Home / Nieuws / ...

 

Zware inspanningen en uw hart*
Bewegen is gezond doch meer en meer studies lijken aan te geven dat vaak zware inspanningen wel eens blijvende veranderingen aan het hart kunnen veroorzaken, veranderingen die kunnen leiden tot een onregelmatig hartritme. Behalve dat er meer overtuigend bewijs al is dat vaak zware inspanningen een duidelijk verhoogde kans geven op boezemfibrilleren zijn andere nadelen nog niet echt goed onderzocht en zou een gedegen onderzoek noodzakelijk zijn, aldus Canadese onderzoekers in een studie.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studie. (April 2016)


 

High levels of intense exercise may be unhealthy for the heart
More research needed into the effect of intense exercise on heart structure and function
There is growing evidence that high levels of intense exercise may be cardiotoxic and promote permanent structural changes in the heart, which can, in some individuals, predispose them to experience arrhythmias (abnormal heart rhythm). A review published in the Canadian Journal of Cardiology explores current controversies and makes the case for investing in large prospective research studies into the effect of intense exercise on heart structure and function.
There are unquestionable benefits to "getting off the couch." However, there is already fairly compelling evidence supporting the association between long-term sports practice and increased prevalence of atrial fibrillation, and the fact that this relates to chronic altered atrial substrate. Without challenging the undeniable evidence supporting low and moderate intensity exercise, this review by sports cardiologist Andrť La Gerche, MD, PhD, provides a balanced discussion of the available data for and against the concept that intense exercise, particularly endurance exercise, may cause adverse cardiac changes in some athletes.
"Much of the discussion regarding the relative risks and benefits of long-term endurance sports training is hijacked by definitive media-grabbing statements, which has fueled an environment in which one may be criticized for even questioning the benefits of exercise," explains Dr. La Gerche, who is Head of Sports Cardiology at the Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia. "This paper discusses the often questionable, incomplete, and controversial science behind the emerging concern that high levels of intense exercise may be associated with some adverse health effects."
As Dr. La Gerche points out, all available therapies, pharmacological or otherwise, have a dose-response relationship whereby benefits diminish at high doses and the risk of adverse events increases. An open mind would consider that this may even be possible for exercise.
A commonly held view is that adverse clinical events in athletes are explained by exercise acting as a trigger in individuals who are susceptible because of an underlying abnormality. Dr. La Gerche excludes inherited conditions from this discussion, focusing instead on whether exercise may affect a change in the heart that may serve as a cause of arrhythmias in its own right. He reviews the following emerging controversies:
∑ Is there a non-linear dose-response relationship with exercise?
∑ Elite athletes tend to live longer but is this the effect of exercise or other factors such as the absence of smoking and alcohol consumption?
∑ Is endurance exercise in athletes associated with arrhythmias?
∑ What are the potential mechanisms that predispose athletes to arrhythmias?
∑ Is chronic cardiac remodelling a consequence of repeated bouts of injury?
∑ Why is there disproportionate right ventricular (RV) injury following an acute bout of intense exercise and are there any long-term consequences?
∑ Is the risk of ischemic heart disease increased with intense exercise?
Many of these controversies are based on small cross-sectional cohort studies and small mechanistic studies that are dwarfed by the large population studies supporting the benefits of exercise, albeit in doses of exercise less than those commonly practiced by elite sportspersons, notes Dr. La Gerche.
"The answers regarding the healthfulness of 'extreme' exercise are not complete and there are valid questions being raised," continues Dr. La Gerche. "Given that this is a concern that affects such a large proportion of society, it is something that deserves investment. The lack of large prospective studies of persons engaged in high-volume and high-intensity exercise represents the biggest deficiency in the literature to date, and, although such work presents a logistical and financial challenge, many questions will remain controversies until such data emege."
Reference:
1. Andrť La Gerche. The Potential Cardiotoxic Effects of Exercise. Canadian Journal of Cardiology, 2016; DOI: 10.1016/j.cjca.2015.11.010 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge niveaus van intense oefening kan ongezond voor het hart
Meer onderzoek nodig naar het effect van intensieve training op het hart structuur en functie
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat hoge niveaus van intense oefening cardiotoxische kunnen zijn en permanente structurele veranderingen in het hart, dat kan, bij sommige personen, vatbaar hen om aritmie (hartritmestoornissen) ervaren te promoten. Een overzicht gepubliceerd in het Canadian Journal of Cardiology verkent huidige controverses en maakt het geval voor het investeren in grote prospectieve studies naar het effect van intensieve training op het hart structuur en functie.
Er zijn onbetwistbare voordelen aan "het afstappen van de bank." Echter, er is al vrij overtuigend bewijs ter ondersteuning van de relatie tussen langdurige sportbeoefening en een verhoogde prevalentie van atriale fibrillatie, en het feit dat deze betrekking heeft op chronische veranderde atriale substraat. Zonder tegen de onmiskenbare bewijs lage en matige intensiteit van de training, deze beoordeling door te sporten cardioloog Andrť La Gerche, MD, PhD, biedt een evenwichtige bespreking van de beschikbare gegevens voor en tegen het concept dat een intensieve training, met name uithoudingsvermogen te oefenen, cardiale kan veroorzaken veranderingen in sommige atleten.
"Een groot deel van de discussie over de relatieve risico's en voordelen van de lange termijn duursporten training wordt gekaapt door definitieve-media grijpen verklaringen, die een omgeving waarin men kan worden verweten dat zij zelfs vraagtekens bij de voordelen van lichaamsbeweging heeft aangewakkerd," legt Dr. La Gerche, die is hoofd van Sports Cardiologie van het Baker IDI Hart en Diabetes Instituut, Melbourne, AustraliŽ. "Dit artikel bespreekt de vaak twijfelachtig, onvolledig en controversiŽle wetenschap achter de opkomende ongerustheid dat hoge niveaus van intense inspanning kan worden geassocieerd met een aantal nadelige gezondheidseffecten."
Zoals Dr. La Gerche wijst erop, alle beschikbare therapieŽn, farmacologische of anderszins, hebben een dosis-respons relatie waarbij voordelen verminderen bij hoge doseringen en het risico van bijwerkingen toeneemt. Een open geest zou van mening dat dit zelfs mogelijk kunnen zijn voor de oefening.
Een algemeen heersende opvatting is dat klinische bijwerkingen bij atleten worden verklaard door oefening optreedt als een trigger bij personen die gevoelig zijn als gevolg van een onderliggende afwijking. Dr. La Gerche uitsluit erfelijke aandoeningen van deze discussie, met de nadruk in plaats daarvan op de vraag of de uitoefening van een verandering in het hart dat als een oorzaak van ritmestoornissen in zijn eigen recht kunnen dienen van invloed kunnen zijn. Hij bespreekt de volgende opkomende controverses:
∑ Is er een niet-lineaire dosis-respons relatie met de oefening?
∑ Elite atleten algemeen langer leven, maar dit is het effect van inspanning of andere factoren, zoals het ontbreken van roken en alcoholgebruik?
∑ Is uithoudingsvermogen te oefenen bij atleten in verband met ritmestoornissen?
∑ Wat zijn de mogelijke mechanismen die atleten om ritmestoornissen vatbaar?
∑ Is een chronische cardiale remodeling gevolg van herhaalde aanvallen van de schade?
∑ Waarom is er onevenredig rechter ventrikel (RV) letsel na een acute aanval van intense oefening en zijn er gevolgen op lange termijn?
∑ Is het risico van ischemische hartziekten verhoogd met intense oefening?
Veel van deze controverses zijn gebaseerd op de kleine cross-sectionele cohort studies en kleine mechanistische studies die worden overschaduwd door de grote populatie studies ter ondersteuning van de voordelen van de oefening, zij het in doses van de oefening minder dan die vaak beoefend door topsporters, merkt Dr La Gerche .
"De antwoorden met betrekking tot de healthfulness van 'extreme' lichaamsbeweging zijn niet compleet en er zijn geldig vragen worden opgeworpen," vervolgt Dr. La Gerche. "Gezien het feit dat dit een punt van zorg dat zo'n groot deel van de samenleving raakt, het is iets dat de investeringen verdient. Het gebrek aan grote prospectieve studies van personen die zich bezighouden met high-volume en high-intensiteit van de training is de grootste tekortkoming in de literatuur tot op heden en, hoewel deze werkzaamheden presenteert een logistieke en financiŽle uitdaging, veel vragen zal controverses tot dergelijke gegevens emege blijven. "

Printen

 

 

Reacties: