Home / Nieuws / ...

 

Uien en look tegen borstkanker*
Puerto Rico heeft duidelijk lagere borstkanker percentages dan in de VS, zodat in een studie gekeken werd naar mogelijke oorzaken. Uit de studie onder ruim 650 vrouwen, waarvan 314 met borstkanker, blijkt dat het dagelijks eten van uien en knoflook goed kan zijn om borstkanker te voorkomen. Knoflook en uien zijn belangrijke ingrediŽnten van de saus sofrito, die op Puerto Rico veel genuttigd wordt. Zij die een keer of meer per dag deze saus aten bleken wel 67% minder kans te hebben op borstkanker.
De studie. (December 2019)


Onion and garlic consumption may reduce breast cancer risk
Onions and garlic are key ingredients in sofrito, a condiment that's a staple of Puerto Rican cuisine. They may also be a recipe for reducing the risk of breast cancer.
That's according to the findings of a study led by University at Buffalo and University of Puerto Rico researchers. It's the first population-based study to examine the association between onion and garlic consumption and breast cancer in Puerto Rico. The results were published in the journal Nutrition and Cancer.
"We found that among Puerto Rican women, the combined intake of onion and garlic, as well as sofrito, was associated with a reduced risk of breast cancer," said Gauri Desai, the study's lead author, who is an epidemiology PhD student in UB's School of Public Health and Health Professions.
In fact, those who consumed sofrito more than once per day had a 67% decrease in risk compared to women who never ate it. The idea for the study stemmed from previous scientific evidence showing that eating onions and garlic may have a protective effect against cancer.
"Studying Puerto Rican women who consume a lot of onions and garlic as sofrito was unique," Desai said, adding that it was total intake of onions and garlic, not sofrito alone, that was associated with breast cancer risk.
Puerto Rico was a perfect place to study, because women there consume larger amounts of onions and garlic than in Europe and the U.S., due largely to the popularity of sofrito, Desai noted. Onions and garlic also are eaten regularly in "guisos" (stews), as well as in bean- and rice-based dishes in Puerto Rican cuisine.
In addition, "Puerto Rico has lower breast cancer rates compared to the mainland U.S., which makes it an important population to study," Desai said.
"There is very little research on breast cancer in Puerto Rico. This study was a collaboration between my colleagues here at UB and at the University of Puerto Rico to help us understand why rates there are lower than in the rest of the U.S., and why rates there are continuing to increase while they are decreasing in the rest of the United States," said study co-author Jo Freudenheim, PhD, chair of epidemiology and environmental health at UB.
So, why the focus on these two ingredients? "Onions and garlic are rich in flavonols and organosulfar compounds," Desai said.
In particular, garlic contains compounds such as S-allylcysteine, diallyl sulfide and diallyl disulfide, while onions contain alk(en)yl cysteine sulphoxides. "These compounds show anticarcinogenic properties in humans, as well as in experimental animal studies," said Lina Mu, the study's senior author, who is an associate professor of epidemiology and environmental health at UB.
Study participants were enrolled in the Atabey Study of Breast Cancer, a case-control study named after the Puerto Rican goddess of fertility. The study was conducted between 2008 and 2014 and included 314 women with breast cancer and 346 control subjects.
Gauri Desai, Michelle Schelske-Santos, Cruz M. Nazario, Rosa V. Rosario-Rosado, Imar Mansilla-Rivera, Farah RamŪrez-Marrero, Jing Nie, Ajay A. Myneni, Zuo-Feng Zhang, Jo L. Freudenheim, Lina Mu. Onion and Garlic Intake and Breast Cancer, a Case-Control Study in Puerto Rico. Nutrition and Cancer, 2019; 1 DOI: 10.1080/01635581.2019.1651349 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Uien- en knoflookconsumptie kunnen het risico op borstkanker verminderen
Uien en knoflook zijn belangrijke ingrediŽnten in sofrito, een kruiderij die een hoofdbestanddeel is van de Puerto Ricaanse keuken. Ze kunnen ook een recept zijn om het risico op borstkanker te verminderen.
Dat blijkt uit de bevindingen van een onderzoek onder leiding van onderzoekers van University at Buffalo en University of Puerto Rico. Het is de eerste bevolkingsstudie die de associatie tussen ui- en knoflookconsumptie en borstkanker in Puerto Rico onderzoekt. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Nutrition and Cancer.
"We vonden dat bij Puerto Ricaanse vrouwen de gecombineerde inname van ui en knoflook, evenals sofrito, werd geassocieerd met een verminderd risico op borstkanker," zei Gauri Desai, hoofdauteur van de studie, die promovendus is in epidemiologie bij UB's. School voor volksgezondheid en gezondheidsberoepen.
Degenen die sofrito meer dan eens per dag consumeerden, hadden zelfs een risicoverlaging van 67% in vergelijking met vrouwen die het nooit aten. Het idee voor de studie kwam voort uit eerder wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het eten van uien en knoflook een beschermend effect kan hebben tegen kanker.
"Het bestuderen van Puerto Ricaanse vrouwen die veel uien en knoflook consumeren als sofrito was uniek," zei Desai, eraan toevoegend dat het de totale inname van uien en knoflook was, en niet alleen sofrito, die werd geassocieerd met het risico op borstkanker.
Puerto Rico was een perfecte plek om te studeren, omdat vrouwen daar grotere hoeveelheden uien en knoflook consumeren dan in Europa en de VS, grotendeels vanwege de populariteit van sofrito, merkte Desai op. Uien en knoflook worden ook regelmatig gegeten in "guisos" (stoofschotels), evenals in op bonen en rijst gebaseerde gerechten in de Puerto Ricaanse keuken.
Bovendien, "Puerto Rico heeft lagere borstkankerpercentages in vergelijking met het Amerikaanse vasteland, waardoor het een belangrijke populatie is om te studeren," zei Desai.
"Er is heel weinig onderzoek naar borstkanker in Puerto Rico. Deze studie was een samenwerking tussen mijn collega's hier bij UB en aan de Universiteit van Puerto Rico om ons te helpen begrijpen waarom de tarieven daar lager zijn dan in de rest van de VS, en waarom tarieven er blijven stijgen terwijl ze in de rest van de Verenigde Staten dalen, "zei co-auteur Jo Freudenheim, PhD, voorzitter van epidemiologie en milieugezondheid bij UB.
Dus, waarom de focus op deze twee ingrediŽnten? "Uien en knoflook zijn rijk aan flavonolen en organosulfarverbindingen," zei Desai.
In het bijzonder bevat knoflook verbindingen zoals S-allylcysteÔne, diallylsulfide en diallyldisulfide, terwijl uien alk (en) ylcysteÔnesulfoxiden bevatten. "Deze verbindingen vertonen anticarcinogene eigenschappen bij mensen, evenals in experimentele dierstudies," zei Lina Mu, senior auteur van de studie, die een universitair hoofddocent epidemiologie en milieugezondheid is aan de UB.
Deelnemers aan de studie namen deel aan de Atabey Study of Breast Cancer, een case-control studie genoemd naar de Puerto Ricaanse godin van de vruchtbaarheid. De studie werd uitgevoerd tussen 2008 en 2014 en omvatte 314 vrouwen met borstkanker en 346 controlepersonen.
Gauri Desai, Michelle Schelske-Santos, Cruz M. Nazario, Rosa V. Rosario-Rosado, Imar Mansilla-Rivera, Farah RamŪrez-Marrero, Jing Nie, Ajay A. Myneni, Zuo-Feng Zhang, Jo L. Freudenheim, Lina Mu . Uien en knoflook inname en borstkanker, een case-control studie in Puerto Rico. Voeding en kanker, 2019; 1 DOI: 10.1080 / 01635581.2019.1651349