Home / Nieuws / ...

 

Stretchen voor uw hart en tegen diabetes*
Een kleine studie laat zien dat regelmatig passieve strechoefeningen (zie afbeelding) kan zorgen voor een betere bloedsdoorstroming en soepelere bloedvaten, factoren die zorgen voor minder kans op hartproblemen, een beroerte of diabetes.

De studie. (Juli 2020)


Stretching your legs may help prevent diseases such as heart diseases and diabetes
New research published today in the Journal of Physiology shows that 12 weeks of easy-to-administer passive stretching helps improve blood flow by making it easier for your arteries to dilate and decreasing their stiffness.
Passive stretching differs from active stretching in that the former involves an external force (another person or gravity) stretching you, whereas active stretching is performed on your own. The changes they observed in blood vessels could have implications for diseases, including the number one global killer, heart disease.
Researchers at the University of Milan assigned 39 healthy participants of both sexes to two groups. The control group didn't undergo any stretching. The experimental group performed leg stretches 5 times a week for 12 weeks. Researchers evaluated the effect of passive stretching on the blood flow locally and in the upper arm. They found that the arteries in both the lower leg and upper arm had increased blood flow and dilation when stimulated, along with decreased stiffness.
Both of these changes may have implications for diseases such as heart disease, stroke and diabetes as they are characterized by changes in blood flow control, due to an impaired vascular system.
If this study is replicated in patients with vascular disease, it could indicate whether or not this training method could serve as a new drug-free treatment for improving vascular health and reducing disease risk, especially in people with lower mobility.
Moreover, stretching may also be used during hospitalisation or after surgical interventions, in order to preserve the vascular health when patients have low mobility. It can be also performed at home by carers or family members.
Emiliano Ce, an author on the paper said: This new application of stretching is especially relevant in the current pandemic period of increased confinement to our homes, where the possibility of performing beneficial training to improve and prevent heart disease, stroke and other conditions is limited.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het strechen van uw benen kan ziekten zoals hartaandoeningen en diabetes helpen voorkomen
Nieuw onderzoek dat vandaag in het Journal of Physiology is gepubliceerd, toont aan dat 12 weken van eenvoudig toe te dienen passief strekken de bloedstroom verbetert door het gemakkelijker te maken voor uw bloedvaten om te verwijden en hun stijfheid te verminderen.
Passief stretchen verschilt van actief stretchen doordat het eerste een externe kracht (een andere persoon of zwaartekracht) met zich meebrengt die je uitrekt, terwijl actief stretchen alleen wordt uitgevoerd. De veranderingen die ze in bloedvaten hebben waargenomen, kunnen gevolgen hebben voor ziekten, waaronder de nummer ťťn van de wereldwijde doodsoorzaak, hartaandoeningen.
Onderzoekers van de Universiteit van Milaan hebben 39 gezonde deelnemers van beide geslachten aan twee groepen toegewezen. De controlegroep onderging geen rekoefeningen. De experimentele groep voerde gedurende 12 weken 5 keer per week beenstrekkingen uit. Onderzoekers evalueerden het effect van passief strekken op de bloedstroom lokaal en in de bovenarm. Ze ontdekten dat de bloedvaten in zowel het onderbeen als de bovenarm een verhoogde bloedstroom en verwijding hadden wanneer ze werden gestimuleerd, samen met verminderde stijfheid.
Beide veranderingen kunnen gevolgen hebben voor ziekten zoals hartaandoeningen, beroertes en diabetes, aangezien ze worden gekenmerkt door veranderingen in de bloedstroomcontrole als gevolg van een verstoord vaatstelsel.
Als deze studie wordt gerepliceerd bij patiŽnten met vaatziekte, zou dit kunnen aangeven of deze trainingsmethode al dan niet kan dienen als een nieuwe medicijnvrije behandeling voor het verbeteren van de vaatgezondheid en het verminderen van het ziekterisico, vooral bij mensen met een beperkte mobiliteit.
Bovendien kan rekoefening ook worden gebruikt tijdens ziekenhuisopname of na chirurgische ingrepen, om de vasculaire gezondheid te behouden wanneer patiŽnten slecht ter been zijn. Het kan ook thuis worden uitgevoerd door verzorgers of familieleden.
Emiliano Ce, een auteur op het papier zei: Deze nieuwe toepassing van stretchen is vooral relevant in de huidige pandemische periode van toenemende opsluiting bij ons thuis, waar de mogelijkheid om nuttige training uit te voeren om hartaandoeningen, beroertes en andere aandoeningen te verbeteren en te voorkomen beperkt is .