Home / Nieuws / ...

 

Granaatappel en de ziekte van Alzheimer*
Eerdere studies hebben laten zien dat extracten van granaatappel een bescherming kunnen bieden tegen de ziekte van Alzheimer. Een laboratoriumstudie geeft een aanzet waarom dat zou kunnen zijn. De meeste bioactieve stoffen in granaatappel kunnen nl. niet voorbij de bloed-hersenbarriŰre. De ellagitannines in granaatappel worden in de darmen omgezet tot de stof urolithine, een stof die wel de bloed-hersenbarriŰre kan nemen en in de hersenen, zo blijkt uit de studie de vorming van kluwen van tau-eiwitten kan tegengaan. Verdere studies bij mensen lijken nodig, zo zeggen de onderzoekers.
De studie.  (Januari 2016)


 

Gut bacteria make pomegranate metabolites that may protect against Alzheimer's disease 
In a quest to stay healthy, many people are seeking natural ways to prevent neurodegenerative diseases. Recent studies show that pomegranate extract, which is a rich source of disease-fighting polyphenols, can help protect against the development of Alzheimer's disease. But researchers weren't sure which molecules to thank. A team reports in ACS Chemical Neuroscience that the responsible compounds may be urolithins, which are made when gut bacteria break down the polyphenols in the extract. 
Alzheimer's disease is associated with ▀-amyloid (A▀) fibrillation, a process in which amyloid proteins in the brain form clumps. To fight the formation of these fibrils, however, a molecule would have to cross the blood-brain barrier -- a series of cell junctions that prevent certain substances from entering the brain. In previous work, the researchers showed that a pomegranate extract has anti-Alzheimer's effects in animals, but they did not identify the compounds responsible. Navindra Seeram and colleagues wanted to investigate which compounds in pomegranate could both pass through the blood-brain barrier and prevent A▀ fibrils from forming. 
The team isolated and identified 21 compounds -- mostly polyphenols -- from the pomegranate extract. Computational studies found that polyphenols could not cross the blood-brain barrier, but that urolithins could. Urolithins are anti-inflammatory and neuroprotective compounds that are formed when ellagitannins, a type of polyphenol, are metabolized by gut bacteria. The researchers then showed that urolithins reduced A▀ fibrillation levels in vitro. Additionally, these compounds increased the lifespan of an Alzheimer's roundworm model. They say further tests are needed to determine whether the protective effects of these compounds could ultimately help prevent or treat Alzheimer's in humans. 
American Chemical Society 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

DarmbacteriŰn maken granaatappel metabolieten die kan beschermen tegen de ziekte van Alzheimer
In een zoektocht om gezond te blijven, zijn veel mensen op zoek naar natuurlijke manieren om neurodegeneratieve ziekten te voorkomen. Recente studies tonen aan dat granaatappelextract, die een rijke bron van ziekte-bestrijdende polyfenolen, kan helpen beschermen tegen de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Maar de onderzoekers waren niet zeker welke moleculen te danken. Een teamrapporten in ACS Chemical Neuroscience de verantwoordelijke verbindingen kunnen urolithins, gemaakt als darmbacteriŰn breken de polyfenolen in het extract.
De ziekte van Alzheimer is geassocieerd met ▀-amylo´de (A▀) fibrillatie, een werkwijze waarbij amylo´de prote´nen in de hersenen vorm klonten. Om de vorming van deze fibrillen bestrijden, zou echter een molecule moeten de bloed-hersenbarriŔre - een reeks cel contacten die voorkomen dat bepaalde stoffen die in de hersenen. In eerdere werk, de onderzoekers toonden aan dat een granaatappel extract heeft een anti-Alzheimer effecten in dieren, maar ze hadden niet de verbindingen verantwoordelijk te identificeren. Navindra Seeram en collega's wilden onderzoeken welke stoffen in de granaatappel kan zowel passeren de bloed-hersenbarriŔre en voorkomen dat A▀ fibrillen van de vorming.
Het team ge´soleerd en ge´dentificeerd 21 verbindingen - meestal polyfenolen - van de granaatappel extract. Computationele studies blijkt dat polyfenolen de bloed-hersenbarriŔre niet kan passeren, maar dat urolithins kon. Urolithins anti-inflammatoire en neuroprotectieve verbindingen die worden gevormd wanneer ellagitanninen, een soort polyfenol wordt gemetaboliseerd door darmbacteriŰn. De onderzoekers toonden aan dat urolithins verminderde A▀ fibrillatie niveaus in vitro. Bovendien zijn deze verbindingen vergroot de levensduur van een Alzheimer rondworm model. Ze zeggen verder onderzoek nodig om te bepalen of de beschermende effecten van deze verbindingen uiteindelijk kan helpen voorkomen of behandelen van ziekte van Alzheimer bij de mens.Printen

 

 

Reacties: