Home / Nieuws / ...

 

Bewegen voor gezond hart en darmen*
Dat regelmatig bewegen niet alleen goed is voor uw hart maar ook voor uw darmen wordt maar weer eens aangetoond in een kleine studie onder 38 deelnemers. Op een loopband werd de gezondheid van het hart vastgesteld en in de darmen werd gekeken naar de verhouding goede/slechte darmbacteriŽn. Hoe fitter, hoe gezonder het hart en hoe beter de verhouding was tussen de goede en slechte bacteriŽn in de darmen.
De studie. (Oktober 2018)Healthier hearts equal healthier guts
Study finds gut microbiome related to cardiovascular fitness
It turns out that exercise can do more than slim down your waistline and boost heart health. It might also make what's inside your gut healthier, according to a new study by San Francisco State University.
In this first-of-its-kind study, just published in the International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, recent SF State graduate student Ryan Durk and Assistant Professor of Kinesiology Jimmy Bagley partnered with the SF State Health Equity Research (HER) Lab to test the relationship between gut health and cardiovascular fitness.
Durk (who received his master's degree in kinesiology last December) recruited 20 men and 17 women, mostly from the SF State campus, and tested their cardiovascular fitness on a treadmill. He also assessed their body composition in the lab's BOD POD, an air displacement chamber that determines a person's fat and fat-free mass. Participants kept food logs for seven days and provided stool samples at the end of the week. The HER Lab then extracted DNA to analyze the bacteria composition in the samples. The researchers were investigating the ratio of bacteria called firmicutes to another group, bacteroides, which can be used to gauge overall gut health and composition.
Analysis showed that participants with the best cardiovascular fitness had a higher firmicutes to bacteroides ratio. While most gut bacteria can be beneficial (even bacteroides in some cases), firmicutes bacteria are associated with metabolic byproducts that help prevent bacteria in the gut from leaking into the body. "These metabolic byproducts help strengthen the intestinal lining and help prevent leaky gut syndrome," said Durk. He says this research reinforces the idea of "exercise as medicine."
"When we say that phrase, we think of it as meaning that exercise will help people stay healthier and live longer. But you don't think about your gut bacteria," Durk said. "We now know that exercise is crucial for increasing beneficial bacteria in the gut."
According to Durk, findings from this study and other studies about the gut microbiome could eventually be used to create individual exercise prescriptions to improve gut -- and overall -- health. "We're not there yet," he said, "but this helps create that foundation."
Durk, who returned to SF State last semester as a lecturer in kinesiology, recently presented his research at the American College of Sports Medicine (ACSM) Annual Meeting in Minneapolis.
Ryan P. Durk, Esperanza Castillo, Leticia MŠrquez-MagaŮa, Gregory J. Grosicki, Nicole D. Bolter, C. Matthew Lee, James R. Bagley. Gut Microbiota Composition is Related to Cardiorespiratory Fitness in Healthy Young Adults. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2018; 1 DOI: 10.1123/ijsnem.2018-0024 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gezondere harten gelijk gezondere darmen
Studie vindt darmmicrobioom gerelateerd aan cardiovasculaire conditie
Het blijkt dat sporten meer kan doen dan je taille af te slanken en de gezondheid van je hart te verbeteren. Het maakt misschien ook wat er in je maag zit gezonder, volgens een nieuwe studie van de San Francisco State University.
In deze eerste studie, net gepubliceerd in het International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, hebben recent afgestudeerde student Ryan Durk en assistent-professor in de kinesiologie Jimmy Bagley samengewerkt met het SF State Health Equity Research (HER) Lab om de relatie tussen darmgezondheid en cardiovasculaire conditie te testen.
Durk (die afgelopen december zijn masterdiploma kinesiologie behaalde) rekruteerde 20 mannen en 17 vrouwen, voornamelijk uit de SF State-campus, en testte hun cardiovasculaire conditie op een loopband. Hij beoordeelde ook hun lichaamssamenstelling in de BOD POD van het lab, een luchtverplaatsingskamer die de vet- en vetvrije massa van een persoon bepaalt. Deelnemers hielden zeven dagen lang logboeken bij en verstrekten aan het einde van de week ontlastingsmonsters. Het HER Lab extraheerde vervolgens DNA om de bacteriesamenstelling in de monsters te analyseren. De onderzoekers onderzochten de verhouding van bacteriŽn die firmicutes worden genoemd tot een andere groep, bacteroides, die kunnen worden gebruikt om de algehele darmgezondheid en -samenstelling te meten.
Analyse toonde aan dat deelnemers met de beste cardiovasculaire fitheid een hogere correlatie met de bacteroides hadden. Hoewel de meeste darmbacteriŽn gunstig kunnen zijn (zelfs bacteroÔden in sommige gevallen), worden bacteriŽn geassocieerd met metabolische bijproducten die helpen voorkomen dat bacteriŽn in de darm naar het lichaam lekken. "Deze metabolische bijproducten helpen de darmwand te versterken en helpen het lekke darmsyndroom te voorkomen," zei Durk. Hij zegt dat dit onderzoek het idee van 'bewegen als medicijn' versterkt.
"Als we die uitdrukking zeggen, denken we dat het betekent dat lichaamsbeweging mensen helpt gezonder te blijven en langer te leven, maar je denkt niet aan je darmbacteriŽn," zei Durk. "We weten nu dat lichaamsbeweging cruciaal is voor het verbeteren van de darmflora."
Volgens Durk zouden de resultaten van deze studie en andere studies over het darmmicrobioom uiteindelijk kunnen worden gebruikt om individuele trainingsvoorschriften op te stellen om de darm- en algehele gezondheid te verbeteren. "We zijn er nog niet," zei hij, "maar dit helpt om die basis te creŽren."
Durk, die vorig semester terugkeerde naar SF State als docent kinesiologie, presenteerde onlangs zijn onderzoek op de American College of Sports Medicine (ACSM) jaarvergadering in Minneapolis.
Ryan P. Durk, Esperanza Castillo, Leticia MŠrquez-MagaŮa, Gregory J. Grosicki, Nicole D. Bolter, C. Matthew Lee, James R. Bagley. Gut Microbiota-samenstelling is gerelateerd aan cardiorespiratoire fitheid bij gezonde jonge volwassenen. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2018; 1 DOI: 10.1123 / ijsnem.2018-0024

Reacties: