Home / Nieuws / ...

 

Parodontitis en een beroerte*
Tandvleesontstekingen en parodontitis zijn volgens diverse onderzoeken al gerelateerd aan allerlei aandoeningen. Deze kleine studie laat zien dat tandvleesontstekingen de kans op een beroerte in de vorm van een lacunair herseninfarct flink kunnen verhogen. Zij met tandvleesontstekingen bleken in de studie vier keer meer kans te hebben op een lacunair herseninfact, dan zij zonder tandvleesontstekingen.
De studie. (September 2016)


Study reveals new link between periodontal and cerebrovascular diseases
A new study has revealed a relationship between chronic periodontitis and lacunar infarct, two common diseases in the elderly. Chronic periodontitis is an inflammatory disease of the gums, whereas lacunar infarct is a type of cerebral small vessel disease that can lead to a stroke. 
Additional research is needed to understand this link. It is hypothesized that periodontitis leads to systemic inflammation and, as a result, the health of the blood vessels could be affected. On the other hand, chronic periodontitis and lacunar infarct may share common vascular risk factors such as hypertension, diabetes, and high cholesterol. 
"We observed that people diagnosed with periodontal disease had about a 4-fold increased risk of developing lacunar stroke compared with those without periodontitis. If further prospective cohort studies confirm our findings, interventional studies should be performed to assess the potential benefit of periodontal therapy in patients with lacunar stroke and periodontitis," said Dr. Yago Leira, lead author of the European Journal of Neurology study. "Periodontal treatment may also decrease systemic inflammation and, therefore, it may reduce the risk of developing lacunar infarct." 
Article: Chronic periodontitis is associated with lacunar infarct: a case-control study, Y. Leira, I. López-Dequidt, S. Arias, M. Rodríguez-Yáńez, R. Leira, T. Sobrino, F. Campos, M. Blanco, J. Blanco and J. Castillo, European Journal of Neurology, doi: 10.1111/ene.13080, 2016. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie onthult nieuwe verbinding tussen parodontale en cerebrovasculaire aandoeningen
Een nieuwe studie heeft een verband tussen chronische parodontitis en lacunair infarct, twee veel voorkomende ziekten bij ouderen onthuld. Chronische parodontitis is een ontstekingsziekte van het tandvlees, terwijl lacunair infarct is een type cerebrale SVD die kan leiden tot een beroerte.
Aanvullend onderzoek is nodig om deze link te begrijpen. Er wordt verondersteld dat leidt tot systemische ontsteking parodontitis en, als gevolg, zou de gezondheid van de bloedvaten aangetast. Anderzijds, kan chronische periodontitis en lacunair infarct gemeenschappelijke vasculaire risicofactoren zoals hypertensie, diabetes en hoge cholesterol delen.
"We zagen dat mensen gediagnosticeerd met parodontitis hadden ongeveer een 4-voudig verhoogd risico op het ontwikkelen lacunaire beroerte vergeleken met die zonder parodontitis. Als u verdere prospectieve cohort studies bevestigen onze bevindingen, moet interventionele studies worden uitgevoerd om het potentiële voordeel van parodontale behandeling te evalueren in patiënten met een lacunaire beroerte en parodontitis, "zei Dr Yago Leira, hoofdauteur van het European Journal of Neurology studie. "Periodontal behandeling kan ook systemische inflammatie verminderen en derhalve kan het risico op lacunair infarct te verminderen."

Printen

 

 

Reacties: