Home / Nieuws / ...

 

Resveratrol en de vrouwelijke hormonen*
Resveratrol kan volgens een kleine Poolse studie de hormoonbalans bij vrouwen met Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) duidelijk verbeteren. Vrouwen hebben van nature ook kleine hoeveelheden mannelijk hormonen, als testosteron en andere androgene hormonen. Vrouwen met PCOS hebben duidelijk teveel van deze mannelijke hormonen. PCOS is een belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid en vergroot de kans op allerlei ziektes als diabetes en hart- en vaatziektes. In de studie kregen de vrouwen met PCOS drie maanden lang of dagelijks een supplement van 1.500 mg resveratrol of een placebo. In de resveratrolgroep nam de hoeveelheid testosteron met 23% af en andere hormonen met 22% terwijl in de placebogroep die hoeveelheden met resp. 3 en 10% toenamen. In de resveratrolgroep bleken de vrouwen ook duidelijk een betere insulinecontrole te hebben en daardoor beduidend minder kans op diabetes.
De studie. (November 2016)


Resveratrol Can Help Correct Hormone Imbalance in Women with PCOS
Supplement lowers testosterone levels in women with common cause of infertility
Resveratrol—a natural compound found in red wine and grapes—can help address a hormone imbalance in women with polycystic ovary syndrome (PCOS), a leading cause of infertility in women, according to a new study published in the Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
An estimated 5 million to 6 million women in the United States have PCOS, according to the Hormone Health Network. It is one of the most common endocrine conditions in women of childbearing age.
Women who have PCOS produce slightly higher amounts of testosterone and other androgen hormones than average. Although these reproductive hormones are typically associated with men, women also have small amounts. The elevated levels in women with PCOS can contribute to irregular or absent menstrual periods, infertility, weight gain, acne or excess hair on the face and body. Women who have PCOS also face a higher risk of developing other health problems, such as diabetes.
Resveratrol is one of a group of plant compounds known as polyphenols. In addition to red wine and grapes, resveratrol is found in nuts. The compound has anti-inflammatory properties.
“Our study is the first clinical trial to find resveratrol significantly lowers PCOS patients’ levels of testosterone as well as dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), another hormone that the body can convert into testosterone,” said the study’s senior author, Antoni J. Duleba, MD, of the University of California, San Diego in La Jolla, CA. “This nutritional supplement can help moderate the hormone imbalance that is one of the central features of PCOS.”
Thirty women with PCOS completed the randomized, double-blind, placebo-controlled trial conducted at Poznan University of Medical Sciences in Poznan, Poland. The women were randomly assigned to either take a resveratrol supplement or a placebo pill daily for three months. The participants had blood samples drawn at the beginning and end of the study to determine levels of testosterone and other androgen hormones. The women also underwent an oral glucose tolerance test at the start and conclusion of the study to measure diabetes risk factors.
The researchers found total testosterone levels fell by 23.1 percent among the women who received the resveratrol supplement. In comparison, testosterone levels increased 2.9 percent in the placebo group. DHEAS declined by 22.2 percent in the resveratrol group, while the placebo group experienced a 10.5 percent increase in DHEAS levels.
In addition to moderating androgen hormones, the women who received resveratrol showed improvement in diabetes risk factors. Among the resveratrol group, fasting insulin levels dropped by 31.8 percent during the three-month study. The researchers also found the women who received resveratrol during the study became more responsive to the hormone insulin over the course of the study.
“The findings suggest resveratrol can improve the body’s ability to use insulin and potentially lower the risk of developing diabetes,” Duleba said. “The supplement may be able to help reduce the risk of metabolic problems common in women with PCOS.”
The study, “Effects of Resveratrol on Polycystic Ovary Syndrome: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Trial,”.
Other authors of the study include: Beata Banaszewska, Joanna Wrotyńska-Barczyńska, Robert Z. Spaczynski and Leszek Pawelczyk of Poznan University of Medical Sciences in Poznan, Poland.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Resveratrol kan helpen juiste hormonale onbalans in vrouwen met PCOS
Supplement verlaagt testosteronspiegel bij vrouwen met veel voorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid
Resveratrol-een natuurlijke stof gevonden in rode wijn en druiven-kan helpen aanpakken van een hormonale onbalans bij vrouwen met polycysteus ovarium syndroom (PCOS), een belangrijke oorzaak van onvruchtbaarheid bij vrouwen, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology de Endocrine Society's & Metabolisme.
Naar schatting 5000000-6.000.000 vrouwen in de Verenigde Staten hebben PCOS, volgens de Hormoon Health Network. Het is een van de meest voorkomende endocriene aandoeningen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
Vrouwen die PCOS hebben produceren iets hogere hoeveelheden testosteron en andere androgene hormonen dan gemiddeld. Hoewel deze reproductieve hormonen zijn meestal geassocieerd met mannen, vrouwen hebben ook kleine hoeveelheden. De verhoogde niveaus bij vrouwen met PCOS kunnen bijdragen aan onregelmatige of afwezige menstruatie, onvruchtbaarheid, gewichtstoename, acne of overtollige haren op het gezicht en lichaam. Vrouwen die PCOS hebben ook te maken met een hoger risico op het ontwikkelen van andere gezondheidsproblemen, zoals diabetes.
Resveratrol is een van een groep van plantaardige verbindingen bekend als polyfenolen. Naast de rode wijn en druiven, is resveratrol gevonden in noten. De verbinding heeft een anti-inflammatoire eigenschappen.
"Onze studie is de eerste klinische studie te vinden resveratrol aanzienlijk verlaagt PCOS patiënten niveaus van testosteron en dehydro sulfaat (DHEAS), een hormoon dat het lichaam kan omzetten in testosteron," zei senior auteur van de studie, Antoni J. Duleba, MD, van de Universiteit van California, San Diego in La Jolla, CA. "Dit voedingssupplement kan helpen matigen het hormoon onbalans die is een van de centrale kenmerken van PCOS."
Dertig vrouwen met PCOS voltooide de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie uitgevoerd bij Poznan Universiteit van Medische Wetenschappen in Poznan, Polen. De vrouwen werden willekeurig toegewezen aan ofwel een resveratrol supplement of een placebo pil per dag gedurende drie maanden. De deelnemers hadden bloedmonsters getrokken aan het begin en einde van de studie niveaus van testosteron en andere androgene hormonen bepalen. De vrouwen ondergingen ook een orale glucose tolerantie test aan het begin en einde van de studie om diabetes risicofactoren te meten.
De onderzoekers vinden totale testosteronspiegel daalde met 23,1 procent bij de vrouwen die de resveratrol supplement ontvangen. In vergelijking testosteronspiegels 2,9 procent in de placebogroep. DHEAS daalde met 22,2 procent in de resveratrol-groep, terwijl de placebo-groep kende een 10,5 procent stijging van DHEAS niveaus.
In aanvulling op het matigen van androgene hormonen, de vrouwen die resveratrol kregen toonden verbetering in diabetes risicofactoren. Onder de resveratrol groep, nuchtere insuline niveaus gedaald met 31,8 procent in de drie maanden durende studie. De onderzoekers vonden ook vrouwen die resveratrol ontvangen gedurende de studie beter op de hormoon insuline in de loop van de studie werden.
"De bevindingen suggereren resveratrol kan het vermogen van het lichaam om insuline te gebruiken en potentieel lager het risico op het ontwikkelen van diabetes te verbeteren," zei Duleba. "Het supplement kan in staat zijn om het risico van metabole problemen vaak voor bij vrouwen met PCOS te verminderen."

Printen

 

 

Reacties: