Home / Nieuws / ...

 

Luchtvervuiling en een ernstig hartaanval*
Uit een Amerikaanse studie onder ruim 16.000 hartpatiŽnten blijkt dat fijnstof kan zorgen voor een meer ernstig hartaanval. PatiŽnten werden de laatste 20 jaar opgenomen met verschillende soorten hartaanvallen, een onstabiele angina pectoris, een minder ernstig (N-STEMI) of een ernstig (STEMI) hartaanval. Op dagen met een fijnstof (PM2,5) concentratie van 25 mcg of hoger bleek de kans op een ernstig hartaanval (STEMI) veruit het grootst te zijn. Op deze dagen kunnen potentiŽle hartpatiŽnten dus beter binnen blijven en zo min mogelijk inspanningen buitenshuis doen, aldus de onderzoekers.
De studie. (Januari 2016)


 

Poor air quality increases patients' risk of heart attack
People with heart disease face an increased risk of a serious heart attack during poor air quality days, according to a major new study presented today at the American Heart Association Scientific Session in Orlando.
The study of more than 16,000 patients by researchers at the Intermountain Medical Center Heart Institute in Salt Lake City examined patients who had suffered three types of heart attacks -- STEMI, non-STEMI, and unstable angina -- to identify which type of heart attack was more likely on days when the air was especially polluted.
For the study, researchers compared air quality measurements to the number of patients treated for heart attacks at Intermountain Healthcare hospitals in the urban areas in and around Salt Lake City between September 1993 and May 2014.
The Intermountain Medical Center Heart Institute research team identified a strong association between bad air quality days -- those with a threshold above 25 micrograms of fine particulate matter per cubic meter of air -- with a greater risk of STEMIs, the most dangerous type of heart attack.
Findings of the study were reported at the American Heart Association Scientific Session in Orlando.
"Our research indicated that during poor air quality days, namely those with high levels of PM2.5, patients with heart disease are at a higher risk of suffering from a STEMI heart attack," said Kent Meredith, MD, cardiologist and researcher at the Intermountain Medical Center Heart Institute.
A ST-segment elevation myocardial infarction, or STEMI, is a serious form of a heart attack in which a coronary artery is completely blocked and a large part of the heart muscle is unable to receive blood. If left untreated for too long, the lack of oxygen to the heart will damage the heart muscles and cause irreparable damage or death.
"By making this association, physicians can better counsel their heart patients to avoid exposure to poor air quality, and thus decrease their chances of suffering a heart attack on days that they are potentially at highest risk," said Dr. Meredith.
"The study suggests that during many yellow air quality days, and all red quality air days, people with known coronary artery disease may be safer if they limit their exposure to particulate matter in the air by exercising indoors, limiting their time outdoors, avoiding stressful activities, and remaining compliant with medications," said Dr. Meredith.
"These activities can reduce inflammation in the arteries, and therefore make patients less sensitive to the fine particulate matter present on poor air quality days."
Other members of the study include C. Arden Pope; Joseph B. Muhlestein, MD; Jeffrey L. Anderson, MD; John B Cannon, Nicholas M. Hales; Viet Le; and Benjamin Horne.
Intermountain Medical Center is the flagship facility for the Intermountain Healthcare system, which is based in Salt Lake City.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Slechte luchtkwaliteit verhoogt het risico op een hartaanval patiŽnten '
Mensen met hart-en vaatziekten worden geconfronteerd met een verhoogd risico op een ernstige hartaanval tijdens slechte luchtkwaliteit dagen, volgens een belangrijke nieuwe studie die vandaag gepresenteerd op de American Heart Association Scientific Session in Orlando.
De studie van meer dan 16.000 patiŽnten door onderzoekers van de Intermountain Medical Center Heart Institute in Salt Lake City onderzochte patiŽnten die drie soorten leed van hartaanvallen - STEMI, non-STEMI, en onstabiele angina - om te bepalen welk type van een hartaanval was meer kans op dagen wanneer de lucht in het bijzonder werd vervuild.
Voor de studie, onderzoekers vergeleken de luchtkwaliteit metingen om het aantal patiŽnten behandeld voor hartaanvallen op Intermountain Healthcare ziekenhuizen in de stedelijke gebieden in en rond Salt Lake City tussen september 1993 en mei 2014.
De Intermountain Medical Center Heart Institute onderzoeksteam identificeerde een sterke associatie tussen slechte luchtkwaliteit dagen - die met een drempel boven 25 microgram fijn stof per kubieke meter lucht - met een groter risico van STEMIs, de meest gevaarlijke vorm van het hart aanval.
Bevindingen van het onderzoek werden gemeld bij de American Heart Association Scientific Session in Orlando.
"Ons onderzoek bleek dat bij slechte luchtkwaliteit dagen, namelijk die met hoge niveaus van PM2,5, patiŽnten met hart-en vaatziekten zijn op een hoger risico op het lijden van een STEMI hartaanval," zei Kent Meredith, MD, cardioloog en onderzoeker aan de Intermountain Medical Center Heart Institute.
Een ST-segment elevatie myocardinfarct, of STEMI is een ernstige vorm van een hartaanval waarbij een kransslagader volledig geblokkeerd en een groot deel van de hartspier in staat om bloed te ontvangen. Indien onbehandeld te lang, zal het gebrek aan zuurstof naar het hart het hart spieren beschadigen en onherstelbare schade of overlijden.
"Door het maken van deze vereniging, artsen kunnen beter raadsman hun hartpatiŽnten blootstelling aan slechte luchtkwaliteit te voorkomen, en daarmee hun kansen op een hartaanval op dagen dat ze in potentie het grootste risico te verminderen," zei Dr Meredith.
"De studie suggereert dat tijdens de vele gele luchtkwaliteit dagen, en al rood luchtkwaliteit dagen, mensen met een bekende coronaire hartziekte kan veiliger zijn als ze beperken hun blootstelling aan fijn stof in de lucht door het uitoefenen binnen, beperking van hun tijd buitenshuis, het vermijden van stress activiteiten, en de resterende compatibel met medicijnen, "zei Dr Meredith.
"Deze activiteiten kunnen verminderen ontsteking in de slagaders, en dus de patiŽnten minder gevoelig voor de fijne stofdeeltjes aanwezig zijn op een slechte luchtkwaliteit dagen te maken."
Andere leden van de studie omvatten C. Arden Pope; Joseph B. Muhlestein, MD; Jeffrey L. Anderson, MD; John B Cannon, Nicholas M. Hales; Viet Le; en Benjamin Horne.
Intermountain Medical Center is het vlaggenschip voorziening voor de Intermountain Gezondheidszorg, die is gevestigd in Salt Lake City.

Printen

 

 

Reacties: