Home / Nieuws / ...

 

Overbehandeling bij diabetes
Vaker hypoglykemie bij orale overbehandeling diabetes
75-plussers en mensen met ernstige comorbiditeit slikken regelmatig te zware tabletten om hun bloedsuikers naar beneden te krijgen, waardoor hun risico op een ernstig verlaagde bloedsuiker toeneemt. Uit een in JAMA Internal Medicine gepubliceerde studie blijkt dat 1 op de 5 Amerikanen met diabetes mellitus type 2 en een dergelijk klinisch risicoprofiel een intensievere behandeling krijgt dan de richtlijnen adviseren.
Voor gezonde, jonge individuen adviseren richtlijnen om te streven naar lage bloedsuikerwaarden, maar omdat oudere patiŽnten of mensen met ernstige andere ziekten een verhoogd risico op gevaarlijk lage bloedsuikers hebben, gelden voor hen minder strikte streefwaarden.
Onderzoekers uit onder andere de Mayo Clinic in Rochester onderzochten of artsen bij dit soort kwetsbare patiŽnten daadwerkelijk hogere glucosewaarden accepteerden. Met een specifiek algoritme analyseerden zij de gegevens van 31.542 mensen met een al redelijk goed ingestelde niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus, uit een grote database met de geanonimiseerde gegevens van zoín 100 miljoen Amerikanen. Als criterium gebruikten ze een uitgangs-HbA1c-waarde onder de 7,0%, waarbij ze vervolgens uit de database de klinische gegevens over de 2 jaar na die indexmeting van deze patiŽnten verzamelden.
Van dit cohort viel 12,4% in de hoogrisicocategorie, vooral op basis van een hoge leeftijd. Deze patiŽnten kregen weliswaar minder vaak een intensieve diabetesbehandeling, maar toch slikte bijna 1 op de 5 meer verschillende bloedsuikerverlagende tabletten dan de richtlijnen bij hun HbA1c-waarde adviseerden Ė vooral blanke mannen met een endocrinoloog als hoofdbehandelaar werden vaak overbehandeld. Zoals gevreesd kregen hoogrisicopatiŽnten met meer glucoseverlagende pillen dan aangeraden bijna 2 keer zo vaak een ernstige hypoglykemie.
Na 2009 zagen de onderzoekers het percentage overbehandelde type 2-diabeten overigens iets teruglopen. Desondanks waarschuwen ze nogmaals voor de risicoís van te intensieve glucoseverlagende therapie bij mensen die door hun leeftijd of algehele gezondheid niet oud genoeg zullen worden om van stringente suikerregulatie te profiteren.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
De studie. (Juni 2016)


 
Printen

 

 

Reacties: