Home / Nieuws / ...

 

Meer groente en fruit voor meer geluk*
Uit een Brits-Australische studie onder ruim 12.000 mensen blijkt dat het eten van meer groenten en fruit zorgt dat men behalve een mindere kans op kanker en hart- en vaatziektes krijgt dat men zich ook duidelijk gelukkiger voelt. De deelnemers werden zo'n zes jaar gevolgd, hielden een voedseldagboek bij en werden onderzocht door psychologen. Binnen twee jaar dat mensen meer groenten en fruit aten, tot wel 8 porties per dag, werden de positieve resultaten zichtbaar. Het gevoel van geluk veranderde vergelijkbaar met een gevoel van werkloos zijn tot een gevoel van een goede baan hebben.
De studie. (Juli 2016)


 

Eating more fruit and vegetables can substantially increase happiness levels
University of Warwick research indicates that eating more fruit and vegetables can substantially increase people's later happiness levels. 
To be published shortly in the prestigious American Journal of Public Health, the study is one of the first major scientific attempts to explore psychological well-being beyond the traditional finding that fruit and vegetables can reduce risk of cancer and heart attacks.
Happiness benefits were detected for each extra daily portion of fruit and vegetables up to 8 portions per day. 
The researchers concluded that people who changed from almost no fruit and veg to eight portions of fruit and veg a day would experience an increase in life satisfaction equivalent to moving from unemployment to employment. The well-being improvements occurred within 24 months.
Cancer
The study followed more than 12,000 randomly selected people. These subjects kept food diaries and had their psychological well-being measured. The authors found large positive psychological benefits within two years of an improved diet. 
Professor Andrew Oswald said: "Eating fruit and vegetables apparently boosts our happiness far more quickly than it improves human health. People's motivation to eat healthy food is weakened by the fact that physical-health benefits, such as protecting against cancer, accrue decades later. However, well-being improvements from increased consumption of fruit and vegetables are closer to immediate."
The work is a collaboration between the University of Warwick, England and the University of Queensland, Australia. The researchers found that happiness increased incrementally for each extra daily portion of fruit and vegetables up to eight portions per day. The study involved an examination of longitudinal food diaries of 12,385 randomly sampled Australian adults over 2007, 2009, and 2013 in the Household, Income, and Labour Dynamics in Australia Survey. The authors adjusted the effects on incident changes in happiness and life satisfaction for people's changing incomes and personal circumstances.
Western diet
The study has policy implications, particularly in the developed world where the typical citizen eats an unhealthy diet. The findings could be used by health professionals to persuade people to consume more fruits and vegetables.
Dr Redzo Mujcic, research fellow at the University of Queensland, said: "Perhaps our results will be more effective than traditional messages in convincing people to have a healthy diet. There is a psychological payoff now from fruit and vegetablesónot just a lower health risk decades later."
The authors found that alterations in fruit and vegetable intake were predictive of later alterations in happiness and satisfaction with life. They took into account many other influences, including changes in people's incomes and life circumstances. One part of the study examined information from the Australian Go for 2&5 Campaign. The campaign was run in some Australian states which have promoted the consumption of two portions of fruit and five portions of vegetables each day.
Antioxidants
The academics think it may be possible eventually to link this study to current research into antioxidants which suggests a connection between optimism and carotenoid in the blood. However they argue that further research is needed in this area. 
More information: "Evolution of well-being and happiness after increases in the consumption of fruit and vegetables." American Journal of Public Health. ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/ 
Provided by University of Warwick

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het eten van meer groenten en fruit kunnen aanzienlijk te verhogen geluk niveaus
Universiteit van Warwick onderzoek blijkt dat het eten van meer groenten en fruit kunnen aanzienlijk te verhogen van mensen later geluk niveaus.
Binnenkort in het prestigieuze American Journal of Public Health gepubliceerd worden, de studie is een van de eerste grote wetenschappelijke pogingen om te ontdekken psychologisch welzijn dan de traditionele bevinding dat groente en fruit het risico op kanker en hartaanvallen kan verminderen.
Geluk voordelen werden gedetecteerd voor elke extra dagelijkse portie groenten en fruit tot 8 porties per dag.
De onderzoekers concludeerden dat mensen die uit bijna geen groenten en fruit veranderd tot acht porties fruit en groenten per dag zou een stijging van de tevredenheid met het leven gelijkwaardig door ervaring om de overgang van werkloosheid naar werk. Het welzijn verbeteringen opgetreden binnen 24 maanden.
Kanker
De studie volgde meer dan 12.000 willekeurig gekozen mensen. Deze onderwerpen bewaard voedsel dagboeken en hadden hun psychisch welbevinden gemeten. De auteurs vinden grote positieve psychologische voordelen binnen twee jaar een betere voeding.
Professor Andrew Oswald zei: "Het eten van groenten en fruit blijkbaar stimuleert ons geluk veel sneller dan het verbetert de gezondheid van de mens People's motivatie om gezond voedsel te eten wordt verzwakt door het feit dat de voordelen voor de fysieke gezondheid, zoals de bescherming tegen kanker, toekomen decennia later.. echter, welzijn verbeteringen van de toegenomen consumptie van groenten en fruit zijn dichter bij onmiddellijk. "
Het werk is een samenwerking tussen de Universiteit van Warwick, Engeland en de Universiteit van Queensland, AustraliŽ. De onderzoekers vinden dat het geluk stapsgewijs verhoogd voor elke extra dagelijkse portie groenten en fruit tot acht porties per dag. De studie omvatte een onderzoek van longitudinale voedsel dagboeken van 12.385 willekeurig bemonsterde Australische volwassenen boven de 2007, 2009 en 2013 in het huishouden, Inkomen en Arbeid Dynamiek in AustraliŽ Survey. De auteurs bijgesteld de effecten op incident veranderingen in geluk en tevredenheid met het leven van de mensen veranderen van inkomen en persoonlijke omstandigheden.
westerse dieet
De studie heeft gevolgen voor het beleid, met name in de ontwikkelde wereld, waar de typische burger eet een ongezond voedingspatroon. De bevindingen kunnen worden gebruikt door gezondheidswerkers om mensen te overtuigen om meer groenten en fruit te consumeren.
Dr Reděo Mujcic, research fellow aan de Universiteit van Queensland, zei: "Misschien is onze resultaten zullen effectiever dan de traditionele berichten in het overtuigen van mensen om een gezond dieet te hebben Er is een psychologische uitbetaling nu van groenten en fruit, niet alleen een lagere gezondheid. risico decennia later. "
De auteurs vinden dat veranderingen in fruit en groente waren voorspellend voor latere wijzigingen in geluk en tevredenheid met het leven. Ze hield rekening met veel andere invloeden, waaronder veranderingen in de inkomens van mensen en het leven omstandigheden. Een deel van deze studie onderzocht de informatie van de Nederlandse Go for 2 en 5 campagne. De campagne werd uitgevoerd in sommige Australische staten op het verbruik van twee porties fruit en vijf porties groenten per dag hebben bevorderd.
antioxidanten
De wetenschappers denken dat het kan uiteindelijk mogelijk zijn om deze studie te koppelen aan de huidige onderzoek naar antioxidanten die een verband tussen optimisme en carotenoÔde in het bloed suggereert. Maar ze beweren dat verder onderzoek nodig is op dit gebied.


Printen

 

 

Reacties: