Home / Nieuws / ...

 

Koffie en de ziekte van Parkinson*
Koffiebonen bevatten veel verschillende stoffen waaronder de bekende cafe´ne. Eerdere studies hebben al laten zien dat het drinken van koffie de kans op de ziekte van Parkinson doet verminderen. Uit een nieuwe studie blijkt nu dat cafe´ne samen met de stof EHT, die zich op de schil van koffiebonen bevindt, goed werk kan doen in de bestrijding van de ziekte van Parkinson en ook tegen de daarmee gerelateerde vorm van dementie, de Lewy-body-dementie. Jammer is dat de hoeveelheid EHT per soort koffie kan verschillen en de manier van bereiding, zoals filtreren, de hoeveelheid kan doen afnemen. Nader onderzoek zal hier duidelijkheid over moeten geven.
De studie. (December 2018)Two compounds in coffee may team up to fight Parkinson's
Caffeine plus another compound in coffee beans' waxy coating may protect against brain degeneration
Rutgers scientists have found a compound in coffee that may team up with caffeine to fight Parkinson's disease and Lewy body dementia -- two progressive and currently incurable diseases associated with brain degeneration.
The discovery, recently published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, suggests these two compounds combined may become a therapeutic option to slow brain degeneration.
Lead author M. Maral Mouradian, director of the Rutgers Robert Wood Johnson Medical School Institute for Neurological Therapeutics and William Dow Lovett Professor of Neurology, said prior research has shown that drinking coffee may reduce the risk of developing Parkinson's disease. While caffeine has traditionally been credited as coffee's special protective agent, coffee beans contain more than a thousand other compounds that are less well known.
The Rutgers study focused on a fatty acid derivative of the neurotransmitter serotonin, called EHT (Eicosanoyl-5-hydroxytryptamide), found in the bean's waxy coating. The researchers found that EHT protects the brains of mice against abnormal protein accumulation associated with Parkinson's disease and Lewy body dementia.
In the current research, Mouradian's team asked whether EHT and caffeine could work together for even greater brain protection. They gave mice small doses of caffeine or EHT separately as well as together. Each compound alone was not effective, but when given together they boosted the activity of a catalyst that helps prevent the accumulation of harmful proteins in the brain. This suggests the combination of EHT and caffeine may be able to slow or stop the progression of these diseases. Current treatments address only the symptoms of Parkinson's disease but do not protect against brain degeneration.
Mouradian said further research is needed to determine the proper amounts and ratio of EHT and caffeine required for the protective effect in people.
"EHT is a compound found in various types of coffee but the amount varies. It is important that the appropriate amount and ratio be determined so people don't over-caffeinate themselves, as that can have negative health consequences," she said.
According to the U.S. Department of Health & Human Services, Parkinson's disease is a brain disorder that can lead to shaking, stiffness and difficulty with walking, balance and coordination. Nearly one million people in the United States are living with Parkinson's disease. Lewy body dementia, one of the most common forms of dementia, affects more than one million people in the United States. It causes problems with thinking, behavior, mood, and movement.
Run Yan, Jie Zhang, Hye-Jin Park, Eun S. Park, Stephanie Oh, Haiyan Zheng, Eunsung Junn, Michael Voronkov, Jeffry B. Stock, M. Maral Mouradian. Synergistic neuroprotection by coffee components eicosanoyl-5-hydroxytryptamide and caffeine in models of Parkinson's disease and DLB. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018; 201813365 DOI: 10.1073/pnas.1813365115 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Twee samenstellingen in koffie kunnen samenwerken om Parkinson te bestrijden
Cafe´ne plus een andere verbinding in de wasachtige coating van koffiebonen kan beschermen tegen degeneratie van de hersenen
Wetenschappers van Rutgers hebben een verbinding in koffie gevonden die kan samengaan met cafe´ne om de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie te bestrijden - twee progressieve en op dit moment ongeneeslijke ziekten geassocieerd met hersendegeneratie.
De ontdekking, onlangs gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences, suggereert dat deze twee samenstellingen een therapeutische optie kunnen worden om de degeneratie van de hersenen te vertragen.
Hoofdauteur M. Maral Mouradian, directeur van Rutgers Robert Wood Johnson Medical School Institute for Neurological Therapeutics en William Dow Lovett Professor of Neurology, zei eerder onderzoek heeft aangetoond dat het drinken van koffie het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson kan verminderen. Hoewel cafe´ne van oudsher wordt genoemd als speciale beschermingsmiddel voor koffie, bevatten koffiebonen meer dan duizend andere verbindingen die minder bekend zijn.
Het Rutgers-onderzoek concentreerde zich op een vetzuurderivaat van de neurotransmitter serotonine, genaamd EHT (Eicosanoyl-5-hydroxytryptamide), aangetroffen in de wasachtige coating van de boon. De onderzoekers ontdekten dat EHT de hersenen van muizen beschermt tegen abnormale eiwitophopingen geassocieerd met de ziekte van Parkinson en Lewy body dementie.
In het huidige onderzoek vroeg het team van Mouradian of EHT en cafe´ne kunnen samenwerken voor een nog betere bescherming van de hersenen. Ze gaven muizen zowel kleine als kleine doses cafe´ne of EHT. Elke verbinding alleen was niet effectief, maar wanneer ze samen werden gegeven, stimuleerden ze de activiteit van een katalysator die de accumulatie van schadelijke eiwitten in de hersenen helpt voorkomen. Dit suggereert dat de combinatie van EHT en cafe´ne de progressie van deze ziekten kan vertragen of stoppen. De huidige behandelingen richten zich alleen op de symptomen van de ziekte van Parkinson, maar beschermen niet tegen degeneratie van de hersenen.
Mouradian zei dat verder onderzoek nodig is om de juiste hoeveelheden en verhouding van EHT en cafe´ne te bepalen die nodig zijn voor het beschermende effect bij mensen.
"EHT is een samenstelling die voorkomt in verschillende soorten koffie, maar de hoeveelheid varieert.Het is belangrijk dat de juiste hoeveelheid en de juiste verhouding worden bepaald, zodat mensen zichzelf niet overmatig cafe´neren, omdat dat negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben," zei ze.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Gezondheid en Human Services is de ziekte van Parkinson een hersenstoornis die kan leiden tot trillen, stijfheid en moeite met lopen, evenwicht en co÷rdinatie. Bijna een miljoen mensen in de Verenigde Staten leven met de ziekte van Parkinson. Lewy body dementie, een van de meest voorkomende vormen van dementie, treft meer dan een miljoen mensen in de Verenigde Staten. Het veroorzaakt problemen met denken, gedrag, stemming en beweging.
Run Yan, Jie Zhang, Hye-Jin Park, Eun S. Park, Stephanie Oh, Haiyan Zheng, Eunsung Junn, Michael Voronkov, Jeffry B. Stock, M. Maral Mouradian. Synergetische neuroprotectie door koffiecomponenten eicosanoyl-5-hydroxytryptamide en cafe´ne in modellen van de ziekte van Parkinson en DLB. Proceedings van de National Academy of Sciences, 2018; 201813365 DOI: 10.1073 / pnas.1813365115

Reacties: