Home / Nieuws / ...

 

Vezels voor goede darmflora en cholesterol*
Uit een kleine studie onder 26 gezonde mensen blijkt dat voeding rijk aan β-glucanen zorgen voor een goede darmflora en een lager cholesterol. β-glucanen zijn oplosbare voedingsvezels die o.m. gevonden worden in volkoren gerst. Twee maanden lang kregen de deelnemers voeding met pasta gemaakt van harde tarwe en volkoren gerst, zodat per dag 3 gram β-glucanen gegeten werden. Na twee manden bleken de goede bacteriŽn in de darmen toegenomen te zijn, de slecht bacteriŽn duidelijk afgenomen te zijn en bleken de waarden slecht cholesterol (LDL) ca. 15% lager te zijn. Verder bleken in de darmen de hoeveelheid korteketenvetzuren, met ontstekingsremmende werking, duidelijk toegenomen te zijn. 
De studie. (November 2015)


 

Beta-glucan-enriched pasta boosts good gut bacteria, reduces bad cholesterol
People fed β-glucan-enriched pasta for two months showed increased populations of beneficial bacteria in their intestinal tracts, and reduced populations of non-beneficial bacteria. They also showed reduced LDL (bad) cholesterol. This work is part of a broad effort to identify potential prebiotics--foods that could encourage the growth of health-promoting bacteria in the gastrointestinal tract. The research is published in Applied and Environmental Microbiology, a journal of the American Society for Microbiology.
β-glucans are healthy fibers that humans cannot digest, but that can be digested by some species of our gut bacteria. They are special types of sugars that are found in the cell walls of certain microbes, as well as in oats and barley. β-glucans are used clinically against diabetes, cancer, and high cholesterol, as well as to boost the immune systems of people whose immunity has been compromised by radiation, chemotherapy, stress, and other conditions.
The investigators hypothesized that by feeding study subjects β-glucan-enriched pasta, they could modify the species composition of the gut bacteria, possibly leading to improved human health, said coauthor Maria De Angelis, PhD, Professor in the Department of Soil, Plant and Food Sciences, University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy.
In the study, the investigators took fecal and blood samples before and after the study subjects spent two months on diet that included β-glucan-enriched pasta. At the study's end, assays of the fecal samples showed a notable increase in beneficial Lactobacilli, and a reduction in Enterobacteriaceae, and other non-beneficial bacteria in subjects' gastrointestinal tracts. The investigators also discovered an unanticipated rise in the concentration of certain short chain fatty acids, 2-methyl-propanoic, acetic, butyric, and propionic acids, bacterial metabolites, for which there is evidence of anti-inflammatory activity.
From the blood samples, the investigators determined that the average LDL cholesterol among the study subjects had fallen from 107.4 to 93.8 MG/DL.
The β-glucan-enriched pasta made from a mixture of 75 percent durum wheat flour and 25 percent whole grain barley flour. The daily dose of pasta, 100 grams, contained 3 grams of barley β-glucans, the recommended daily dose in the US and in Europe.
"These results highlight the influence of fibers and of the Mediterranean diet on gut microbiota, and indirectly on human health," said De Angelis.
Reference:
1. Loreto Gesualdo et al. The role of whole-grain barley o n human fecal microbiota and me tabolome. Applied and Environmental Microbiology, 2015 DOI: 10.1128/AEM.02507-15 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

BŤta-glucaan-verrijkte pasta verhoogt goede darmbacteriŽn, vermindert slechte cholesterol
Mensen gevoed β-glucan-verrijkte pasta voor twee maanden toonde verhoogde populaties van gunstige bacteriŽn in hun darmen, en verminderde de bevolking van niet-nuttige bacteriŽn. Ze toonde ook lagere LDL (slecht) cholesterol. Dit werk is onderdeel van een brede poging om potentiŽle prebiotica identificeren - voedingsmiddelen die de groei van gezondheidsbevorderende bacteriŽn in het maagdarmkanaal kunnen bevorderen. Het onderzoek is gepubliceerd in Applied and Environmental Microbiology, een tijdschrift van de American Society for Microbiology.
β-glucanen zijn gezonde vezels die mensen niet kunnen verteren, maar dat kan worden gedigereerd met een aantal soorten van onze darmbacteriŽn. Dit zijn speciale soorten suikers die zijn gevonden in de celwanden van sommige microben, en in haver en gerst. β-glucanen worden klinisch gebruikt tegen diabetes, kanker, en een hoog cholesterolgehalte, alsook het immuunsysteem van mensen van wie immuniteit is aangetast door bestraling, chemotherapie, stress en andere aandoeningen te stimuleren.
De onderzoekers de hypothese dat door het voeren van proefpersonen β-glucan-verrijkte pasta, konden ze de soortensamenstelling van de darmbacteriŽn, wat mogelijk kan leiden tot een betere gezondheid van de mens te wijzigen, zegt co-auteur Maria De Angelis, PhD, professor in de afdeling van de bodem, planten en Food Sciences, Universiteit van Bari Aldo Moro, Bari, ItaliŽ.
In de studie, de onderzoekers nam fecal en bloedmonsters voor en na de proefpersonen hebben twee maanden dieet dat β-glucan-verrijkte pasta inbegrepen. Aan het einde van de studie, assays van de fecale monsters vertoonden een opmerkelijke toename gunstige Lactobacilli, en een vermindering van Enterobacteriaceae, en andere niet-heilzame bacteriŽn in maagdarmkanaal proefpersonen. De onderzoekers ontdekten ook een onverwachte stijging van de concentratie van bepaalde korte keten vetzuren, 2-methyl-propionzuur, azijnzuur, boterzuur en propionzuur, bacteriŽle metabolieten, waarvoor bewijs van anti-inflammatoire activiteit.
Van de bloedmonsters, de onderzoekers vastgesteld dat de gemiddelde LDL-cholesterol bij de proefpersonen 107,4-93,8 mg / dl was gevallen.
De β-glucan-verrijkte pasta uit een mengsel van meel van harde tarwe 75 procent en 25 procent volkoren gerstemeel. De dagelijkse dosis van pasta, 100 gram, bevat 3 gram gerst β-glucanen, de aanbevolen dagelijkse dosis in de VS en in Europa.
"Deze resultaten benadrukken de invloed van vezels en van het mediterrane dieet op darmflora, en indirect voor de volksgezondheid", aldus De Angelis.


Printen

 

 

Reacties: