Home / Nieuws / ...

 

Niacine en cholesterol*
Omdat uit twee eerdere studies gebleken was dat vitamine B3 in de vorm van niacine wel het goede cholesterol (HDL) deed verhogen doch niet de kans op een hartziekte werd door onderzoekers gezocht naar een verklaring. Uit deze kleine studie onder 39 deelnemers blijkt dat niacine inderdaad het goede cholesterol (HDL) verhoogd doch niet de functionaliteit van het HDL, met name de cholesterol verwijderende functie bleek nauwelijks verhoogd te zijn. In de studie werd wel gekeken naar een combinatie van niacine en statine (cholesterolverlagend medicijn) gebruik.
(April 2013)

Niacin added to statin therapy increases HDL cholesterol levels but does not improve HDL functionality, research shows
While two large clinical trials recently showed that adding niacin to statin therapy failed to improve clinical outcomes despite a significant increase in HDL-C levels, little is known about exactly why the increased HDL-C levels did not reduce the risk of cardiovascular events, including heart attack and stroke. Now, a small study from researchers the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, has shown that while niacin increased measured levels of HDL-C, it did not improve the functionality of HDL. This may provide an explanation for the failure of niacin to further reduce cardiovascular risk. The study results were reported today at the 62nd Annual Scientific Session of the American College of Cardiology in San Francisco (Abstract # 919-7).
"There is a major need to identify additional agents to target residual cardiovascular risk beyond the use of statins," said senior study author Daniel J. Rader, MD, professor of Medicine and chief, Division of Translational Medicine and Human Genetics, at Penn. "Niacin is one of the oldest players in this field and is often used clinically to increase HDL cholesterol levels. However, much to the disappointment of the medical community, recent trials of niacin added to standard LDL-lowering therapy with statins failed to show benefit in improving cardiovascular outcomes. There has been substantial recent interest in the function of HDL independent of HDL cholesterol levels. We performed a small trial to examine how niacin modulated a classic function of HDL, namely its ability to promote cholesterol removal from cells."
Previous work from Penn investigators has shown that a measure of HDL function, cholesterol efflux capacity, is more strongly related to coronary artery disease than HDL cholesterol levels.
To assess the change in functional capacity of HDL with niacin therapy, they randomized 39 patients with known carotid atherosclerosis to either simvastatin plus placebo or simvastatin plus extended-release niacin. After six months of therapy, they measured HDL-C levels and assessed functional properties using two tests Ė cholesterol efflux capacity (a measure of how well HDL removes cholesterol from lipid-loaded cells) and the HDL inflammatory index (which quantifies the antioxidant properties as it relates to preventing the oxidation of LDL).
As expected, they saw a 29 percent increase in HDL cholesterol with the addition of niacin to statin therapy, compared to a two percent increase in those treated with statin only. However, on the measures of cholesterol efflux capacity and the HDL inflammatory index, they saw no significant changes in HDL function.
"Based on our research, we now know that the addition of niacin to statin does not improve HDL function, providing a possible explanation for the failure of previous large scale trials," said lead study author Amit Khera, MD, a former member of the Rader lab who is now completing his residency at the Brigham and Women's Hospital. "The assays we used to measure HDL function are robust and reproducible, thus potentially useful in the early clinical screening of new HDL-targeted therapies to understand how/if they might work."
Provided by University of Pennsylvania School of Medicine


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Niacine toegevoegd aan behandeling met een statine verhoogt HDL cholesterol, maar niet verbetert HDL functionaliteit, blijkt uit onderzoek
Terwijl twee grote klinische studies toonden onlangs aan dat het toevoegen van niacine om statine therapie mislukte ondanks een aanzienlijke stijging van de HDL-C niveaus om klinische resultaten te verbeteren, is er weinig bekend over precies de reden waarom de verhoogde HDL-C niveaus van het risico van cardiovasculaire gebeurtenissen niet te verminderen, met inbegrip hartaanval en beroerte. Nu, een kleine studie van onderzoekers van de Perelman School of Medicine aan de Universiteit van Pennsylvania, heeft aangetoond dat, terwijl niacine verhoogde gemeten niveaus van HDL-C, het niet de functionaliteit van HDL te verbeteren. Dit kan een verklaring voor het falen van niacine cardiovasculair risico verder te verminderen verschaffen. De studieresultaten werden vandaag gemeld op de 62ste Annual Scientific Session van het American College of Cardiology in San Francisco (Abstract # 919-7).
"Er is een grote behoefte aan extra middelen te identificeren om de resterende cardiovasculair risico te richten dan het gebruik van statines," zegt senior studie auteur Daniel J. Rader, MD, professor in de Geneeskunde en hoofd, Afdeling van Translational Medicine en Menselijke Genetica, op Penn. "Niacine is een van de oudste spelers op dit gebied en wordt vaak klinisch gebruikt om HDL-cholesterol te verhogen. Echter, tot grote teleurstelling van de medische gemeenschap, recente studies van niacine toegevoegd aan standaard LDL-verlagende therapie met statines geen voordeel zien het verbeteren cardiovasculaire resultaten. Er is aanzienlijke recente interesse in de functie van HDL onafhankelijk van HDL cholesterol. We hebben een kleine proef hoe niacine gemoduleerde klassieke functie van HDL, namelijk het vermogen om cholesterol te verwijderen uit cellen bevorderen onderzoeken. "
Eerdere studies van Penn onderzoekers is aangetoond dat een handeling van HDL functie cholesterol efflux capaciteit is sterk gerelateerd aan coronaire hartziekte dan HDL cholesterol.
Om de verandering van de functionele capaciteit van HDL met niacine therapie te beoordelen, die gerandomiseerd 39 patiŽnten met bekende halsslagader atherosclerose ofwel simvastatine plus placebo of simvastatine plus extended-release niacine. Na zes maanden van de behandeling, gemeten ze HDL-C niveaus en beoordeeld functionele eigenschappen met behulp van twee tests - cholesterol efflux capaciteit (een maat voor hoe goed HDL verwijdert cholesterol uit lipide-beladen cellen) en het HDL-inflammatoire index (die de antioxiderende eigenschappen kwantificeert als het betreft het voorkomen van de oxidatie van LDL).
Zoals verwacht, zagen zij een toename van 29 procent in HDL cholesterol met de toevoeging van niacine statine therapie, tegenover een stijging van twee procent van die behandeld met alleen statine. Echter, over de maatregelen van cholesterol efflux capaciteit en het HDL-inflammatoire index, zagen zij geen significante veranderingen in HDL-functie.
"Op basis van ons onderzoek, weten we nu dat de toevoeging van niacine om statine HDL functie niet te verbeteren, die een mogelijke verklaring voor het falen van eerdere grootschalige proeven groot," aldus hoofdauteur van de studie Amit Khera, MD, een voormalig lid van de Rader lab die nu het voltooien van zijn residentie bij het Brigham en Women's Hospital. "De testen hebben we gebruikt om HDL-functie te meten zijn robuust en reproduceerbaar, dus potentieel bruikbaar in de vroege klinische screening van nieuwe HDL-gerichte therapieŽn te begrijpen hoe / wanneer ze zou kunnen werken."
Verstrekt door Universiteit van Pennsylvania School of Medicine


Printen

 

 

Reacties: