Home / Nieuws / ...

 

Probiotica voor beter gewicht*
Het regelmatig eten van voeding met probiotica leidt volgens een analyse van 25 studies tot minder gewicht, vooral bij hen met overgewicht. De beste resultaten werden gezien als men acht weken lang dagelijks verschillende soorten probiotica in de voeding had.
De studie. (September 2016)


 

Consuming probiotics promotes weight loss, reduces BMI

Consuming probiotics, so-called 'good bacteria', can reduce body weight and body mass index (BMI) according to a new meta-analysis published in the International Journal of Food Sciences and Nutrition.

The digestive health benefits of probiotics have been widely debated. Probiotic supplements, often added to yoghurts, may support general wellbeing in addition to improving immunity. However, evidence for the beneficial effects of probiotics has been lacking.

Researchers from the Department of Cardiology, Taizhou People's Hospital, Taizhou, China combined the findings of 25 randomized human trials investigating the impact of probiotic consumption on body weight and BMI in over 1,900 healthy adults. They found taking probiotics reduced BMI and body weight with the greatest reduction in BMI occurring in overweight adults. Interestingly, ingesting more than one type of probiotic and taking probiotics for 8 weeks or more resulted in increased weight loss.

"To date, quite a few researchers have investigated the effects of probiotics on body weight and BMI, without a consistent result," lead author Qingqing Zhang notes. What is significant about this study is, that based on findings from the 25 included trials, the researchers found that consumption of probiotics did lead to a modest decrease in body weight and BMI.

Although the amount of weight loss documented in this study was minimal, even a small reduction can have enormous public health benefits by reducing weight-related diseases such as Type 2 diabetes and high blood pressure.

Qingqing Zhang, Yucheng Wu, Xiaoqiang Fei. Effect of probiotics on body weight and body-mass index: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2016; 67 (5): 571 DOI: 10.1080/09637486.2016.1181156


De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het consumeren van probiotica bevordert gewichtsverlies, vermindert BMI
Het consumeren van probiotica, de zogenaamde 'goede bacteriën', kan het lichaamsgewicht en de body mass index (BMI) volgens een nieuwe meta-analyse gepubliceerd in het International Journal of Food Sciences and Nutrition te verminderen.
De spijsvertering gezondheidsvoordelen van probiotica zijn op grote schaal besproken. Probiotische supplementen, vaak toegevoegd aan yoghurt, kan algemeen welzijn ondersteunen naast het verbeteren van de immuniteit. Echter bewijs voor de gunstige effecten van probiotica ontbroken.
Onderzoekers van de afdeling Cardiologie, Taizhou People's Hospital, Taizhou, China combineerde de resultaten van 25 gerandomiseerde menselijke proeven onderzoek naar de invloed van probiotische consumptie op het lichaamsgewicht en BMI in meer dan 1.900 gezonde volwassenen. Ze vonden het nemen van probiotica verminderde BMI en het lichaamsgewicht met de grootste daling van de BMI die zich in volwassenen met overgewicht. Interessant inname van meer dan één type probiotische en met probiotica 8 weken of meer resulteerde in een verhoogde gewichtsverlies.
"Tot op heden hebben heel wat onderzoekers de effecten van probiotica op het lichaamsgewicht en BMI onderzocht, zonder een consistent resultaat," hoofdauteur Qingqing Zhang merkt. Wat is belangrijk over deze studie is, dat op basis van de bevindingen van de 25 opgenomen studies, vonden de onderzoekers dat de consumptie van probiotica heeft geleid tot een bescheiden afname in lichaamsgewicht en BMI.
Hoewel de mate van gewichtsverlies die in dit onderzoek was minimaal, zelfs een kleine vermindering enorme voordelen voor de volksgezondheid door vermindering gewicht gerelateerde ziekten zoals Type 2 diabetes en hoge bloeddruk.

Printen

 

 

Reacties: