Home / Nieuws / ...

 

Kurkuma als behandeling bij depressies*
Uit dierenstudies was al gebleken dat de bioactieve stof curcumine in kurkuma goed werkt bij zware depressies. Uit deze kleine studie onder 60 mensen met een zware depressie blijkt dat dit ook bij mensen geldt. 6 weken lang kregen de deelnemers of een antidepressiva, of curcumine (1 gram/dag) of een combinatie van beiden. Curcumine bleek dezelfde goede resultaten te geven als de medicatie, de combinatie scoorden zelfs nog iets beter. Curcumine werd goed verdragen en gaf geen bijwerkingen en lijkt volgens de onderzoekers een goed middel om zware depressies te bestrijden. (Oktober 2013)Efficacy and Safety of Curcumin in Major Depressive Disorder: A Randomized Controlled Trial.
Sanmukhani J, Satodia V, Trivedi J, Patel T, Tiwari D, Panchal B, Goel A, Tripathi CB.
Source
Department of Pharmacology, Government Medical College, Bhavnagar, Gujarat, India.
Abstract
Curcumin, an active ingredient of Curcuma longa Linn (Zingiberaceae), has shown potential antidepressant-like activity in animal studies. The objectives of this trial were to compare the efficacy and safety of curcumin with fluoxetine in patients with major depressive disorder (MDD). Herein, 60 patients diagnosed with MDD were randomized in a 1:1:1 ratio for six weeks observer-masked treatment with fluoxetine (20 mg) and curcumin (1000 mg) individually or their combination. The primary efficacy variable was response rates according to Hamilton Depression Rating Scale, 17-item version (HAM-D17 ). The secondary efficacy variable was the mean change in HAM-D17 score after six weeks. We observed that curcumin was well tolerated by all the patients. The proportion of responders as measured by the HAM-D17 scale was higher in the combination group (77.8%) than in the fluoxetine (64.7%) and the curcumin (62.5%) groups; however, these data were not statistically significant (P = 0.58). Interestingly, the mean change in HAM-D17 score at the end of six weeks was comparable in all three groups (P = 0.77). This study provides first clinical evidence that curcumin may be used as an effective and safe modality for treatment in patients with MDD without concurrent suicidal ideation or other psychotic disorders. Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Ltd. Phytother Res. 2013. doi: 10.1002/ptr.5025

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Werkzaamheid en veiligheid van curcumine in Depressieve stoornis : een gerandomiseerde gecontroleerde trial .
Sanmukhani J , Satodia V , Trivedi J , Patel T , Tiwari D , Panchal B , Goel A , Tripathi CB .
bron
Afdeling Farmacologie , regering Medical College , Bhavnagar , Gujarat , India .
abstract
Curcumine , een actief bestanddeel van Curcuma longa Linn ( Zingiberaceae ) , heeft aangetoond potentiŽle antidepressivum - achtige activiteit in dierproeven . De doelstellingen van dit onderzoek waren de werkzaamheid en veiligheid van curcumine te vergelijken met fluoxetine bij patiŽnten met een depressieve stoornis ( MDD ) . Hierin 60 patiŽnten met MDD werden gerandomiseerd in een verhouding van 1:1:1 zes weken waarnemer gemaskeerde behandeld met fluoxetine ( 20 mg ) en curcumine ( 1000 mg ) alleen of de combinatie ervan . De primaire variabele was de respons volgens de Hamilton Depression Rating Scale , 17 - itemversie ( HAM - D17 ) . De secundaire variabele werkzaamheid was de gemiddelde verandering in de HAM - D17 score na zes weken . We zagen dat curcumine goed werd verdragen door alle patiŽnten . Het aantal responders gemeten door de HAM - D17 schaal was hoger in de combinatiegroep ( 77,8 % ) dan in de fluoxetine ( 64,7 % ) en curcumine ( 62,5 % ) groepen , maar de gegevens waren niet statistisch significant ( P = 0,58 ) . Interessant is dat de gemiddelde verandering in HAM - D17 score aan het einde van zes weken was vergelijkbaar in alle drie de groepen ( P = 0,77 ) . Deze studie levert eerste klinische bewijs dat curcumine kan worden gebruikt als een effectieve en veilige modaliteit voor de behandeling bij patiŽnten met MDD zonder gelijktijdige zelfmoordgedachten of andere psychotische stoornissen . Copyright © 2013 John Wiley & Sons , Ltd

Printen

 

 

Reacties: