Home / Nieuws / ...

 

Pinda(kaas) tegen overgewicht*
Uit een studie onder tieners blijkt dat regelmatig een extra portie pinda(kaas) kan zorgen voor minder lichaamsgewicht. De deelnemers (van gemiddeld 12 jaar) konden een half jaar lang kiezen of ze na schooltijd een portie pinda(kaas) namen of niet. Een portie was of 30 gram pinda's (van 170 Kcal) of een snack met 20 gram pindakaas (van 120 Kcal). Behalve dat pindás gezond zijn geven ze ook een meer verzadigd gevoel. Zij die de meeste porties hadden gegeten (ca. 4,5 porties per week) bleken duidelijk meer afgevallen te zijn dan zij die weinig of geen (gemiddeld 0,5 portie per week) pinda(kaas) gegeten hadden.
De studie. (April 2016)


 

Peanuts, peanut butter may hold key to preventing obesity
Hispanic middle school children, at high risk for being overweight or obese, reduced their Body Mass Index (BMI) when they adhered to a nutrition intervention that included a snack of peanuts, compared to those children who did not.
The 12-week study was conducted by researchers at the University of Houston Department of Health and Human Performance (HHP), Baylor College of Medicine and Texas Woman's University. Their findings are published in the Journal of Applied Research on Children.
"Obesity is the most pressing health issue facing us today," said Craig Johnston, HHP assistant professor. "We'd like to think it's preventable, but from where I sit right now, there hasn't been a lot shown to be very effective on a large scale."
The study acknowledged that snacking is more common during the adolescent years and that the unhealthy eating habit can lead to an unhealthy weight. This is especially true if a student doesn't have access to other meals during the school day.
"We have a lot of kids skipping meals for a whole bunch of reasons," he said. "What we found is that kids get home from school around 4 p.m. There's less supervision by parents and less structure. Kids are sitting down at the TV and eating, eating, eating because they really didn't eat at school."
Instructors guided 257 Latino adolescents from three Houston-area charter schools through a program of physical activity and nutrition education. About half the students received a snack of peanuts or peanut butter three to four times a week, while the rest received the snack fewer than once a week. The snack was administered after school as students were boarding the school bus to go home. Peanuts were chosen because nuts are nutrient-dense snacks that promote a feeling of being full.
Following the 12-week intervention, students spent 12 more weeks maintaining the healthy snacking habit. At the end of the period, those students who received the snack more regularly experienced a decrease in their overall BMI (-.7kg/m2) compared to those who did not receive the regular peanut snack (-.3kg/m2). The researchers conclude that afterschool programs and schools can replace energy dense, unhealthy snacks with peanuts to provide a healthier alternative for children (researchers in the study ensured students did not suffer from nut allergies).
Johnston says the fight against obesity needs creative solutions that help people manage their weight, appetite and hunger by offering socially acceptable food choices.
"Schools are doing a great job of teaching kids, getting them workforce ready, and a whole bunch of other things. We've just got to make sure that our kids are going to live long, happy lives with that kind of education," he said.
Participants in the study were part of a larger longitudinal study on a school-based obesity intervention program. The Family Lifestyle Overweight (FLOW) Prevention Program is a school-based pediatric intervention for urban, low-income, minority students.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Pinda's, kan pindakaas sleutel tot het voorkomen van obesitas te houden
Latijns-Amerikaanse middelbare school kinderen, een hoog risico op overgewicht of obesitas, verminderden hun Body Mass Index (BMI), wanneer zij zich aan een voedings-interventie die een snack van pinda's opgenomen, in vergelijking met die kinderen die dat niet deden.
De 12-weken durende studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Houston ministerie van Volksgezondheid en Human Performance (HHP), Baylor College of Medicine en de Universiteit van Texas Woman's. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Applied Research on Children.
"Obesitas is de meest urgente gezondheidsprobleem ons geconfronteerd vandaag de dag", zegt Craig Johnston, HHP assistent-professor. "We willen graag denken dat het te voorkomen, maar van waar ik nu zit, is er niet veel aangetoond dat het zeer effectief op grote schaal te zijn."
De studie erkende dat snacken komt vaker voor tijdens de adolescentie jaar en dat de ongezonde eetgewoonte kan leiden tot een ongezond gewicht. Dit geldt vooral als een student geen toegang tot andere maaltijden tijdens de schooldag heeft.
"We hebben veel kinderen het overslaan van maaltijden voor een heleboel redenen," zei hij. "Wat we hebben gevonden is dat de kinderen thuiskomen van school rond 16:00 Er is minder toezicht door ouders en minder structuur. Kinderen zijn gaan zitten op de tv en het eten, eten, eten omdat ze echt niet te eten op school."
Instructeurs geleide 257 Latino adolescenten uit drie Houston-area charter scholen door middel van een programma van fysieke activiteit en voeding onderwijs. Ongeveer de helft van de studenten kreeg een snack van pinda's of pindakaas drie tot vier keer per week, terwijl de rest van de snack minder dan een keer per week ontvangen. De snack werd toegediend na school als studenten werden instappen op de schoolbus naar huis te gaan. Pinda's werden gekozen omdat noten zijn voedzame snacks die een gevoel van vol te promoten.
Naar aanleiding van de 12 weken durende interventie, studenten bracht 12 weken het behoud van de gezonde tussendoortjes gewoonte. Aan het einde van de periode, de studenten die de snack kregen vaker een daling in hun algemene BMI (-.7kg / m2) in vergelijking met degenen die niet de gewone pinda snack heeft ontvangen (-.3kg / m2). De onderzoekers concluderen dat naschoolse programma's en scholen energierijke, ongezonde snacks kan vervangen met pinda's tot een gezonder alternatief voor de kinderen te voorzien (onderzoekers in de studie verzekerd studenten niet lijden aan een notenallergie).
Johnston zegt dat de strijd tegen obesitas moeten creatieve oplossingen die mensen helpen bij het beheren van hun gewicht, eetlust en honger door het aanbieden van sociaal aanvaardbaar voedingskeuzes.
"Scholen zijn bezig met een groot werk van het onderwijs kinderen, om ze personeelsbestand klaar, en een hele hoop andere dingen. We zijn net om ervoor te zorgen dat onze kinderen gaan lang, gelukkig leven te leiden met dat soort van onderwijs," hij zei.
Deelnemers aan de studie maakten deel uit van een grotere longitudinale studie op een school-based obesitas interventie programma. De Levensstijl van de familie Overgewicht (FLOW) Prevention Program is een school-based pediatrische interventie voor studenten stedelijke, lage inkomens, minderheid.

Printen

 

 

Reacties: