Home / Nieuws / ...

 

Walnoten tegen en bij borstkanker*
Uit een kleine studie blijkt dat walnoten wel eens goed kunnen zijn om borstkanker te voorkomen of borstkanker te kunnen aanpakken. Vrouwen met borstkanker kregen in de studie 60 gram walnoten per dag en daardoor veranderde wel 456 genen waardoor in het gezwel meer celdood werd bevorderd en de kans op uitzaaiingen werd tegengegaan. 
De studie. (Juni 2019)


Scientists tie walnuts to gene expressions related to breast cancer
New research from Marshall University links walnut consumption as a contributing factor that could suppress growth and survival of breast cancers. 
Led by W. Elaine Hardman, Ph.D., a professor in the Department of Biomedical Sciences at the Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine, a Marshall University team revealed that consumption of two ounces of walnuts a day for about two weeks significantly changed gene expression in confirmed breast cancers. This pilot, two-arm clinical trial is the latest of a series of related studies at Marshall University related to dietary walnut links to tumor growth, survival and metastasis in breast cancer. The work is described in a paper published in the journal Nutrition Research.
"Consumption of walnuts has slowed breast cancer growth and/or reduced the risk of mammary cancer in mice," Hardman said. "Building on this research, our team hypothesized that walnut consumption would alter gene expression in pathologically-confirmed breast cancers of women in a direction that would decrease breast cancer growth and survival."
In this first clinical trial, women with breast lumps large enough for research and pathology biopsies were recruited and randomized to walnut consuming or control groups. Immediately following biopsy collection, women in the walnut group began to consume two ounces of walnuts per day until follow-up surgery. Pathological studies confirmed that lumps were breast cancer in all women who remained in the trial. At surgery, about two weeks after biopsy, additional specimens were taken from the breast cancers.
Changes in gene expression in the surgical specimen compared to baseline were determined in each individual woman in walnut-consuming (n = 5) and control (n = 5) groups. RNA sequencing expression profiling revealed that expression of 456 identified genes was significantly changed in the tumor due to walnut consumption. Ingenuity Pathway Analysis showed activation of pathways that promote apoptosis and cell adhesion and inhibition of pathways that promote cell proliferation and migration.
"These results support the hypothesis that, in humans, walnut consumption could suppress growth and survival of breast cancers," Hardman said. "Additional research through a larger-scale study would be needed to clinically confirm that walnut consumption actually does reduce the risk of breast cancer or breast cancer recurrence."
This study is an example of the critical role of a team in modern research. Breast surgeons Mary Legenza, M.D., of Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine and Edwards Comprehensive Cancer Center, and James Morgan, M.D., formerly of St. Mary's Medical Center, collected biopsies from patient volunteers for the clinical trial. Donald A. Primerano, Ph.D., Jun Fan, Ph.D., and James Denvir, Ph.D., of the Genomics and Bioinformatics Core Facility at Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine performed the RNA expression profiling, bioinformatic and statistical analyses. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wetenschappers binden walnoten aan genexpressies die verband houden met borstkanker
Nieuw onderzoek van Marshall University verbindt walnootconsumptie als een bijdragende factor die de groei en overleving van borstkanker zou kunnen onderdrukken.
Onder leiding van W. Elaine Hardman, Ph.D., een professor in de afdeling Biomedical Sciences aan de Marshall University, Joan C. Edwards School of Medicine, een Marshall University-team, onthulde dat het verbruik van twee gram walnoten per dag ongeveer twee weken lang is. significant veranderde genexpressie in bevestigde borstkankers. Deze pilot, twee-armige klinische studie is de laatste van een reeks verwante studies aan de Marshall University met betrekking tot walnoten in verband met de groei van de tumor, overleving en metastase bij borstkanker. Het werk wordt beschreven in een paper gepubliceerd in het tijdschrift Nutrition Research.
"Consumptie van walnoten heeft de groei van borstkanker vertraagd en / of het risico op borstkanker bij muizen verminderd," zei Hardman. "Voortbouwend op dit onderzoek, stelde ons team dat de consumptie van walnoten de genexpressie zou veranderen in pathologisch bevestigde borstkankers van vrouwen in een richting die de groei en de overleving van borstkanker zou verminderen."
In dit eerste klinische onderzoek werden vrouwen met borstknobbels die groot genoeg waren voor onderzoek en pathologiebiopten gerekruteerd en gerandomiseerd naar walnootconsumerende of controlegroepen. Onmiddellijk na de biopsiecollectie begonnen vrouwen in de walnootgroep dagelijks 2 ounce walnoten te consumeren tot een vervolgoperatie. Pathologische studies bevestigden dat knobbels borstkanker waren bij alle vrouwen die in het onderzoek bleven. Bij een operatie, ongeveer twee weken na een biopsie, werden extra exemplaren van de borstkanker genomen.
Veranderingen in genexpressie in het chirurgische specimen vergeleken met de basislijn werden bepaald in elke individuele vrouw in walnoot-consumerende (n = 5) en controle (n = 5) groepen. RNA-sequentiebepaling van expressieprofielen onthulde dat de expressie van 456 geÔdentificeerde genen significant was veranderd in de tumor als gevolg van walnootconsumptie. Ingenuity Pathway-analyse toonde activering van routes die apoptose en celadhesie en remming van routes bevorderen die celproliferatie en migratie bevorderen.
"Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat bij mensen de consumptie van walnoten de groei en overleving van borstkanker zou kunnen onderdrukken," zei Hardman. "Aanvullend onderzoek door middel van een grootschaliger onderzoek zou nodig zijn om klinisch te bevestigen dat walnootconsumptie inderdaad het risico op borstkanker of borstkanker heropent."
Deze studie is een voorbeeld van de cruciale rol van een team in modern onderzoek. Borstchirurgen Mary Legenza, MD, van Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine en Edwards Comprehensive Cancer Center, en James Morgan, MD, voorheen van St. Mary's Medical Center, verzamelden biopsieŽn van patiŽntvrijwilligers voor de klinische proef. Donald A. Primerano, Ph.D., Jun Fan, Ph.D., en James Denvir, Ph.D., van de Core Facility Genomics and Bioinformatics aan de Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine voerde de RNA-expressieprofilering uit, bioinformatische en statistische analyses.