zou kunnen hebben op het risico op het ontwikkelen van baarmoederkanker een vrouw Dit voegt meer gewicht aan ons begrip van hoe onze elke dag. keuzes, zoals wat we eten en hoe actief we zijn, invloed hebben op onze risico van kanker. "
De studie werd gefinancierd door de Italiaanse Foundation for Cancer Research, de Swiss National Science Foundation en de Zwitserse Liga tegen Kanker.
Elk jaar in het Verenigd Koninkrijk zijn er ongeveer 8500 nieuwe gevallen van kanker baarmoeder, en de tarieven hebben sinds het begin van de jaren 1990 in Groot-BrittanniŽ steeg met ongeveer de helft.
Dr Julie Sharp, Cancer Research UK's hoofd van informatie over gezondheid, zei: "Hoewel we weten dat ouder en overgewicht zowel verhogen het risico van de baarmoeder kanker van een vrouw, het idee dat een mediterraan dieet kan helpen bij het verminderen van het risico moet meer onderzoek Dit is. mede omdat deze studie was gebaseerd op de mensen herinneren wat ze in het verleden hadden gegeten.
"Het risico van kanker wordt beÔnvloed door onze leeftijd en onze genen, maar een gezonde levensstijl kan ook een rol spelen bij het verminderen van het risico op sommige vormen van kanker. Niet roken, het bijhouden van een gezond gewicht, actief, gezond eten en het kappen van alcohol helpt bij het stapelen odds in uw voordeel. "
* Endometriumkanker.
Referentie:
1. M Filomeno, C Bosetti, Bidoli E, F Levi, D Serraino, M Montella, C La Vecchia, A Tavani. Mediterrane dieet en het risico van endometriumkanker: een samengevoegde analyse van drie Italiaanse case-control studies. British Journal of Cancer, 2015; 112 (11): 1816 DOI: 10.1038 / bjc.2015.153

Printen

 

 

Reacties: