Home / Nieuws / ...

 

Pas op met veel calcium*
Uit een Noorse studie onder vrouwen van gemiddeld 65 jaar, blijkt dat men dagelijks niet teveel calcium moet nemen. 1.000 mg calcium per dag zorgt dan wel voor minder botbreuken doch de kans op een hartaanval en beroerte wordt daardoor veel hoger.

(Kijk bij calcium wat de juiste hoeveelheid per dag kan zijn)
De studie. (Juli 2016)


 

Benefits of calcium supplements may be outweighed by cardiovascular risks
Taking calcium and vitamin D can help prevent broken bones in older women. However, this benefit may be cancelled out by an increased risk of heart attack and stroke.
With the highest reported risk of hip fractures in the word, Norway has good reason to consider the benefits and risks of calcium supplements. The challenge is that too little calcium and vitamin D in your diet leads to an increased risk of osteoporosis and broken bones, which taking supplements has been shown to help prevent.
However, some studies have also shown that taking supplemental calcium may also increase your risk of heart attack and stroke.
"We conclude that the moderate effect of supplemental calcium and vitamin D on the risk of fractures is not large enough to outweigh the potential increased risk of cardiovascular disease, specifically in women who are at a low risk of bone fracture," said Gunhild Hagen, a PhD candidate at the Norwegian University of Science and Technology's (NTNU) Department of Public Heath and General Practice who was first author of an article recently published in Osteoporosis International.
Analytical model of health effects
Researchers at NTNU and the University of Oslo used an advanced analytical model to investigate the total health effect of taking a combined calcium and vitamin D supplement, compared to taking no supplements, based on a group of healthy women aged 65 with a BMI of 24 kg/m2.
"Our analysis shows that if 100,000 65-year-old women take 1000 mg calcium every day, 5890 hip fractures and 3820 other fractures would be prevented. On the other hand, as many as 5917 heart attacks and 4373 strokes could be caused. So for women of this age, the risks outweigh the benefits," the authors of the study wrote in an article in Aftenposten, one of Norway's national newspapers.
Recent studies of the effect of calcium supplementation on the risks of heart attack and stroke differ in their conclusions, so the researchers used three different scenarios based on results from previous studies.
The high-risk model predicted that more than 10,000 heart attacks and strokes would be caused by supplemental calcium and vitamin D in a group of 100,000 65-year-old women, whereas the medium-risk model predicted about 5000.
Both models showed that the number of years of high-quality life lost by taking calcium was higher than the number of years of high-quality life saved by preventing broken bones.
Benefits are nullified
The study also investigated the cost-effectiveness of offering 65-year-old women supplemental calcium and vitamin D, assuming that the women were at low risk of cardiovascular problems. In this case, the authors concluded that providing supplements is cost-effective and good for public health, given that the benefits outweigh the risks.
If the supplement increases the risk of heart attack and stroke, however, both the savings and the public health benefits are lost.
Hagen says one possible solution is to prescribe medicines that help prevent osteoporosis along with vitamin supplements.
"If we provide a preventative osteoporosis medication in addition to a supplement, it will increase the effect of preventing bone fractures, and have a positive risk/gain ratio, resulting in reduced costs," says Hagen.
Don't know if calcium increases risk of heat disease
The researchers point out that it isn't possible to conclude that calcium increases risk of cardiovascular disease, and that the analysis needs to be seen in light of this uncertainty.
At the same time, their models are simplifications that can't replace studies done on actual people.
"We don't know for sure if calcium has this negative effect, but to be careful, we should choose to give another treatment to help prevent broken bones in older women," says Hagen.
G. Hagen, T. Wisløff, I. S. Kristiansen. The predicted lifetime costs and health consequences of calcium and vitamin D supplementation for fracture prevention—the impact of cardiovascular effects. Osteoporosis International, 2016; 27 (6): 2089 DOI: 10.1007/s00198-016-3495-9 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voordelen van calciumsupplementen kan worden gecompenseerd door cardiovasculaire risico's
Nemen calcium en vitamine D kan helpen voorkomen botbreuken bij oudere vrouwen. Echter, kan dit voordeel worden opgeheven door een verhoogd risico op een hartaanval en beroerte.
Met de hoogste gemelde risico op heupfracturen in het woord, Noorwegen heeft een goede reden om de voordelen en risico's van calciumsupplementen te overwegen. Het probleem is dat er te weinig calcium en vitamine D in de voeding leidt tot een verhoogd risico op osteoporose en botbreuken, hetgeen, supplementen is getoond helpen voorkomen.
Echter, sommige studies ook aangetoond dat het nemen van extra calcium kan ook je risico op een hartaanval en een beroerte verhogen.
"We concluderen dat de gematigde effect van extra calcium en vitamine D op het risico op fracturen is niet groot genoeg om het potentieel verhoogd risico op hart- en vaatziekten opwegen tegen, in het bijzonder bij vrouwen die op een laag risico op botbreuken," zei Gunhild Hagen, promovendus aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie's (NTNU) ministerie van Volksgezondheid en Huisartsgeneeskunde die eerste auteur van een artikel dat onlangs gepubliceerd in Osteoporosis International was.
Analytisch model van de effecten op de gezondheid
Onderzoekers van NTNU en de Universiteit van Oslo gebruikt een geavanceerde analyse die de totale gezondheid gevolgen het gecombineerde calcium en vitamine D supplement tegenover neem geen supplementen, gebaseerd op een groep gezonde vrouwen 65 met een BMI van 24 kg jaar onderzoeken / m2.
"Onze analyse toont aan dat als 100.000 65-jaar-oude vrouwen nemen 1000 mg calcium per dag, 5890 heupfracturen en 3820 andere fracturen worden voorkomen. Anderzijds, liefst 5917 hartaanvallen en 4373 slagen kunnen ontstaan. Zo voor vrouwen van deze leeftijd, de risico's opwegen tegen de voordelen, "de auteurs van de studie schreef in een artikel in Aftenposten, een van de landelijke dagbladen van Noorwegen.
Recente studies naar het effect van calcium suppletie op het risico van een hartaanval en een beroerte verschillen in hun conclusies, zodat de onderzoekers gebruikt drie verschillende scenario's op basis van de resultaten van eerdere studies.
De high-risk model voorspelde dat meer dan 10.000 hartaanvallen en beroertes worden veroorzaakt door extra calcium en vitamine D in een groep van 100.000 65-jarige vrouwen, terwijl het medium-risk model voorspelde over 5000.
Beide modellen toonden aan dat het aantal jaren van hoge kwaliteit leven verloren door het nemen van calcium was hoger dan het aantal jaren van hoge kwaliteit leven gered door het voorkomen van botbreuken.
Voordelen worden tenietgedaan
De studie onderzocht ook de kosteneffectiviteit van het aanbieden van 65-jaar-oude vrouwen extra calcium en vitamine D, in de veronderstelling dat de vrouwen waren op een laag risico van cardiovasculaire problemen. In dit geval, de auteurs concluderen dat supplementen verschaffen kosteneffectief en goed voor de volksgezondheid, aangezien de voordelen de risico's.
Als het supplement het risico op een hartaanval en een beroerte verhoogt echter zowel de besparingen en de voordelen voor de volksgezondheid zijn verloren.
Hagen zegt een mogelijke oplossing is om medicijnen die helpen voorkomen van osteoporose met vitaminesupplementen voorschrijven.
"Als wij een preventief medicijn osteoporose in aanvulling op een aanvulling, zal het effect van het voorkomen van botbreuken te verhogen, en hebben een positieve risico / winst-verhouding, wat resulteert in lagere kosten", zegt Hagen.
Ik weet niet of calcium het risico van warmte en vaatziekten
De onderzoekers wijzen dat het niet mogelijk is dat calcium verhoogt risico van cardiovasculaire ziekte te sluiten en dat de analyse moet worden gezien in het licht van deze onzekerheid.
Tegelijkertijd, zijn modellen vereenvoudigingen die geen studies gedaan naar echte mensen kan vervangen.
"We weten niet zeker of calcium heeft dit negatieve effect, maar voorzichtig te zijn, moeten we ervoor kiezen om een andere behandeling om te voorkomen dat gebroken botten bij oudere vrouwen," zegt Hagen.


Printen

 

 

Reacties: