Home / Nieuws / ...

 

De voordelen van citrusfruit*
Het regelmatig eten van citrusfruit kan bij overgewicht de kans op hart- en vaatziekte, leverziekte en diabetes wellicht sterk verminderen, volgens een Braziliaanse studie. Citrusfruit bevat veel bioactieve stoffen, de flavonen zoals hersperidine. In de studie weliswaar nog met muizen kregen die of normale voeding of vetrijke voeding al dan niet met de verschillende flavanonen uit citrusfruit. Vetrijke voeding zorgt dat bij de oxidatie (verbranding) van de vetzuren flink meer onstabiele peroxiden gevormd worden. De aanvulling van de vetrijke voeding met de flavanonen uit citrusfruit zorgde niet voor minder gewicht doch wel voor een forse verlaging van de peroxiden waardoor flink minder oxidatieve stress en leverschade, lagere triglyceriden en lagere bloedsuikerwaarden.. 
De studie. (Oktober 2016)


Citrus fruits could help prevent obesity-related heart disease, liver disease, diabetes
Oranges and other citrus fruits are good for you -- they contain plenty of vitamins and substances, such as antioxidants, that can help keep you healthy. Now a group of researchers reports that these fruits also help prevent harmful effects of obesity in mice fed a Western-style, high-fat diet.
The researchers are presenting their work today at the 252nd National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS). "Our results indicate that in the future we can use citrus flavanones, a class of antioxidants, to prevent or delay chronic diseases caused by obesity in humans," says Paula S. Ferreira, a graduate student with the research team.
More than one-third of all adults in the U.S. are obese, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Being obese increases the risk of developing heart disease, liver disease and diabetes, most likely because of oxidative stress and inflammation, Ferreira says. When humans consume a high-fat diet, they accumulate fat in their bodies. Fat cells produce excessive reactive oxygen species, which can damage cells in a process called oxidative stress. The body can usually fight off the molecules with antioxidants. But obese patients have very enlarged fat cells, which can lead to even higher levels of reactive oxygen species that overwhelm the body's ability to counteract them.
Citrus fruits contain large amounts of antioxidants, a class of which are called flavanones. Previous studies linked citrus flavanones to lowering oxidative stress in vitro and in animal models. These researchers wanted to observe the effects of citrus flavanones for the first time on mice with no genetic modifications and that were fed a high-fat diet.
The team, at Universidade Estadual Paulista (UNESP) in Brazil, conducted an experiment with 50 mice, treating them with flavanones found in oranges, limes and lemons. The flavanones they focused on were hesperidin, eriocitrin and eriodictyol. For one month, researchers gave groups either a standard diet, a high-fat diet, a high-fat diet plus hesperidin, a high-fat diet plus eriocitrin or a high-fat diet plus eriodictyol.
The high-fat diet without the flavanones increased the levels of cell-damage markers called thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) by 80 percent in the blood and 57 percent in the liver compared to mice on a standard diet. But hesperidin, eriocitrin and eriodictyol decreased the TBARS levels in the liver by 50 percent, 57 percent and 64 percent, respectively, compared with mice fed a high-fat diet but not given flavanones. Eriocitrin and eriodictyol also reduced TBARS levels in the blood by 48 percent and 47 percent, respectively, in these mice. In addition, mice treated with hesperidin and eriodictyol had reduced fat accumulation and damage in the liver.
"Our studies did not show any weight loss due to the citrus flavanones," says Thais B. Cesar, Ph.D., who leads the team. "However, even without helping the mice lose weight, they made them healthier with lower oxidative stress, less liver damage, lower blood lipids and lower blood glucose."
Ferreira adds, "This study also suggests that consuming citrus fruits probably could have beneficial effects for people who are not obese, but have diets rich in fats, putting them at risk of developing cardiovascular disease, insulin resistance and abdominal obesity."
Next, the team will explore how best to administer these flavanones, whether in citrus juice, by consuming the fruit or developing a pill with these antioxidants. In addition, the team plans to conduct studies involving humans, Cesar says.
Cesar acknowledges funding from the Support Program for Scientific Development of the School of Pharmaceutical Sciences at UNESP and by Citrosuco, an orange juice production company in Mat„o, Sao Paulo, Brazil.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Citrusvruchten kan helpen voorkomen dat obesitas gerelateerde hart-en vaatziekten, leverziekte, diabetes
Sinaasappels en andere citrusvruchten zijn goed voor je - ze bevatten veel vitaminen en stoffen, zoals antioxidanten, die kunnen helpen houden je gezond. Nu een groep onderzoekers meldt dat deze vruchten ook helpen schadelijke effecten van overgewicht te voorkomen bij muizen gevoed een Western-style, vetrijk dieet.
De onderzoekers presenteren hun werk vandaag op de 252 National Meeting & Exposition van de American Chemical Society (ACS).
"Onze resultaten wijzen erop dat in de toekomst kunnen we citrus flavanones, een klasse van anti-oxidanten te gebruiken, om te voorkomen of vertragen van chronische ziekten veroorzaakt door obesitas bij de mens," zegt Paula S. Ferreira, een afgestudeerde student met het onderzoeksteam.
Meer dan een derde van alle volwassenen in de Verenigde Staten zijn zwaarlijvig, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Omdat obesitas verhoogt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, lever-en vaatziekten en diabetes, waarschijnlijk als gevolg van oxidatieve stress en ontsteking, zegt Ferreira. Wanneer mensen consumeren een vetrijk dieet, ze accumuleren vet in hun lichaam. Vetcellen meer dan normale reactieve zuurstofsoorten, die cellen kunnen beschadigen in een proces dat oxidatieve stress. Het lichaam kan meestal bestrijding van de moleculen met anti-oxidanten. Maar obese patiŽnten zeer vergrote vetcellen, wat kan leiden tot nog hogere niveaus van reactieve zuurstof soorten die het lichaam in staat deze te vermijden overweldigen.
Citrusvruchten bevatten grote hoeveelheden anti-oxidanten, een klasse waarvan flavanonen genoemd. Eerdere studies gekoppeld citrus flavanones het verlagen van oxidatieve stress in vitro en in diermodellen. Wilden de onderzoekers het effect van citrusvruchten flavononen observeren het eerst op muizen zonder genetische modificaties en kregen een vetrijk dieet.
Het team, bij Universidade Paulista Estadual (UNESP) in BraziliŽ, een experiment met 50 muizen, ze te behandelen met flavanones gevonden in sinaasappels, limoenen en citroenen. De flavanones ze gericht op waren hesperidine, eriocitrin en eriodictyol. Een maand gaven onderzoekers groepen een standaard dieet, een vetrijk dieet, een vetrijk dieet plus hesperidine, een vetrijk dieet plus eriocitrin of een vetrijk dieet plus eriodictyol.
Het vetrijke dieet zonder de flavononen verhoogde de niveaus van cel-beschadiging merkers genoemd thiobarbiturinezuur reactieve substanties (TBARS) van 80 procent in het bloed en 57 procent in de lever in vergelijking met muizen op een standaard dieet. Maar hesperidine, eriocitrin en eriodictyol verlaagde de TBARS niveaus in de lever door 50 procent, 57 procent en 64 procent, in vergelijking met muizen gevoed een vetrijk dieet maar niet gegeven flavanonen. Eriocitrin en eriodictyol verminderde ook TBARS in het bloed van 48 procent en 47 procent, respectievelijk, in deze muizen. Bovendien hadden muizen behandeld met hesperidine en eriodictyol vetophoping en beschadigingen in de lever verminderd.
"Onze studies leverde een gewichtsverlies niet laten zien als gevolg van de citrus flavanones", zegt Thais B. Cesar, Ph.D., die het team leidt. "Echter, ook zonder het helpen van de muizen gewicht te verliezen, maakte ze gezonder met lagere oxidatieve stress, minder schade aan de lever, lagere bloedlipiden en lagere bloedglucose."
Ferreira voegt hieraan toe: "Deze studie suggereert ook dat de consumptie van citrusvruchten kan waarschijnlijk gunstige gevolgen voor de mensen die niet zwaarlijvig, maar hebben diŽten rijk aan vetten, waardoor ze het risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, insulineresistentie en abdominale obesitas te hebben."
Vervolgens zal het team onderzoeken wat de beste manier om deze flavanones beheren, zowel in sap van citrusvruchten, door de consumptie van het fruit of de ontwikkeling van een pil met deze antioxidanten. Daarnaast is het team van plan om studies met mensen uit te voeren, zegt Cesar.
Cesar erkent financiering uit het Support Program voor de wetenschappelijke ontwikkeling van de School of Pharmaceutical Sciences bij UNESP en door Citrosuco, een jus d'orange productiebedrijf in Mat„o, Sao Paulo, BraziliŽ.Printen

 

 

Reacties: