Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en cognitieve achteruitgang*
Uit een Chinese studie onder ruim 1.200 zestigjarige chinezen blijkt het belang van voldoende vitamine D tegen cognitieve achteruitgang bij het ouder worden. Bij alle deelnemers werden aan het begin van de studie de bloedwaarden vitamine D gemeten en twee jaar lang werden hun cognitieve vaardigheden gemeten. Lage bloedwaarden vitamine D bleek twee keer meer kans te geven op duidelijke cognitieve achteruitgang en wel 2 tot 3 keer meer kans te geven op een echte cognitieve stoornis.
De studie. (September 2016)


Vitamin D levels predict risk of brain decline in Chinese elderly
Research conducted by Duke-NUS Medical School (Duke-NUS) and Duke University has associated low vitamin D levels with increased subsequent risk of cognitive decline and impairment in the Chinese elderly.
Produced primarily in the skin upon exposure to sunlight, Vitamin D is necessary for maintaining healthy bones and muscles. It is now believed to also play a significant role in maintaining healthy brain function. An increased risk of cardiovascular and neurodegenerative diseases has been observed in those with low vitamin D levels, and studies from Europe and North America have linked low vitamin D levels with future cognitive decline.
This study asks similar questions of vitamin D levels and cognition in the Chinese elderly. It is the first large-scale prospective study in Asia to study the association between vitamin D status and risk of cognitive decline and impairment in the Chinese elderly. 1,202 study subjects greater than or equal to 60 years of age from the Chinese Longitudinal Health Longevity Survey took part in this study. Their baseline vitamin D levels were measured at the start of the study, and their cognitive abilities were assessed over 2 years.
Regardless of gender and extent of advanced age, individuals with lower vitamin D levels at the start of the study were approximately twice as likely to exhibit significant cognitive decline over time. In addition, low vitamin D levels at baseline also increased the risk of future cognitive impairment by 2-3 times.
"Although this study was conducted on subjects from China, the results are applicable to regions in Asia where a large proportion of the elderly are ethnically Chinese, like Singapore," said Professor David Matchar, first author of the study and Director of the Health Services and Systems Research Programme at Duke-NUS Medical School.
These findings reinforce the notion that vitamin D protects against neuron damage and loss, and call for more intensive investigations into the effects of vitamin D supplements on cognitive decline. Better understanding of the mechanism by which vitamin D protects neurons may help identify effective interventions to stem the rapidly increasing prevalence of cognitive decline observed in aging populations.
David B. Matchar, Choy-Lye Chei, Zhao-Xue Yin, Victoria Koh, Bibhas Chakraborty, Xiao-Ming Shi, Yi Zeng. Vitamin D Levels and the Risk of Cognitive Decline in Chinese Elderly People: the Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2016; glw128 DOI: 10.1093/gerona/glw128 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D-niveaus te voorspellen risico van de hersenen daling van de Chinese ouderen
Onderzoek uitgevoerd door Duke-NUS Medical School (Duke-NUS) en Duke University heeft een lage vitamine D-spiegel met een verhoogd risico op latere van cognitieve achteruitgang en verslechtering van de Chinese ouderen geassocieerd.
Voornamelijk geproduceerd in de huid bij blootstelling aan zonlicht, Vitamine D is nodig voor het behoud van gezonde botten en spieren. Er wordt nu aangenomen ook een belangrijke rol spelen bij het behoud van gezonde hersenfunctie. Een verhoogd risico op cardiovasculaire en neurodegeneratieve ziekten is waargenomen bij mensen met een lage vitamine D-spiegel, en studies uit Europa en Noord-Amerika hebben lage vitamine D-niveaus met toekomstige cognitieve achteruitgang met elkaar verbonden.
Deze studie stelt soortgelijke vragen van vitamine D-niveaus en cognitie in de Chinese ouderen. Het is het eerste grootschalige prospectieve studie in AziŽ om de associatie tussen vitamine D-status en het risico van cognitieve achteruitgang en verslechtering van de Chinese ouderen te bestuderen. 1.202 proefpersonen groter dan of gelijk aan 60 jaar van de Chinese Longitudinal Health Longevity Survey namen deel aan deze studie. Hun baseline vitamine D niveaus werden gemeten aan het begin van het onderzoek en de cognitieve vermogens werden beoordeeld dan 2 jaar.
Ongeacht geslacht en omvang van leeftijd, personen met lagere vitamine D-spiegel bij het begin van de studie werden ongeveer twee keer zo waarschijnlijk significante cognitieve achteruitgang vertonen in de tijd. Bovendien, lage vitamine D-niveaus bij baseline ook verhoogd het risico van toekomstige cognitieve stoornissen met 2-3 keer.
"Hoewel deze studie werd uitgevoerd op onderwerpen uit China, zijn de resultaten van toepassing zijn op de regio's in AziŽ, waar een groot deel van de ouderen zijn etnisch Chinees, zoals Singapore," zei Professor David Matchar, eerste auteur van de studie en directeur van het Health Services en Systems Research Programme van Duke-NUS Medical School.
Deze bevindingen versterken het idee dat vitamine D beschermt tegen neuron schade en verlies, en pleiten voor meer intensief onderzoek naar de effecten van vitamine D supplementen op cognitieve achteruitgang. Beter begrip van het mechanisme waarmee vitamine D beschermt neuronen kunnen helpen identificeren van effectieve interventies om de snel toenemende prevalentie van cognitieve achteruitgang waargenomen in de vergrijzing tegen te gaan.


Printen

 

 

Reacties: