Home / Nieuws / ...

 

Tandvleesontstekingen en reumatische artritis*
Al langer is bekend dat er een verband is tussen tandvleesontstekingen en reumatische artritis (RA) blijkt uit een Europese studie dat de bacterie porphyromonas gingivalis hiervoor verantwoordelijk is. Porphyromonas gingivalis veroorzaakt niet alleen tandvleesontstekingen zoals parodontitis maar produceert ook het enzym peptidylarginine deiminanse (PAD) die zorgt voor het ontstaan van RA, de progressie ervan en bevordert ook de schade aan de gewrichten. De volledige studie. (November 2013)


Bacteria Responsible for Gum Disease Facilitates Rheumatoid Arthritis
Does gum disease indicate future joint problems? Although researchers and clinicians have long known about an association between two prevalent chronic inflammatory diseases -- periodontal disease and rheumatoid arthritis (RA) -- the microbiological mechanisms have remained unclear.
In an article published today in PLoS Pathogens, University of Louisville School of Dentistry Oral Health and Systemic Diseases group researcher Jan Potempa, PhD, DSc, and an international team of scientists from the European Union's Gums and Joints project have uncovered how the bacterium responsible for periodontal disease, Porphyromonas gingivalis worsens RA by leading to earlier onset, faster progression and greater severity of the disease, including increased bone and cartilage destruction.
The scientists found that P. gingivalis produces a unique enzyme, peptidylarginine deiminanse (PAD) which then enhances collagen-induced arthritis (CIA), a form of arthritis similar to RA produced in the lab. PAD changes residues of certain proteins into citrulline, and the body recognizes citullinated proteins as intruders, leading to an immune attack. In RA patients, the subsequent result is chronic inflammation responsible for bone and cartilage destruction within the joints.
Potempa and his team studied another oral bacterium, Prevotella intermedia for the same affect, but learned it did not produce PAD, and did not affect CIA.
"Taken together, our results suggest that bacterial PAD may constitute the mechanistic link between P. gingivalis periodontal infection and rheumatoid arthritis, but this ground-breaking conclusion will need to be verified with further research," he said.
Potempa said he is hopeful these findings will shed new light on the treatment and prevention of RA.
Studies indicate that compared to the general population, people with periodontal disease have an increased prevalence of RA and, periodontal disease is at least two times more prevalent in RA patients. Other research has shown that a P. gingivalis infection in the mouth will precede RA, and the bacterium is the likely culprit for onset and continuation of the autoimmune inflammatory responses that occur in the disease.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

BacteriŽn Verantwoordelijk voor Gum Disease vergemakkelijkt ReumatoÔde Artritis
Heeft tandvleesaandoeningen aangeven toekomstige gewrichtsproblemen ? Hoewel de onderzoekers en clinici al lang bekend is over een associatie tussen twee voorkomende chronische ontstekingsziekten - parodontitis en reumatoÔde artritis ( RA ) - de microbiologische mechanismen zijn onduidelijk gebleven .
In een artikel dat vandaag is gepubliceerd in PLoS Ziekteverwekkers , Universiteit van Louisville School voor Tandheelkunde Oral Health en systemische ziekten groep onderzoeker Jan Potempa , PhD, DSc , en een internationaal team van wetenschappers van tandvlees en gewrichten project van de Europese Unie hebben ontdekt hoe de bacterie die verantwoordelijk is voor parodontitis, Porphyromonas gingivalis verslechtert RA zouden leiden tot eerder optreden , snellere doorloop en een grotere ernst van de ziekte , waaronder verhoogde bot en kraakbeen vernietigen .
De onderzoekers vonden dat P. gingivalis voor een uniek enzym , peptidylarginine deiminanse ( PAD ), die vervolgens versterkt door collageen geÔnduceerde artritis ( CIA ) , een vorm van artritis Soortgelijke RA geproduceerd in het laboratorium . PAD verandert residuen van bepaalde eiwitten in citrulline en het lichaam herkent citullinated eiwitten indringers , waardoor een immune aanval . Bij RA -patiŽnten , het volgende resultaat chronische ontsteking verantwoordelijk voor bot- en kraakbeen vernietiging in de gewrichten .
Potempa en zijn team bestudeerden een ander oraal bacterie , Prevotella intermedia voor hetzelfde effect , maar leerde het niet produceren PAD , en had geen invloed op de CIA .
" Tezamen onze resultaten suggereren dat bacteriŽle PAD het mechanistische verband tussen P. gingivalis parodontale infecties en reumatoÔde artritis kunnen vormen , maar dit baanbrekende conclusie zal moeten worden geverifieerd met verder onderzoek , " zei hij .
Potempa zei dat hij hoopvol is deze bevindingen zal een nieuw licht werpen op de behandeling en preventie van RA .
Studies tonen aan dat in vergelijking met de algemene bevolking , mensen met parodontitis een verhoogde prevalentie van RA en parodontitis tenminste twee keer vaker voor bij RA patiŽnten. Ander onderzoek heeft aangetoond dat een P. gingivalis infectie in de mond zal voorafgaan RA en de bacterie de waarschijnlijke schuldige voor aanvang en voortzetting van de auto-immune inflammatoire responsen die optreden in de ziekte .

Printen

 

 

Reacties: