Home / Nieuws / ...

 

Als kind bewegen voor gezonde darmen en hersenen*
Steeds meer studies laten het belang zien van een goede darmflora voor een goede stofwisseling en gezonde hersenen. Vanaf de geboorte wordt de darmflora opgebouwd. Uit een studie met ratten blijkt dat men zo jong mogelijk al zo veel mogelijk zou moeten bewegen om een goede darmflora te krijgen, ook voor later in het leven. Als men pas op latere leeftijd gaat bewegen krijgt men niet meer dezelfde goede darmflora, zo blijkt uit de studie.
De studie.  (Maart 2016)


 

Early-life exercise alters gut microbes, promotes healthy brain and metabolism
The human gut harbors a teeming menagerie of over 100 trillion microorganisms, and researchers at the University of Colorado Boulder have discovered that exercising early in life can alter that microbial community for the better, promoting healthier brain and metabolic activity over the course of a lifetime. 
The research, which was recently published in the journal Immunology and Cell Biology, indicates that there may be a window of opportunity during early human development to optimize the chances of better lifelong health. 
"Exercise affects many aspects of health, both metabolic and mental, and people are only now starting to look at the plasticity of these gut microbes," said Monika Fleshner, a professor in CU-Boulder's Department of Integrative Physiology and the senior author of the new study. "That is one of the novel aspects of this research." 
Microbes take up residence within human intestines shortly after birth and are vital to the development of the immune system and various neural functions. These microbes can add as many 5 million genes to a person's overall genetic profile and thus have tremendous power to influence aspects of human physiology. 
While this diverse microbial community remains somewhat malleable throughout adult life and can be influenced by environmental factors such as diet and sleep patterns, the researchers found that gut microorganisms are especially 'plastic' at a young age. 
The study found that juvenile rats who voluntarily exercised every day developed a more beneficial microbial structure, including the expansion of probiotic bacterial species in their gut compared to both their sedentary counterparts and adult rats, even when the adult rats exercised as well. 
The researchers have not, as of yet, pinpointed an exact age range when the gut microbe community is likeliest to change, but the preliminary findings indicate that earlier is better. 
A robust, healthy community of gut microbes also appears to promote healthy brain function and provide anti-depressant effects, Fleshner said. Previous research has shown that the human brain responds to microbial signals from the gut, though the exact communication methods are still under investigation. 
"Future research on this microbial ecosystem will hone in on how these microbes influence brain function in a long-lasting way," said Agniezka Mika, a graduate researcher in CU-Boulder's Department of Integrative Physiology and the lead author of the new study. 
Going forward, the researchers also plan to explore novel means of encouraging positive gut microbe plasticity in adults, who tend to have stable microbial communities that are more resistant to change.
Early life exercise may promote lasting brain and metabolic health through gut bacterial metabolites, Agnieszka Mika, and Monika Fleshner, Immunology and Cell Biology, doi: 10.1038/icb.2015.113. 
Source: University of Colorado Boulder

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Early-life oefening verandert gut microben, bevordert een gezonde hersenen en het metabolisme
De menselijke darm herbergt een krioelende menagerie van meer dan 100 triljoen micro-organismen, en onderzoekers van de Universiteit van Colorado in Boulder hebben ontdekt dat de uitoefening van vroeg in het leven dat microbiŽle gemeenschap kan veranderen voor de betere, het bevorderen van gezonde hersenen en metabole activiteit in de loop van een mensenleven.
Het onderzoek, dat onlangs werd gepubliceerd in het tijdschrift Immunology and Cell Biology, geeft aan dat er een window of opportunity tijdens de vroege ontwikkeling van de mens kan zijn om de kans op een betere levenslange gezondheid te optimaliseren.
"Oefening invloed op vele aspecten van de gezondheid, zowel de metabole en mentale, en de mensen zijn nu pas beginnen te kijken naar de plasticiteit van deze gut microben", zegt Monika Fleshner, een professor in CU-Boulder Afdeling Integratieve Fysiologie en de senior auteur van de nieuwe studie. "Dat is een van de nieuwe aspecten van dit onderzoek."
Microben te gaan wonen in de menselijke darm kort na de geboorte en zijn van vitaal belang voor de ontwikkeling van het immuunsysteem en de verschillende neurale functies. Deze microben kunt zoveel 5.000.000 genen toe te voegen aan iemands algehele genetisch profiel en hebben dus een enorme macht om aspecten van de menselijke fysiologie te beÔnvloeden.
Hoewel deze diverse microbiŽle gemeenschap blijft enigszins kneedbaar tijdens het volwassen leven en kan worden beÔnvloed door omgevingsfactoren zoals dieet en slaappatronen, vonden de onderzoekers dat gut micro-organismen zijn in het bijzonder 'plastic' op jonge leeftijd.
De studie bleek dat jonge ratten die vrijwillig uitgeoefend dagelijks ontwikkelde een gunstiger microbiŽle structuur, zoals een uitbreiding van probiotische bacteriŽle soorten in de darm in vergelijking met zowel hun tegenhangers sedentaire en volwassen ratten, zelfs wanneer de volwassen ratten uitgeoefend ook.
De onderzoekers hebben niet, als nog, gelokaliseerd een exacte leeftijd bereik wanneer de darm microbe gemeenschap is waarschijnlijke om te veranderen, maar de voorlopige bevindingen wijzen erop dat eerder is beter.
Een robuuste, gezonde gemeenschap van darm microben blijkt ook een gezonde hersenfunctie bevorderen en anti-depressieve effecten, zei Fleshner. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de menselijke hersenen reageren op signalen uit de darm microbiŽle, hoewel de exacte communicatiemiddelen nog worden onderzocht.
"Toekomstig onderzoek op deze microbiŽle ecosysteem zal slijpen op hoe deze microben beÔnvloeden hersenfunctie in een duurzame manier", zei Agniezka Mika, een afgestudeerde onderzoeker in CU-Boulder de Afdeling Integratieve Fysiologie en de hoofdauteur van de nieuwe studie.
In de toekomst, de onderzoekers ook van plan om nieuwe middel van het stimuleren van positieve gut microbe plasticiteit bij volwassenen, die de neiging om stabiele microbiŽle gemeenschappen die meer bestand tegen verandering zijn, hebben te verkennen.

Printen

 

 

Reacties: