Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en Multiple Sclerose*
Uit een kleine studie onder 40 MS-patiŽnten blijkt dat extra vitamine D zeer belangrijk is bij MS. De deelnemers aan de studie kregen zes maanden lang dagelijks of een hoge dosis (260 mcg) of een gewone dosis (20 mcg) Vitamine D3. Bijwerkingen werden in beide groepen niet vastgesteld. Alleen de deelnemers met de hoge dosis kregen goede bloedwaarden vitamine D (> 40 ng/ml = 100 mmol/l) en alleen bij hen bleken ook de hoeveelheid ontstekingscellen in het bloed duidelijk afgenomen te zijn.
De studie.  (Maart 2016)


 

Taking vitamin D may benefit people with multiple sclerosis
Taking a high dose of vitamin D3 is safe for people with multiple sclerosis and may help regulate the body's hyperactive immune response, according to a pilot study published by Johns Hopkins physicians in Neurology, the medical journal of the American Academy of Neurology.
"These results are exciting, as vitamin D has the potential to be an inexpensive, safe and convenient treatment for people with MS," says study author Peter Calabresi, M.D., director of the Johns Hopkins Multiple Sclerosis Center and professor neurology at the Johns Hopkins University School of Medicine. "More research is needed to confirm these findings with larger groups of people and to help us understand the mechanisms for these effects, but the results are promising."
Low levels of vitamin D in the blood are tied to an increased risk of developing MS. People who have MS and low levels of vitamin D are more likely to have greater disability and more disease activity.
For the study, 40 people with relapsing-remitting MS received either 10,400 international units or 800 international units of vitamin D3 supplements per day for six months. Patients with severe vitamin D deficiency were not included in the study. The current recommended daily allowance of vitamin D3 is 600 international units. Blood tests at the start of the study and again at three and six months measured the amount of vitamin D in the blood and the response in the immune system's T cells, which play a key role in MS.
While researchers are still determining the optimal level of vitamin D in the blood for people with MS, a suggested range of 40 to 60 nanograms per milliliter (ng/ml) has been proposed as a target. Participants taking the high dose of vitamin D reached levels within the proposed target, whereas the group taking the low dose did not reach the target.
Side effects from the vitamin supplements were minor and were not different between the people taking the high dose and the people taking the low dose. One person in each group relapsed.
The people taking the high dose had a reduction in the percentage of inflammatory T cells related to MS severity, specifically IL-17+CD4+ and CD161+CD4+ cells. When the increase in vitamin D levels in the blood over base line levels was greater than 18 ng/ml, every additional 5 ng/ml increase in vitamin D led to a 1 percent decrease in the percentage of IL-17+CD4+ T cells in the blood. The people taking the low dose did not have any noticeable changes in the percentages of their T cell subsets.
"We hope that these changes in inflammatory T cell responses translate to a reduced severity of disease," says Calabresi. "Other clinical trials are underway to determine if that is the case."
Reference:
1. E. S. Sotirchos, P. Bhargava, C. Eckstein, K. Van Haren, M. Baynes, A. Ntranos, A. Gocke, L. Steinman, E. M. Mowry, P. A. Calabresi. Safety and immunologic effects of high- vs low-dose cholecalciferol in multiple sclerosis. Neurology; DOI: 10.1212/WNL.0000000000002316 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het nemen van vitamine D kan mensen met multiple sclerose profiteren
Het nemen van een hoge dosis vitamine D3 is veilig voor mensen met multiple sclerose en kunnen helpen reguleren hyperactieve immuunrespons van het lichaam, volgens een pilot-studie gepubliceerd door de Johns Hopkins artsen in Neurology, het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology.
"Deze resultaten zijn spannend, als vitamine D heeft de potentie om een goedkope, veilige en gemakkelijke behandeling voor mensen met MS," zegt studie auteur Peter Calabresi, MD, directeur van het Johns Hopkins Multiple Sclerose Centrum en hoogleraar neurologie aan de Johns Hopkins University School of Medicine. "Meer onderzoek is nodig om deze bevindingen met grotere groepen mensen en om ons te helpen begrijpen van de mechanismen om deze effecten te bevestigen, maar de resultaten zijn veelbelovend."
Lage niveaus van vitamine D in het bloed worden gebonden aan een verhoogd risico op MS. Mensen die MS en lage niveaus van vitamine D hebben meer kans om een grotere handicap en meer ziekte-activiteit hebben.
Voor de studie, 40 mensen met relapsing-remitting MS kregen ofwel 10.400 internationale eenheden of 800 internationale eenheden van vitamine D3 supplementen per dag gedurende zes maanden. PatiŽnten met ernstige vitamine D-deficiŽntie werden niet in de studie. De huidige aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van vitamine D3 is 600 internationale eenheden. Bloedonderzoek aan het begin van de studie en opnieuw drie en zes maanden gemeten hoeveelheid vitamine D in het bloed en de respons van het immuunsysteem van T-cellen, die een belangrijke rol spelen bij MS.
Hoewel onderzoekers steeds het optimale niveau van vitamine D bepalen in het bloed voor MS-patiŽnten, reeds een bereik 40 tot 60 nanogram per milliliter (ng / ml) is voorgesteld als doelwit. Deelnemers nemen van de hoge dosis vitamine D bereikte niveaus binnen de voorgestelde doelstelling, terwijl de groep met de lage dosis was het doel niet bereiken.
Bijwerkingen van de vitaminesupplementen waren minderjarig en waren niet verschillend tussen de mensen die de hoge dosis en de mensen die de lage dosis. Eťn persoon in elke groep een terugval.
De mensen die de hoge dosis hadden een lager percentage van inflammatoire T-cellen in verband met MS ernst, specifiek IL-17 + CD4 + CD161 + en CD4 + cellen. Wanneer de toename van vitamine D in het bloed boven basislijn niveaus was hoger dan 18 ng / ml, elke extra 5 ng / ml te verhogen vitamine D tot een 1 procent afname van het percentage van IL-17 + CD4 + T-cellen in het bloed. De mensen die de lage dosis had geen merkbare veranderingen in de percentages van hun T-cel subsets.
"We hopen dat deze veranderingen in inflammatoire T-cel reacties te vertalen tot een verminderde ernst van de ziekte", zegt Calabresi. "Andere klinische proeven zijn aan de gang om te bepalen of dat het geval is."

Printen

 

 

Reacties: