Home / Nieuws / ...

 

Resveratrol en depressies*
Uit een onderzoek, weliswaar met ratten, lijkt het dat resveratrol, een bioactieve stof die vooral gevonden wordt in druiven, pinda's en rode wijn, goed werk kan doen ter voorkoming van een depressie als gevolg van stress. Stress zo blijkt uit de studie veroorzaakt ontstekingen in het lichaam en de hersenen en daardoor ontstaan symptomen van een depressie. Het aanvullen van de voeding met resveratrol ging de ontstekingen in het lichaam, die normaal bij stress ontstaan, tegen en zo vertoonden de ratten geen symptomen van een depressie.
(Juni 2015)


 

Component of red grapes, wine could help ease depression
Scientists have recently discovered a link between inflammation and depression, which affects approximately 148 million people in the United States. A new study finds that resveratrol -- a natural anti-inflammatory agent found in the skin of red grapes -- can prevent inflammation as well as depression-related behaviors in rodents exposed to a social stress.
"Our research is very relevant to today's society because it investigates potential treatments for people with an increased susceptibility to depression and related disorders that arise due to social stress," said Susan K. Wood, Ph.D., assistant professor at the University of South Carolina School of Medicine and leader of the research team. "We hope our findings will encourage scientists who are running clinical trials to test the effectiveness of natural anti-inflammatory agents on depression, which is currently an understudied area."
Some psychiatric disorders are known to arise from a social stress, such as bullying or the loss of a loved one. In previous research, Wood's team developed an animal model for this type of social stress in which a larger, more aggressive rat takes on the role of a bully. Some rats exposed to the bullies developed both depressive-like behaviors and inflammation while the rats that did not develop depressive-like behaviors showed no inflammation.
In the new work, the researchers repeated their experiment with one key difference: the bullied rats were given a daily dose of resveratrol roughly equivalent to the amount found in six glasses of wine. They found that resveratrol blocked the increased inflammation in the brain and also prevented the depressive-like behaviors in animals that would have normally developed those behaviors.
"Resveratrol appears to knock down inflammation throughout the body," said Julie Finnell, a doctoral student in the research team who will present the findings at the American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) Annual Meeting during Experimental Biology 2015. "We found that administering resveratrol blocks the inflammation we would normally see in animals undergoing the bullying stress and brings it to control levels. We saw that consistently with IL-1▀ [a pro-inflammatory protein] and many of the other inflammatory markers that we analyzed."
In addition to being naturally present in the skin of red grapes and in red wine, resveratrol is also sold as supplement. Studies have shown that the natural agent might be responsible for red wine's ability to prevent blood vessel damage and reduce LDL cholesterol, and experiments using high doses of resveratrol in animals have suggested it might help protect from obesity and diabetes.
Wood said the group's findings are exciting because they show that resveratrol has anti-inflammatory potential in the brain, not just on levels of inflammation circulating in the body. "Certainly, there is a strong case being built now between clinical and preclinical work that inflammation is linked to depressive symptoms, and there is a great need for these findings to be validated in human studies," she said.
The researchers are now expanding upon their rodent experiments to test whether resveratrol can reverse the effects of social stress after they develop.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Onderdeel van rode druiven, kan wijn helpen verlichten depressie
Wetenschappers hebben onlangs ontdekt een verband tussen ontsteking en depressie, die ongeveer 148 miljoen mensen in de Verenigde Staten treft. Een nieuwe studie blijkt dat resveratrol - een natuurlijke anti-inflammatoir middel in de huid van rode druiven - een ontsteking en depressie samenhangende gedrag voorkomen knaagdieren blootgesteld aan sociale stress.
"Ons onderzoek is zeer relevant voor de huidige maatschappij, omdat het onderzoekt mogelijke behandelingen voor mensen met een verhoogde gevoeligheid voor depressie en verwante aandoeningen die te wijten aan sociale spanning ontstaan," zei Susan K. Wood, Ph.D., assistent-professor aan de Universiteit van South Carolina School of Medicine en de leider van het onderzoeksteam. "We hopen dat onze bevindingen zullen wetenschappers die actief zijn klinische studies naar de effectiviteit van natuurlijke anti-inflammatoire middelen over depressie, die momenteel een weinig bestudeerd gebied testen aan te moedigen."
Sommige psychiatrische aandoeningen is bekend dat ze het gevolg zijn van een sociale stress, zoals pesten of het verlies van een dierbare. In het vorige onderzoek, Wood's team ontwikkelde een diermodel voor dit soort sociale stress in waarin een grotere, meer agressieve rat neemt de rol van een bullebak. Sommige ratten blootgesteld aan de pestkoppen ontwikkelde zowel depressieve-achtig gedrag en ontstekingen, terwijl de ratten die niet ontwikkelen van depressieve-achtig gedrag vertoonde geen ontsteking.
In het nieuwe werk, de onderzoekers herhaalden hun experiment met ÚÚn belangrijk verschil: de gepest ratten kregen een dagelijkse dosis resveratrol ongeveer gelijk aan de hoeveelheid gevonden in zes glazen wijn. Zij vonden dat resveratrol blokkeerde de verhoogde ontsteking in de hersenen en eveneens voorkomen dat de depressieve-achtig gedrag bij dieren die normaal ontwikkeld die gedragingen.
"Resveratrol lijkt te knock down ontstekingen in het lichaam," zei Julie Finnell, een doctoraal student in de onderzoeksgroep die de bevindingen zal presenteren op de Amerikaanse Vereniging voor Farmacologie en Experimentele Therapeutics (ASPET) Annual Meeting tijdens Experimental Biology 2015. "Wij vinden dat het toedienen resveratrol blokkeert de ontsteking zouden normaal gesproken in dieren die in het pesten stress en brengt het naar controleniveaus. We zagen dat consistent met IL-1▀ [a pro-inflammatoir prote´ne] en vele andere ontstekingsfactoren die we geanalyseerd. "
Naast de van nature in de huid van rode druiven en in rode wijn, resveratrol wordt ook verkocht als supplement. Studies hebben aangetoond dat de natuurlijke agens dat verantwoordelijk is voor het vermogen van rode wijn op bloedschade vat voorkomen en verminderen LDL-cholesterol kan zijn en experimenten met hoge doses resveratrol bij dieren hebben gesuggereerd dat zou kunnen helpen tegen obesitas en diabetes.
Wood zei dat de bevindingen van de groep zijn spannend, omdat ze laten zien dat resveratrol heeft anti-inflammatoire potentieel in de hersenen, niet alleen op niveaus van ontsteking in het lichaam circuleert. "Zeker, er is een sterke zaak wordt nu gebouwd tussen klinische en preklinische werk dat de ontsteking is gekoppeld aan depressieve symptomen, en er is een grote behoefte aan deze bevindingen worden gevalideerd in menselijke studies," zei ze.
De onderzoekers zijn nu uitbreiden op hun knaagdieren experimenten om te testen of resveratrol de effecten van sociale stress kan keren nadat ze ontwikkelen.


Printen

 

 

Reacties: