Home / Nieuws / ...

 

Foliumzuur en ouderen*
Uit eerder onderzoeken was al gebleken dat bij vrouwen van zestig jaar en ouder regelmatige hoge inname van foliumzuur bij hen het immuunsysteem kon doen verzwakken, waardoor ze meer kans hadden op virale infecties en kanker. Daarom een studie met oude muizen om te kijken waarom dat zo is. Muizen kregen of een normale dosis foliumzuur of een hoge dosis in hun voeding. Bij de muizen met de hoge dosis werd veel ongemetaboliseerd foliumzuur in het bloed gevonden, trouwens net zo als eerder in een studie met oudere vrouwen. Bij de muizen met de hoge dosis werd ook een duidelijk lagere activiteit vastgesteld van NK-cellen en het aantal inactieve cellen was ook hoger dan het aantal actieve zodat het lijkt dat er iets niet goed ging met de aanmaak van deze NK-cellen. NK-cellen zijn grote witte bloedcellen die behoren tot het niet-specifieke immuunsysteem en die een rol spelen bij celdoding en gebruikt worden tegen ziekteverwekkers. Meer dan de aanbevolen hoeveelheid foliumzuur (400 mcg/dag) uit de voeding kunnen oudere mensen dus beter niet aanvullen met meer foliumzuur.
De studie.  (Maart 2016)


 

High folic acid intake in aged mice causes a lowered immune response
Previous studies have shown an association between high folic acid intake and a reduction in the immune system defenses needed to fight viral infections and cancer. In a new study in mice published in the Journal of Nutritional Biochemistry, scientists at the Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University (HNRCA) set out to determine if excess folic acid intake caused adverse changes in the immune system.
Their study in aged mice indicates that high folic acid intake causes lowered immune function because natural killer (NK) cells, a particular type of immune cell, are less effective. NK cells are important for defense against viral infections and cancer because they identify and attack infected cells. Impairment in their function may lead to increased susceptibility to certain diseases such as viral infections and cancer. They are particularly important in the elderly because immune system function diminishes with age, making the elderly more susceptible to infections and cancer.
The researchers used an aged mouse model to confirm that the associations previously observed in women over 60 years of age did not occur by chance. They used NK cell cytotoxicity, the ability of NK cells to destroy other cells, as an index of immune function in aged mice and focused on the implications of these findings on the health of an aging population.
Key findings:
∑ The study established a causal relationship between excess folic acid intake and lowered NK cell activity in an aged mouse model.
∑ Mice fed excess folic acid had a high proportion of naive and less effective NK cells compared to mature, active NK cells, suggesting that their development process had been impaired.
In this study, researchers gave a control group of mice a level of folic acid equivalent to the Recommended Daily Allowance (RDA) for humans. A treatment group of mice were given an intake of folic acid 20 times greater than the RDA for humans: while the folic acid dosage consumed by most adults is lower and taken over a longer period of time, a higher dose was used in this study to account for the fact that mice are more efficient in metabolizing folic acid than humans.
Mice fed high folic acid in the treatment group had higher concentrations of unmetabolized folic acid in blood plasma and higher folate concentrations in the spleen when compared to mice in the control group. Importantly, mice in the treatment group were observed to have lowered NK cell activity.
"If we want to optimize the efforts of NK cells to increase resistance to infections, the use of folic acid in some contexts may need to be reassessed. Among older adults, additional research might show that it is important to take supplements only if one has been documented to be folate-deficient," said last author Ligi Paul, Ph.D., nutrition scientist in the Vitamin Metabolism Laboratory at the HNRCA.
The lead author, Hathairat Sawaengsri, M.S., a doctoral student in the biochemical and molecular nutrition program at the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University and a member of the HNRCA Vitamin Metabolism Lab, explained, "Our aim was to look at excess folic acid and its impact on immune function. Taking what we have found in this study, the next step is to determine if excess folic acid actually increases our susceptibility to infections."
These results build upon the findings of a previous study in 2005 by the same lab that found that 78 percent of healthy postmenopausal women had unmetabolized folic acid in their blood plasma, which is indicative of excess folic acid intake. These women had significantly lower NK cell activity. Ligi continued, "The potential role of excess folic acid intake in increasing susceptibility to disease must also be taken into consideration."
According to the National Institute of Health's Office of Dietary Supplements, approximately 35 percent of people in the U.S. consume folic acid in dietary supplements. Some population groups, according to the NIH, are at risk of obtaining excess folate. People aged 50 years and older have the highest total folate intakes; about 5 percent have intakes exceeding the established tolerable upper intake level of 1,000 micrograms per day.
In an effort to reduce the number of babies born with neural tube defects in the U.S., folic acid supplements have been recommended to pregnant women for more than 20 years. These recommendations, along with fortification, have reduced the rate of neural tube defects by as much as 35 percent. The findings of the current study offer a building block in increasing understanding of how folic acid in the diet is metabolized and potential adverse health impacts of excess folic acid in the body over the long-term.
Folate is found in a variety of natural food sources including green and leafy vegetables, beans, eggs, grains and fish. Folic acid is the synthetic form of folate used in vitamin supplements and fortified cereal products. The federal government's 2010 Dietary Guidelines for Americans advises that nutrients are best obtained from foods rather than supplements. The Recommended Daily Allowance is 400 micrograms of dietary folate equivalents, and 600 micrograms for women who are pregnant.
Reference:
1. Hathairat Sawaengsri, Junpeng Wang, Christina Reginaldo, Josiane Steluti, Dayong Wu, Simin Nikbin Meydani, Jacob Selhub, Ligi Paul. High folic acid intake reduces natural killer cell cytotoxicity in aged mice. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2016; DOI: 10.1016/j.jnutbio.2015.12.006 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge inname van PMG in oudere muizen veroorzaakt een verlaagde immuunrespons
Eerdere studies hebben een verband tussen hoge inname van PMG en een verlaging van het immuunsysteem afweer nodig om virale infecties en kanker te bestrijden getoond. In een nieuwe studie bij muizen gepubliceerd in het Journal of Nutritional Biochemistry, wetenschappers van de Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging aan de Tufts University (HNRCA) in te stellen om te bepalen of overmatige inname van foliumzuur veroorzaakt nadelige veranderingen in het immuunsysteem.
Hun studie in oudere muizen geeft aan dat een hoge inname van PMG oorzaken verlaagd immuunsysteem omdat natural killer (NK) cellen, een bepaald type immuuncel, zijn minder effectief. NK-cellen zijn belangrijk voor de verdediging tegen virale infecties en kanker, omdat ze identificeren en aanval geÔnfecteerde cellen. Verslechtering van de functie kan leiden tot verhoogde gevoeligheid voor bepaalde ziekten, zoals virale infecties en kanker. Zij zijn bijzonder belangrijk bij ouderen, omdat het immuunsysteem vermindert met de leeftijd, waardoor ouderen gevoeliger voor infecties en kanker.
De onderzoekers gebruikten een oude muismodel om te bevestigen dat de verenigingen eerder waargenomen bij vrouwen ouder dan 60 jaar deed zich niet door toeval. Ze gebruikten NK-cel cytotoxiciteit, het vermogen van NK cellen om andere cellen te vernietigen, als een index van immuunfunctie bij oudere muizen en gericht op de implicaties van deze bevindingen op de gezondheid van de vergrijzing.
Belangrijkste bevindingen:
∑ De studie werd een oorzakelijk verband tussen overmatige inname van foliumzuur en verlaagde NK cel activiteit in een oude muismodel.
∑ Muizen gevoed overmaat foliumzuur had een groot deel van naÔeve en minder effectief NK-cellen in vergelijking met rijpe, actieve NK-cellen, wat suggereert dat het ontwikkelingsproces aangetast was.
In deze studie, onderzoekers een controlegroep muizen een niveau van foliumzuur overeenkomt met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) voor de mens. Een behandelingsgroep muizen kregen een foliumzuur 20 keer groter dan de RDA voor de mens: terwijl de foliumzuur dosering verbruikt door de meeste volwassenen lager en over een langere periode, werd een hogere dosis in deze studie het feit verklaren dat muizen zijn efficiŽnter bij het metaboliseren foliumzuur dan mensen.
Muizen gevoed hoog foliumzuur in de behandelingsgroep hadden hogere concentraties unmetabolized folinezuur in bloedplasma en foliumzuur hogere concentraties in de milt vergeleken met muizen in de controlegroep. Belangrijker muizen in de behandelde groep werd waargenomen hebben verlaagd NK celactiviteit.
"Als we willen de inspanningen van NK-cellen om de weerstand tegen infecties te verhogen te optimaliseren, het gebruik van foliumzuur in sommige contexten kan nodig zijn om opnieuw worden geŽvalueerd. Bij oudere volwassenen, kunnen aanvullend onderzoek laten zien dat het belangrijk is om supplementen te nemen alleen als men gedocumenteerd aan folaat-deficiŽnt zijn, "zei vorige auteur Ligi Paul, Ph.D., voeding wetenschapper in de vitamine Metabolism Laboratory aan de HNRCA.
De eerste auteur, Hathairat Sawaengsri, MS, een doctoraal student in de biochemische en moleculaire voeding programma op de Friedman School of Science and Nutrition beleid op Tufts University en een lid van de HNRCA Vitamine Metabolisme Lab, legt uit: "Ons doel was om naar te kijken overmaat foliumzuur en het effect ervan op het immuunsysteem. het nemen wat we in deze studie gevonden, is de volgende stap om te bepalen of overmaat foliumzuur daadwerkelijk verhoogt onze gevoeligheid voor infecties. "
Deze resultaten voortbouwen op de bevindingen van een eerdere studie in 2005 door dezelfde lab waaruit blijkt dat 78 procent van de gezonde postmenopauzale vrouwen had ongemetaboliseerd foliumzuur in hun bloed plasma, wat een indicatie is van overtollige foliumzuur. Deze vrouwen hadden significant lagere NK cel activiteit. Ligi voortgezet, "De potentiŽle rol van overtollige foliumzuur in toenemende gevoeligheid voor de ziekte moet rekening worden gehouden. '
Volgens het National Institute of Health Bureau van voedingssupplementen, ongeveer 35 procent van de mensen in de Verenigde Staten consumeren foliumzuur in voedingssupplementen. Bepaalde bevolkingsgroepen volgens de NIH, dreigen verkrijgen overmaat foliumzuur. Mensen van 50 jaar en ouder hebben de hoogste totale folaat inname; ongeveer 5 procent hebben inname van meer dan de vastgestelde aanvaardbare bovengrens van 1000 microgram per dag.
In een poging om het aantal baby's geboren met neurale buisdefecten in de Verenigde Staten te verminderen, hebben foliumzuur supplementen aanbevolen aan zwangere vrouwen voor meer dan 20 jaar. Deze aanbevelingen, samen met versterking, hebben de snelheid van de neurale buisdefecten verminderd met maar liefst 35 procent. De bevindingen van de huidige studie bieden een bouwsteen in het vergroten van inzicht in hoe foliumzuur in het dieet wordt gemetaboliseerd en de potentiŽle schadelijke gevolgen voor de gezondheid van overtollige foliumzuur in het lichaam op de lange termijn.
Foliumzuur wordt gevonden in een verscheidenheid aan natuurlijke voedselbronnen zoals groene bladgroenten, bonen, eieren, granen en vis. Foliumzuur is de synthetische vorm van foliumzuur gebruikt in vitaminesupplementen en verrijkte graanproducten. De federale regering 2010 Dietary Guidelines for Americans adviseert dat voedingsstoffen worden het best verkregen van voedsel in plaats van supplementen. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 400 microgram foliumzuur voedingskundige equivalenten, en 600 microgram voor vrouwen die zwanger zijn.


Printen

 

 

Reacties: