Home / Nieuws / ...

 

Arginine en hart- en vaatziektes?*
Uit een Iraanse studie, onder ruim 2.200 volwassenen die een kleine vijf jaar werden gevolgd, blijkt dat voeding met het aminozuur arginine de bloeddruk doet beïnvloeden. Arginine in plantaardige voeding doet de bloeddruk duidelijk verlagen terwijl daarentegen arginine in dierlijke voeding de bloeddruk en de kans op hart- en vaatziekte duidelijk doet verhogen.
De studie. (Mei 2016)


 

Dietary L-arginine intake and the incidence of coronary heart disease: Tehran lipid and glucose study
· Zahra Bahadoran, Parvin Mirmiran, Zhaleh Tahmasebinejad and Fereidoun Azizi
Nutrition & Metabolism201613:23
DOI: 10.1186/s12986-016-0084-z
© Bahadoran et al. 2016
Abstract
Background
We investigated the association of regular dietary intake of L-arginine and both the incidence of coronary heart disease (CHD) and changes of blood pressure.
Methods
Eligible adults (n  = 2284) who participated in the Tehran Lipid and Glucose Study were followed for a mean of 4.7 years. Dietary intake of L-arginine was assessed at baseline (2006–2008); biochemical variables were evaluated at baseline and the follow-up examination. Multivariate Cox proportional hazard regression models adjusted for potential confounders were used to estimate the risk of CHD across tertiles of L-arginine intake. Linear regression models were also used to indicate the association of L-arginine intake with changes of serum lipids and blood pressure during the follow-up.
Results
Mean age of participants (42.8 % men) was 38.2 ± 13.4, at baseline. During a mean 4.7 ± 1.4 y of follow-up, 57 participants experienced CHD events. A significant negative association was observed between plant-derived L-arginine intake and changes of both systolic and diastolic blood pressure, whereas animal-derived L-arginine intake was related to increased levels of diastolic blood pressure (P < 0.01). Participants in the 2nd tertile (1.45–1.78 g/d) had a significantly increased risk of CHD events compared to the participants in the 1st tertile (<1.45 g/d) (HR = 1.90, 95 % CI = 1.03–3.58). The risk of CHD had a decreasing trend across increasing plant-derived L-arginine intake (HR = 1.0, HR = 0.91, 95 % CI = 0.51–1.62, HR = 0.72, 95 % CI = 0.39–1.32, P for trend = 0.03).
Conclusion
Higher intake of plant derived L-arginine may have a protective effect whereas animal-derived L-arginine may be a risk factor for development of hypertension and CHD events.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Dietary L-arginine-inname en de incidentie van coronaire hartziekten: Tehran lipiden en glucose studie
· Zahra Bahadoran, Parvin Mirmiran, Zhaleh Tahmasebinejad en Fereidoun Azizi
Nutrition & Metabolism201613: 23
DOI: 10,1186 / s12986-016-0084-z
© Bahadoran et al. 2016
Abstract
Achtergrond
We onderzochten de associatie van regelmatige inname van L-arginine en zowel de incidentie van coronaire hartziekte (CHD) en veranderingen van de bloeddruk.
methoden
In aanmerking komende volwassenen (n = 2284) die hebben deelgenomen aan de Tehran Lipid en Glucose Study werden gevolgd voor een gemiddelde van 4,7 jaar. Inname van L-arginine werd beoordeeld op baseline (2006-2008); biochemische variabelen werden geëvalueerd op baseline en de follow-up onderzoek. Multivariate Cox regressiemodellen gecorrigeerd voor mogelijke verstorende factoren werden gebruikt om het risico van coronaire hartziekte in tertielen van L-arginine inname schatten. Lineaire regressie modellen werden ook gebruikt om de associatie van L-arginine inname met de veranderingen van het serum lipiden en bloeddruk tijdens de follow-up aan te geven.
resultaten
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers (42,8% van de mannen) was 38,2 ± 13,4, bij baseline. Tijdens een gemiddelde 4,7 ± 1,4 jaar follow-up, 57 deelnemers ervaren CHD evenementen. Een significante negatieve associatie waargenomen tussen plantaardige L-arginine inname en veranderingen van zowel de systolische en diastolische bloeddruk, terwijl dieren afkomstige L-arginine inname betrekking tot verhoogde diastolische bloeddruk (P <0,01). Deelnemers aan de 2e tertiel (1,45-1,78 g / d) hadden een significant verhoogd risico op CHD voorvallen in vergelijking met de deelnemers aan de 1e tertiel (<1,45 g / d) (HR = 1,90, 95% CI = 1,03-3,58). Het risico van coronaire hartziekte had een dalende trend in het verhogen van plantaardige L-arginine inname (HR = 1.0, HR = 0,91, 95% CI = 0,51-1,62, HR = 0,72, 95% CI = 0,39-1,32, P voor trend = 0,03).
Conclusie
Hogere inname van plantaardige L-arginine kan een beschermend effect dat dierlijke L-arginine kan een risicofactor voor de ontwikkeling van hypertensie en CHD gebeurtenissen hebben.


Printen

 

 

Reacties: