Home / Nieuws / ...

 

Junkfood geeft hoge bloedsuikerwaarden*
Junkfood, voeding met veel calorieŽn en weinig nutriŽnten zorgt voor hoge bloedsuikerwaarden, vergelijkbaar als bij diabetes type-2 zo blijkt, althans uit een Britse studie met ratten. Vergeleken werd junkfood met vetrijke voeding en gewone voeding. Zowel junkfood als de vetrijke voeding gaven duidelijk hogere bloedsuikerwaarden en veranderingen aan de glucose transporters in de nieren vergelijkbaar als gezien worden bij de ziekte diabetes. 
De studie. (Juli 2016)


 

Junk food causes similar high blood sugar levels as type 2 diabetes
A junk food diet can cause as much damage to the kidney as diabetes, according to a study published in Experimental Physiology.
Type 2 diabetes is often associated with obesity and the number of cases are rising worldwide at an alarming rate. In type 2 diabetes, the body doesn't produce enough insulin or doesn't react to it. This causes an accumulation of sugar (glucose) in the blood, which can have severe long-term consequences for organs, including the kidneys, where it can lead to diabetic kidney disease. Hence, finding a way to block glucose reabsorption in the kidneys could offer a potential treatment for lowering blood sugar levels.
In their study, researchers used animal models of diabetes and models of diet-induced obesity and insulin resistance to see how insulin resistance and too much sugar or fat affect glucose transporters in the kidney. The rats were fed junk food consisting of cheese, chocolate bars, biscuits and marshmallows for 8 weeks, or a rodent chow high in fat (containing 60%) for 5 weeks. The researchers then tested the effect of these diets on blood sugar levels and the different glucose transporters in the kidneys. The effect of the diets on these transporters was compared with the changes also seen in rat models of type 1 and type 2 diabetes.
They found that certain types of glucose transporters (GLUT and SGLT) as well as their regulatory proteins were present in a higher number in type 2 diabetic rats. But a high fat diet and junk food diet caused a similar increase in those receptors.
Dr Havovi Chichger, Senior Lecturer in Biomedical Science at the Anglia Ruskin University, UK and lead author of the study, explained, "The Western diet contains more and more processed junk food and fat, and there is a well-established link between excessive consumption of this type of food and recent increases in the prevalence of obesity and type 2 diabetes. In our study, type 1 and type 2 diabetes both induce changes in glucose transport in the kidney, but junk food or a diet high in fat causes changes that are very similar to those found in type 2 diabetes.
She added, "A new treatment for diabetic patients constitutes blocking the glucose transporter in the kidney to reduce blood glucose levels. Understanding how diet can affect sugar handling in the kidneys and whether the inhibitors can reverse these changes could help to protect the kidneys from further damage."
1. Havovi Chichger, Mark E. Cleasby, Surjit K. Srai, Robert J. Unwin, Edward S. Debnam, Joanne Marks. Experimental type II diabetes and related models of impaired glucose metabolism differentially regulate glucose transporters at the proximal tubule brush border membrane. Experimental Physiology, 2016; DOI: 10.1113/EP085670 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Junk food oorzaken vergelijkbaar hoge bloedsuikerspiegel en diabetes type 2
Een junk food dieet kan net zo veel schade aan de nieren veroorzaken zoals diabetes, volgens een studie gepubliceerd in Experimental Physiology.
Type 2 diabetes wordt vaak geassocieerd met obesitas en het aantal gevallen worden wereldwijd stijgt in een alarmerend tempo. Bij type 2 diabetes, het lichaam niet genoeg insuline of niet reageren. Dit veroorzaakt een ophoping van suiker (glucose) in het bloed, die ernstige gevolgen op lange termijn van organen, zoals de nieren, waar het kan leiden tot diabetische nierziekte hebben. Dus het vinden van een manier om glucose reabsorptie in de nieren blokkeren zou een mogelijke behandeling bieden voor het verlagen van de bloedsuikerspiegel.
In de studie, onderzoekers diermodellen van diabetes en modellen van dieet-geÔnduceerde obesitas en insulineresistentie te zien hoe insulineresistentie en te veel suiker of vet beÔnvloeden glucose transporters in de nieren. De ratten werden gevoed junk food, bestaande uit kaas, chocoladerepen, koekjes en marshmallows gedurende 8 weken, of een knaagdier chow hoog in vet (met 60%) gedurende 5 weken. De onderzoekers vervolgens het effect van deze diŽten op de bloedsuikerspiegel en de verschillende glucose transporters in de nieren getest. Het effect van de diŽten op deze transporters werd vergeleken met de wijzigingen ook waargenomen in ratten modellen van type 1 en type 2 diabetes.
Zij vonden dat bepaalde (GLUT en SGLT) en hun regulerende eiwitten die in een hogere waarde in Type 2 diabetische ratten. Maar een vetrijke voeding en junk food dieet veroorzaakte een vergelijkbare toename in die receptoren.
Dr Havovi Chichger, Senior Lecturer in de Biomedische Wetenschappen aan de Anglia Ruskin University, UK en hoofdauteur van de studie, legt uit: "De westerse dieet bevat meer en meer verwerkt junk food en vet, en er is een gevestigde band tussen overmatige consumptie van dit soort voedsel en de recente stijgingen van de prevalentie van obesitas en type 2 diabetes. in onze studie, type 1 en type 2 diabetes, zowel induceren veranderingen in de glucose transport in de nier, maar junk food of een vetrijk dieet leidt tot veranderingen die zijn zeer vergelijkbaar met die gevonden in type 2 diabetes.
Ze voegde hieraan toe: "Een nieuwe behandeling voor patiŽnten met diabetes vormt het blokkeren van de glucose transporter in de nier om de bloedsuikerspiegel te verlagen. Begrijpen hoe suikerarm dieet behandeling kan invloed hebben op de nieren en de vraag of de remmers kunnen deze veranderingen ongedaan zou kunnen helpen om de nieren te beschermen tegen verdere schade."


Printen

 

 

Reacties: