Home / Nieuws / ...

 

Groene thee tegen aneurysma*
Een aneurysma is een verwijding in een deel van het vaatstelsel, vaak in de lichaamsslagader, een aandoening die doorgaans geen klachten geeft. Op termijn kan een scheuring in de slagader ontstaan welke in meer dan de helft van de gevallen tot de dood kan leiden. Normaal wordt een aneurysma veroorzaakt door een ontsteking en afbraak van het elastine, een elastisch proteÔne in het bindweefsel van de slagaderwand. Recentelijk was vastgesteld dat de bioactieve stoffen in groene thee elastine kunnen regenereren, vandaar dat onderzoekers in een studie dit wilde testen. Daarvoor gebruikten de onderzoekers speciale ratten. Uit de studie blijkt dat groene thee inderdaad de kans op het krijgen van een aneurysma flink kan verlagen.
De studie. (Oktober 2016)


Drinking green tea to prevent artery explosion: Polyphenol intake reduces abdominal aneurysm expansion in rats
Japan's favorite beverage might be offering more than just a relaxing tea break.
According to new research, green tea could prevent a deadly condition in the body's main artery. A Kyoto University team has found that abdominal aortic aneurysm -- a condition in which the main artery becomes overstretched and bloated -- developed less frequently in rats that drank green tea polyphenol, a major component of green tea.
Without treatment, abdominal aortic aneurysms eventually rupture and lead to death 50% of the time.
"Abdominal aortic aneurysms often go unnoticed because there are no symptoms until they burst," says Kenji Minakata, an author of the study. "If a patient is lucky and bloating is found before rupture, it needs to be treated surgically, such as by transplanting an artificial blood vessel or inserting a stent graft. At the moment there are no pharmacological treatments."
Recent research has pointed to a host of health benefits from drinking green tea, including the prevention of cancer, cardiovascular disease, inflammation, and oxidation.
"The type of polyphenol found in green tea has recently been shown to regenerate elastin, an essential protein that gives the artery its stretchy, yet study, texture," explains lead author Shuji Setozaki. "Considering that abdominal arterial aneurysms are caused by inflammation and the degradation of elastin components in the arterial wall, we thought drinking green tea may show promise for treatment."
In the study, the team treated rats with enzymes that induce abdominal aortic aneurysm, and found that the condition developed less in rats that drank green tea polyphenol. They also saw less inflammation and more elastin production, protecting the artery from rupture.
"Japanese people have the longest lifespan in the world, and studies show that 80% of the population drink green tea on a daily basis," says co-author Hidetoshi Masumoto. "We believe daily intake of green tea should be considered as a new preventative strategy for abdominal aortic aneurysm; the focus of future studies will be to investigate optimal doses."
Shuji Setozaki, Kenji Minakata, Hidetoshi Masumoto, Shingo Hirao, Kazuhiro Yamazaki, Koichiro Kuwahara, Tadashi Ikeda, Ryuzo Sakata. Prevention of abdominal aortic aneurysm progression by oral administration of green tea polyphenol in a rat model. Journal of Vascular Surgery, 2016; DOI: 10.1016/j.jvs.2016.06.003 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het drinken van groene thee om te voorkomen dat de slagader explosie: Polyfenol inname vermindert abdominaal aneurysma expansie in ratten
favoriete drank van Japan zou kunnen bieden meer dan alleen een ontspannende theepauze.
Volgens nieuw onderzoek, kan groene thee een dodelijke aandoening in de belangrijkste slagader van het lichaam te voorkomen. Een Kyoto University team heeft geconstateerd dat de abdominale aorta aneurysma - een aandoening waarbij de belangrijkste slagader wordt overbelast en opgeblazen - minder vaak ontwikkeld in ratten die groene thee polyfenol, een belangrijke component van groene thee dronken.
Zonder behandeling, aneurysma van de abdominale aorta uiteindelijk scheuren en leiden tot de dood 50% van de tijd.
"Abdominale aorta-aneurysma's vaak onopgemerkt blijven omdat er geen symptomen, totdat ze barsten", zegt Kenji Minakata, een auteur van de studie. "Als een patiŽnt is geluk en een opgeblazen gevoel wordt gevonden voordat breuk, moet operatief worden behandeld, zoals door het transplanteren van een kunstmatig bloedvat of het plaatsen van een stent transplantaat. Op dit moment zijn er geen farmacologische behandelingen."
Recent onderzoek heeft gewezen op een groot aantal voordelen voor de gezondheid van het drinken van groene thee, met inbegrip van de preventie van kanker, hart- en vaatziekten, ontstekingen en oxidatie.
"De aard van de polyfenolen in groene thee is onlangs aangetoond dat elastine, een essentieel eiwit dat de slagader zijn rekbare geeft regenereren, maar studeren, textuur," legt leiden auteur Shuji Setozaki. "Gezien het feit dat abdominale arteriŽle aneurysma's worden veroorzaakt door een ontsteking en de degradatie van elastine componenten in de vaatwand, dachten we dat het drinken van groene thee kan belofte voor de behandeling te laten zien."
In de studie, het team behandelde ratten met enzymen die abdominale aorta aneurysma induceren, en vond dat de aandoening ontwikkelde minder bij ratten die groene thee polyfenol dronk. Ze zagen ook minder ontstekingen en elastine productie, de slagader te beschermen tegen breuk.
"Japanners hebben de langste levensduur in de wereld, en studies tonen aan dat 80% van de bevolking drinken van groene thee op een dagelijkse basis," zegt co-auteur Hidetoshi Masumoto. "Wij geloven dagelijkse inname van groene thee te worden beschouwd als een nieuwe preventieve strategie voor buikslagaderaneurysma, de focus van toekomstige studies zal zijn om de optimale dosis te onderzoeken."
Shuji Setozaki, Kenji Minakata, Hidetoshi Masumoto, Shingo Hirao, Kazuhiro Yamazaki, Koichiro Kuwahara, Tadashi Ikeda, Ryuzo Sakata. Preventie van abdominale aorta aneurysma progressie door orale toediening van groene thee polyfenol in een rattenmodel. Journal of Vascular Surgery, 2016; DOI: 10.1016 / j.jvs.2016.06.003


Printen

 

 

Reacties: