Home / Nieuws / ...

 

Laag hartritme gevaarlijk?
Uit een studie onder ruim 6700 ouderen die tien jaar lang gevolgd werden blijkt dat een natuurlijke lage hartslag geen risico geeft op hart- en vaatziektes of vroegtijdig overlijden. Een normaal hartritme ligt tussen de 60 en 100 slagen per minuut, afhankelijk van o.m. de leeftijd. Typische symptomen van een lager hartritme kunnen onder andere duizeligheid, kortademigheid, flauwvallen of pijn op de borst zijn. In de studie werd ook gekeken naar de deelnemers met een hartslag van 40 tot 50. Zij hadden dat van nature of als gevolg van gebruikte medicatie zoals bčtablokkers en calciumantagonisten die o.m. bij hoge bloeddruk voorgeschreven worden. In vergelijking met een hartslag van 60 tot 70 gaf een "natuurlijke" lage hartslag geen risico op hart- en vaatziektes of een vroegtijdige dood de gebruikers van de medicatie daarentegen hadden wel duidelijk meer kans op een vroegtijdige dood, zo blijkt uit de studie. 
De studie.  (Februari 2016)


 

Printen

 

 

Reacties: