Home / Nieuws / ...

 

Broccoli en autisme
Uit een kleine studie onder 40 jongens en mannen met autisme blijkt dat de bioactieve stof sulforafaan zoals in broccoli het gedragspatroon duidelijk kan verbeteren. Vier maanden lang kregen de deelnemers dagelijks een supplement van sulforafaan of een placebo. De deelnemers in de sulforafaangroep hadden een substantiŽle verbetering in hun sociale interactie en verbale communicatie, terwijl het repetitieve en rituele gedrag, dat vaak voorkomt bij autisme, verminderde, vergeleken met de deelnemers in de placebogroep. Sulforafaan zo zeggen de onderzoekers lijkt een vergelijkbaar effect te hebben als koorts bij autisme. Ouders hebben gemerkt dat hun kind tijdelijk verbetert, terwijl hij of zij koorts heeft, en sulforafaan lijkt nu een even gunstig effect op het cellulaire niveau te geven. De hoeveelheid sulforafaan in de studie was dagelijks 250 mg tot 45 kg lichaamsgewicht, 500 mg tot 90 kg en 750 mg bij een lichaamsgewicht van meer dan 90 kg.
De studie en de opzet van de studie. (Oktober 2014)


 


Printen

 

 

Reacties: