Home / Nieuws / ...

 

Te weinig inname van choline*
Choline is een essentieel nutriėnt dat een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van de hersenen, neurotransmissies, leverfuncties en zorgt voor een gezonde stofwisseling. Symptomen van een choline tekort zijn weinig energie, geheugenverlies, cognitieve achteruitgang, spierpijn, zenuwbeschadiging, en stemmingswisselingen of aandoeningen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat het merendeel van de mensen duidelijk veel te weinig voeding rijk aan choline eten. Vrouwen duidelijk nog minder dan mannen.
De studie. (Juli 2016)


 

Assessment of total choline intakes in the United States
Choline is an essential nutrient and plays a critical role in brain development, cell signaling, nerve impulse transmission, liver function, and maintenance of a healthy metabolism. The article "Assesment of Total Choline Intakes in the United States" by Taylor C. Wallace PhD, CFS, FACN & Victor L. Fulgoni III PhD, from the Journal of the American College of Nutrition, analyzes the usual intakes of choline and compares them with the dietary reference intakes for U.S. residents aged ≥2 years. Choline can be found naturally in foods including eggs, liver, beef, salmon, shrimp, cauliflower, spinach, Brussels sprouts, and breast milk. Symptoms of a choline deficiency may include low energy levels, memory loss, cognitive decline, muscle aches, nerve damage, and mood changes or disorders.
The National Cancer Institute method was used to assess usual intakes of choline from foods according to data for participants in the 2009-2012 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES; n = 16,809). The results showed that suboptimal intakes of choline are prevalent across many life-stage subpopulations in the United States. Only 10.8 ± 0.6% of 2009-2012 NHANES participants aged ≥2 years (15.6 ± 0.8% of males and 6.1 ± 0.6% of females) achieved the adequate intake (AI) for choline. Children aged 2-3 years were the most likely to exceed the AI (62.9 ± 3.1%), followed by children aged 4-8 years (45.4 ± 1.6%) and children aged 9-13 years (9.0 ± 1.0%), compared to adolescents aged 14-18 years (1.8 ± 0.4%) and adults aged ≥19 years (6.6 ± 0.5%). When comparing by age and gender, males consumed significantly more choline than females for all age groups.
These data indicate that there is a need to increase awareness among health professionals and consumers regarding potential suboptimal intakes of choline in the United States, as well as the critical role that choline plays in health maintenance throughout the lifespan. Food scientists and the food and dietary supplement industries should consider working collectively with government agencies to discuss strategies to help offset the percentage of the population that does not meet the adequate intake. Revision of the dietary reference intakes for choline should include replacement of the adequate intake with an estimated average requirement and a recommended dietary allowance, so that more accurate population estimates of inadequate intakes may be calculated.
Taylor C. Wallace, Victor L. Fulgoni. Assessment of Total Choline Intakes in the United States. Journal of the American College of Nutrition, 2016; 35 (2): 108 DOI: 10.1080/07315724.2015.1080127 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Beoordeling van de totale choline inname in de Verenigde Staten
Choline is een essentiėle voedingsstof en speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de hersenen, cell signaling, zenuw impuls transmissie, leverfunctie, en het onderhoud van een gezonde stofwisseling. Het artikel "Assesment van Total choline Intakes in de Verenigde Staten" door Taylor C. Wallace PhD, CVS, FACN & Victor L. Fulgoni III PhD, van het tijdschrift van de American College of Nutrition, analyseert de gebruikelijke inname van choline en vergelijkt deze met de voedingsnormen voor inwoners van de VS ≥2 jaar oud. Choline kan natuurlijk worden gevonden in voedsel zoals eieren, lever, rundvlees, zalm, garnalen, bloemkool, spinazie, spruitjes en moedermelk. Symptomen van een choline tekort kan zijn lage energie-niveaus, geheugenverlies, cognitieve achteruitgang, spierpijn, zenuwbeschadiging, en stemmingswisselingen of aandoeningen.
De National Cancer Institute methode werd gebruikt om de gebruikelijke inname van choline beoordelen van voedingsmiddelen op basis van gegevens voor deelnemers aan de 2009-2012 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES; n = 16.809). De resultaten toonden aan dat suboptimale inname van choline heersen over vele life-traps subpopulaties in de Verenigde Staten. Alleen 10,8 ± 0,6% van 2009-2012 NHANES deelnemers in de leeftijd ≥2 jaar (15,6 ± 0,8% van de mannen en 6,1 ± 0,6% van de vrouwen) bereikte de adequate inname (AI) voor choline. Kinderen 2-3 jaar waren de meeste kans om de AI (62,9 ± 3,1%), gevolgd door kinderen 4-8 jaar (45,4 ± 1,6%) in de leeftijd en kinderen 9-13 jaar (9,0 ± 1,0%) in de leeftijd overschrijden, vergeleken om jongeren in de leeftijd 14-18 jaar (1,8 ± 0,4%) en volwassenen in de leeftijd ≥19 jaar (6,6 ± 0,5%). Bij het vergelijken van leeftijd en geslacht, mannen verbruikt aanzienlijk meer choline dan vrouwtjes voor alle leeftijdsgroepen.
Deze gegevens tonen aan dat er behoefte is om het bewustzijn onder gezondheidswerkers en consumenten met betrekking tot potentiėle suboptimale inname van choline in de Verenigde Staten, evenals de cruciale rol die choline speelt in de gezondheid onderhoud gedurende de levensduur te verhogen. Voedingswetenschappers en het eten en voedingssupplement industrie zou moeten overwegen samen te werken met de overheid om strategieėn te bespreken om te helpen compenseren het percentage van de bevolking dat niet voldoet aan de adequate inname. Herziening van de voedingsnormen voor choline moeten onder meer de vervanging van de adequate inname met een geschatte gemiddelde behoefte en aanbevolen hoeveelheid, zodat meer accurate bevolking schattingen van de inadequate inname kan worden berekend.


Printen

 

 

Reacties: