Home / Nieuws / ...

 

De voordelen van biologische voeding
De voordelen van biologische voeding Biologisch geteelde groente en fruit zijn gezond, dat is bekend. Naast een hoger gehalte vitaminen en mineralen, bevat het veel meer antioxidanten en andere nuttige plantenstoffen dan gewone teelt. Nu blijkt uit Zweeds onderzoek dat biologische voeding ook nog eens veel minder pesticiden achterlaat in ons lichaam.
Voor het kleinschalige onderzoek van het Zweedse Milieu-instituut (IVL) werd een Zweeds gezin gevolgd. Voor aanvang van het onderzoek at het gezin niet biologisch. Ook in de eerste week van het onderzoek at men zoals vanouds. De eerste urinemonsters werden in deze periode afgenomen en getest op de aanwezigheid van 12 bekende pesticiden. Bij het gezin kwamen 8 pesticiden in het lichaam voor. 
Vervolgens schakelde het gezin volledig over op biologische voeding. De gemiddelde concentratie van pesticiden in het lichaam daalde met een factor 6,7. Vooral de kinderen bleken lagere concentraties te hebben wanneer zij biologisch aten. De concentraties van vrijwel alle pesticiden daalden ook bij de volwassenen, hoewel een enkel pesticide aanwezig bleef.
Tijdens het onderzoek werd het pesticide met de hoogste concentratie aangetroffen bij het jongste kind. Dit was chloormequat chloride (CCC), een stof die gebruikt wordt om graanstengels kort en stevig te houden. Uit het voedingsdagboek blijkt dat het kind meer graanproducten had gegeten zoals pap, brood en pasta dan de andere gezinsleden. Chloormequat chloride is een zwak corrosieve vloeistof die matig toxisch is. In de VS is het pesticide verboden voor voedselgewassen (zelfs voor dieren) maar het mag desondanks door de EU worden gebruikt in de graanbouw.
Voor elk afzonderlijk pesticide ligt de concentratie die in de urine werd gemeten ruim onder de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). Er is echter nog geen methode voorhanden om het gecombineerde effect op de gezondheid te meten van alle gevonden pesticiden samen. 
“Het eten van biologische voeding verlaagt de concentraties van een aantal chemicaliën waaraan we worden blootgesteld in onze voeding. Biologische voeding verkleint daarom het risico op gecombineerde negatieve gezondheidseffecten op de lange termijn”, aldus de onderzoekers. 
Bron Bonusan

De studie. (Augustus 2015)


 


Printen

 

 

Reacties: