Home / Nieuws / ...

 

Pesticiden en depressies*
Uit een ruim twintigjarige Amerikaanse studie naar de relatie tussen pesticidengebruik en depressies bij landbouwers blijkt dat het gebruik van pesticiden door hen leidt tot wel 80-90% meer kans op een depressie. Eerdere studies hebben al laten zien dat het gebruik van pesticiden kan leiden tot allerlei aandoeningen bij landbouwers. De onderzoekers stellen zich de vraag: Als landbouwers die beroepshalve gebruik maken van pesticiden de nadelige gevolgen ervaren, wat is dan het effect op het grote publiek, die dagelijks die stoffen via hun voedsel binnenkrijgen? Wellicht zo lijkt het zijn de pesticiden ook indirect mede verantwoordelijk voor het grote aantal zelfmoorden onder landbouwers wereldwijd.
De studie. (April 2015)


 

Landmark study links pesticides to high depression rates
Researchers at the National Institute of Health completed a historic study earlier this fall which confirmed that seven pesticides -- some of which are widely used -- contribute to clinical depression in farmers. Over the last two decades, the team interviewed almost 84,000 farmers and their spouses. The findings were startling. Dr. Freya Kamel, lead researcher for the study, said that two specific types of pesticide were responsible for the massive uptick in depression -- organochlorine insecticides and fumigants. Each increases the risk of depression by an astounding 90 and 80 percent, respectively. One of the more common varieties is called malathion and is used by approximately 67 percent of the farmers surveyed. It also just happens to be banned in Europe.
This isn't the only study that links pesticides to depression. According to Newsweek:
"A group of researchers published studies on the neurological effects of pesticide exposure in 2002 and 2008. Lorrann Stallones, one of those researchers and a psychology professor at Colorado State University, says she and her colleagues found that farmers who had significant contact with pesticides developed physical symptoms like fatigue, numbness, headaches and blurred vision, as well as psychological symptoms like anxiety, irritability, difficulty concentrating and depression. Those maladies are known to be caused by pesticides interfering with an enzyme that breaks down the neurotransmitter that affects mood and stress responses."
In the end, both studies beg the question: If farmers who utilize conventional pesticides as part of their profession are experiencing the damaging consequences of the chemicals, what is the effect on the general public who ingest the substances through their food?
Globally, one person dies by suicide roughly every 40 seconds. Around the world, over one million people commit suicide each year -- an increase of 60 percent over the last four and a half decades. Incredibly, farmers have one of the highest rates of self-inflicted death.
Newsweek reports that suicide for farmers in the U.S. is about twice the average of the general population. However, this isn't just a problem in America; it's an international crisis.
"India has had more than 270,000 farmer suicides since 1995. In France, a farmer dies by suicide every two days. In China, farmers are killing themselves to protest the government's seizing of their land for urbanization. In Ireland, the number of suicides jumped following an unusually wet winter in 2012 that resulted in trouble growing hay for animal feed. In the U.K., the farmer suicide rate went up by 10 times during the outbreak of foot-and-mouth disease in 2001, when the government required farmers to slaughter their animals. And in Australia, the rate is at an all-time high following two years of drought."
Although factors such as poor yield, financial stress, erratic weather and animal disease certainly contribute to a high suicide rate in farmers, researchers are beginning to suspect another cause: exposure to pesticides.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Landmark studie koppelt pesticiden te hoge depressie tarieven
Onderzoekers van het National Institute of Health voltooide een historische studie eerder dit najaar dat bevestigde dat zeven pesticiden - sommige van die op grote schaal worden gebruikt - een bijdrage leveren aan klinische depressie bij boeren. In de afgelopen twee decennia, het team interviewde bijna 84.000 boeren en hun echtgenoten. De resultaten waren opzienbarend. Dr. Freya Kamel, hoofdonderzoeker van de studie, zei dat twee specifieke soorten pesticiden waren verantwoordelijk voor de enorme stijging in depressie - organochlorine insecticiden en ontsmettingsmiddelen. Elk verhoogt het risico van depressie met maar liefst 90 en 80 procent, respectievelijk. Een van de meest voorkomende rassen wordt malathion genoemd en wordt gebruikt door ongeveer 67 procent van de ondervraagde boeren. Het ook toevallig in Europa te worden verboden.
Dit is niet de enige studie die pesticiden verbindt depressie. Volgens Newsweek:
"Een groep onderzoekers gepubliceerde studies over de neurologische effecten van blootstelling aan pesticiden in 2002 en 2008. Lorrann Stallones, een van die onderzoekers en een hoogleraar psychologie aan de Colorado State University, zegt dat zij en haar collega's vinden dat boeren die aanzienlijk contact met pesticiden had ontwikkeld lichamelijke symptomen zoals vermoeidheid, gevoelloosheid, hoofdpijn en wazig zien, en psychologische symptomen zoals angst, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen en depressie. Deze ziekten zijn bekend te worden veroorzaakt door pesticiden verstoren een enzym dat de neurotransmitter die de stemming en stress beÔnvloedt reacties. "
Op het einde, beide studies smeken de vraag: Als boeren die gebruik maken van conventionele pesticiden, als onderdeel van hun beroep worden ervaren van de schadelijke gevolgen van de chemicaliŽn, wat is het effect op het algemene publiek, die inslikken de stoffen via hun voedsel?
Wereldwijd, een persoon sterft door zelfdoding ongeveer elke 40 seconden. Rond de wereld, meer dan een miljoen mensen zelfmoord plegen elk jaar - een stijging van 60 procent ten opzichte van de laatste vier en een half decennia. Ongelooflijk, de boeren hebben een van de hoogste percentages van zelf toegebrachte dood.
Newsweek meldt dat zelfmoord voor de boeren in de VS is ongeveer twee keer het gemiddelde van de algemene bevolking. Dit is echter niet alleen een probleem in Amerika; het is een internationale crisis.
"India heeft meer dan 270.000 boeren zelfmoord sinds 1995. In Frankrijk had, een boer sterft door zelfdoding om de twee dagen. In China, boeren zelfmoord te protesteren van de overheid in beslag nemen van hun land voor verstedelijking. In Ierland is het aantal zelfmoorden sprong na een ongewoon natte winter in 2012 die resulteerde in de problemen groeien hooi voor veevoer. In het Verenigd Koninkrijk, de boer zelfmoorden steeg met 10 keer tijdens de uitbraak van mond- en klauwzeer in 2001, toen de regering verplicht de boeren aan het slachten hun dieren. En in AustraliŽ, de snelheid is op een all-time high volgende twee jaren van droogte. "
Hoewel factoren zoals slechte opbrengst, financiŽle stress, grillige weer en dierziekten zeker bijdragen tot een hoog aantal zelfmoorden in boeren, onderzoekers beginnen aan een andere oorzaak te vermoeden: blootstelling aan pesticiden.

Printen

 

 

Reacties: