Home / Nieuws / ...

 

Bioactieve stoffen tegen aderverkalking*
Uit een Chinese studie onder 146 deelnemers met hoge bloedwaarden cholesterol blijkt dat de bioactieve stoffen anthocyanen aderverkalking kunnen tegengaan. Anthocyanen worden vooral gevonden in rood en blauw/paars gekleurde bessen en bramen. In de studie kregen de deelnemers 24 weken lang dagelijks of een supplement van 320 mg anthocyanen of een placebo. Na 24 weken hadden de deelnemers met het supplement duidelijk lagere bloedwaarden slecht cholesterol (LDL), hogere bloedwaarden goed cholesterol (HDL), duidelijk minder ontstekingsmarkers in het bloed en duidelijk minder chemokinen die betrokken zijn bij ontstekingen van de slagaderwand.
De studie. (December 2016)


Effects of purified anthocyanin supplementation on platelet chemokines in hypocholesterolemic individuals: a randomized controlled trial
· Xiandan Zhang†, Yanna Zhu†, Fenglin Song, Yanling Yao, Fuli Ya, Dan Li, Wenhua Ling and Yan Yang 
†Contributed equally
Nutrition & Metabolism201613:86
DOI: 10.1186/s12986-016-0146-2
Abstract
Background
It is becoming increasingly evident that platelet chemokines are involved in distinct aspects of atherosclerosis. The aim of this study was to examine the effects of long-term supplementation with purified anthocyanins on platelet chemokines in hypercholesterolemic individuals and to identify correlations of decreased platelet chemokine levels with serum lipid and inflammatory marker levels.
Methods
A total of 146 hypercholesterolemic individuals were recruited and treated with 320 mg of purified anthocyanins (n = 73) or a placebo (n = 73) daily for 24 weeks in this randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Results
Anthocyanin supplementation for 24 weeks significantly decreased the plasma CXCL7 (–12.32% vs. 4.22%, P = 0.001), CXCL5 (–9.95% vs. 1.93%, P = 0.011), CXCL8 (–6.07% vs. 0.66%, P = 0.004), CXCL12 (–8.11% vs. 5.43%, P = 0.023) and CCL2 levels (–11.63% vs. 12.84%, P = 0.001) compared with the placebo. Interestingly, the decreases in the CXCL7 and CCL2 levels were both positively correlated with the decreases in the serum low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) and interleukin-1β (IL-1β) levels after anthocyanin supplementation for 24 weeks. The decrease in the CXCL8 level was negatively correlated with the increase in the how-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) level and was positively correlated with the decrease in the soluble P-selectin (sP-selectin) level in the anthocyanin group. In addition, a positive correlation was observed between the decreases in the CXCL12 and tumornecrosis factor-α (TNF-α) levels after anthocyanin supplementation. However, the plasma CXCL4L1, CXCL1, macrophage migration inhibitory factor (MIF) and human plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) levels did not significantly change following anthocyanin supplementation.
Conclusions
The present study supports the notion that platelet chemokines are promising targets of anthocyanins in the prevention of atherosclerosis.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Effecten van gezuiverd anthocyaan suppletie op bloedplaatjes chemokines in hypocholesterolemische individuen: een gerandomiseerde gecontroleerde trial
· Gezouten Zhang †, Yanna Zhu †, Fenglin Song, Yanling Yao, Fuli Ya, Dan Li, Wenhua Ling en Yan Yang
† droegen evenzeer
Nutrition & Metabolism201613: 86
DOI: 10,1186 / s12986-016-0146-2
Abstract
Achtergrond
Het wordt steeds duidelijker dat bloedplaatjes chemokines betrokken zijn bij verschillende aspecten van atherosclerose. Het doel van deze studie om de effecten van langdurige suppletie met gezuiverd anthocyanen op bloedplaatjes chemokines in hypercholesterolemie individuen te onderzoeken en correlaties van verminderde bloedplaatjes chemokine niveaus met serum lipide en inflammatoire marker niveaus te identificeren.
methoden
Een totaal van 146 individuen met hypercholesterolemie geworven en behandeld met 320 mg gezuiverd anthocyanen (n = 73) of placebo (n = 73) per dag gedurende 24 weken in dit gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie.
resultaten
Anthocyaan suppletie gedurende 24 weken significant af van de plasma CXCL7 (-12,32% vs. 4,22%, p = 0,001), CXCL5 (-9,95% vs. 1,93%, p = 0,011), CXCL8 (-6,07% vs. 0,66%, P = 0,004), CXCL12 (-8,11% vs. 5,43%, P = 0,023) en CCL2 niveau (-11,63% tegenover 12,84%; p = 0,001) in vergelijking met placebo. Interessant is dat de daling van het CXCL7 en CCL2 niveaus waren zowel positief gecorreleerd met de daling van het serum low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), hoge gevoeligheid C-reactief proteďne (hsCRP) en interleukine-1β (IL-1β ) niveaus na anthocyanine supplementen voor 24 weken. De daling van de CXCL8 level negatief gecorreleerd met de toename van de how-density lipoproteďne cholesterol (HDL-C) niveau en is positief gecorreleerd met de verlaging van de oplosbare P-selectine (sP-selectine) niveau in het anthocyanine groep. Bovendien werd een positieve correlatie waargenomen tussen de afname in de CXCL12 en tumornecrosis factor-α (TNF-α) niveaus na anthocyanine suppletie. De plasma CXCL4L1, CXCL1, macrofaagmigratie remmende factor (MIF) en humaan plasminogeen activator inhibitor 1 (PAI-1) niveaus veranderden niet significant na anthocyanine suppletie.
conclusies
Deze studie ondersteunt het idee dat bloedplaatjes chemokinen zijn veelbelovend doelwit van anthocyanen in de preventie van atherosclerose.


Printen

 

 

Reacties: