Home / Nieuws / ...

 

Inkopen doen? Eet eerst een appel*
In een drietal studies testen onderzoekers aankoopgewoontes van voeding en hoe die verbeterd kunnen worden. Al bekend was dat het kopen van voeding met een lege maag niet leidt tot het inkopen van gezonde voeding integendeel er wordt vaak teveel en niet gezonde voeding gekocht. In een studie kregen de deelnemers voor het shoppen of een gezonde appel, of een koekje of niets. Zij die de appel gegeten hadden bleken 28% meer groenten en fruit te kopen dan zij die het koekje gegeten hadden. Zij die het koekje gegeten hadden bleken ook nog 25% meer groenten en fruit te kopen dan zij die niets gekregen hadden. In de tweede en derde studie werd er virtueel geshopt. Ook nu bleek het eten van de appel aan te zetten tot de aankoop van meer gezonde voeding. Uit de derde studie bleek dat het niet zozeer de gezonde appel zelf is die de voordelen geeft doch de gedachte dat een appel gezond is, want in deze studie kregen de deelnemers vooraf of een glas chocolademelk, met een gezonde vermelding erop, of hetzelfde glas chocolademelk met daarop een minder gezonde vermelding of niets. Zelfs nu bleek dat de shoppers die de chocolademelk met gezonde vermelding gedronken hadden duidelijk meer gezonde voeding aankochten.
De studie. (Juli 2015)


 

An apple a day brings more apples your way
We have all been told not to grocery shop on an empty stomach, but what other tips can help us shop, and consequently eat, healthier? Cornell researchers Aner Tal, PhD and Brian Wansink, PhD (author of Slim by Design: Mindless Eating Solutions for Everyday Life) found that shoppers can be primed to buy more produce when they eat a healthy item before shopping. In fact, their new research, published in Psychology & Marketing, found that individuals who ate an apple sample before shopping bought 25% more fruits and vegetables than those who did not eat a sample!
Tal and Wansink conducted three studies to test their hypothesis that healthy snacks prime shoppers to make healthier food selections. In the first study, 120 shoppers were randomly given an apple sample, a cookie sample or no sample at the start of their shopping trip. The researchers then tracked their purchases and found that those who were given the apple sample bought 28% more fruits and vegetables than those given a cookie sample and 25% more fruits and vegetables than those given no sample. "What this teaches us," Tal explains, "is that having a small healthy snack before shopping can put us in a healthier mindset and steer us towards making better food choices."
In the second and third study, participants shopped virtually. In study two 56 participants were given an actual cookie or apple sample then asked to imagine they were grocery shopping. They were then shown 20 product pairs and directed to select which one they would purchase. Each pair contained one healthy (low-calorie) item and one unhealthy (high-calorie) item. As in the previous study, those who ate the apple opted for healthier items. Interestingly, those who ate a cookie opted for a greater amount of less healthy items. The third study sought to see if just framing a sample as healthy or not influences subsequent shopping behavior. 59 participants were divided randomly into three groups. Group one was given chocolate milk labeled "healthy, wholesome chocolate milk," group two was given the same milk but labeled, "rich, indulgent chocolate milk," and the final group did not receive any milk. All participants were asked to make food selections in a virtual grocery store that contained a variety of healthy (low-calorie) and unhealthy (high-calorie) options. Participants who were given the milk labeled healthy and wholesome selected more healthy foods in the virtual grocery store. This finding indicates that what influences shoppers behavior after consuming a sample is not the actual healthfulness of the sample but its perceived healthfulness.
In conclusion, for consumers, the researchers recommend having a small healthy snack like a piece of fruit before shopping. Not only will it help decrease hunger, it may also nudge you to select healthier items. For grocery stores they recommend leveraging these findings and encouraging people to buy more produce by offering samples of fruits and vegetables to shoppers upon entering the store!
Reference:
1. Aner Tal, Brian Wansink. An Apple a Day Brings More Apples Your Way: Healthy Samples Prime Healthier Choices. Psychology & Marketing, 2015; 32 (5): 575 DOI: 10.1002/mar.20801 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een appel per dag brengt meer appels je weg
We zijn allemaal niet verteld om kruidenierswinkel op een lege maag, maar wat andere tips kunnen helpen ons te winkelen, en dus eten, gezonder? Cornell onderzoekers Aner Tal, PhD en Brian Wansink, PhD (auteur van Slim door Design: Mindless Eating Oplossingen voor het dagelijks leven) vond dat het winkelend publiek kan worden voorbereid om meer producten te kopen als ze een gezond product te eten voordat winkelen. In feite, hun nieuwe onderzoek, gepubliceerd in Psychologie & Marketing, vond dat mensen die voor winkelen een appel monster at kocht 25% meer groenten en fruit dan degenen die niet een monster aten!
Tal en Wansink uitgevoerd drie studies om hun hypothese te testen dat gezonde snacks prime shoppers om gezonder voedsel selecties te maken. In de eerste studie werden 120 shoppers willekeurig gegeven een appel monster, een cookie monster of geen monster bij het begin van hun shopping trip. De onderzoekers vervolgens bijgehouden hun aankopen en vond dat degenen die werden gegeven de appel monster kocht 28% meer groenten en fruit dan die van een cookie monster en 25% meer groenten en fruit dan die geen monster. "Wat dit ons leert," Tal zegt, "is dat het hebben van een kleine gezonde snack voor het winkelen ons kan in een gezondere manier van denken en sturen ons naar het maken van betere voedingskeuzes."
In de tweede en derde studie, de deelnemers gewinkeld virtueel. In de studie werden twee 56 deelnemers krijgen een werkelijke cookie of apple monster vervolgens gevraagd om voorstellen dat ze waren boodschappen. Ze werden vervolgens 20 product paren en gericht om te selecteren welke ze zou kopen. Elk paar bevatte een gezonde (caloriearm) voorwerp en een ongezonde (hoogcalorische) punt. Zoals in de vorige studie, die de appel aten gekozen voor gezonder items. Interessant die een koekje at gekozen voor een grotere hoeveelheid minder gezonde producten. De derde studie gevraagd om te zien of gewoon framing een monster als gezond of niet benvloedt latere koopgedrag. 59 deelnemers werden willekeurig verdeeld in drie groepen. Groep n kreeg chocolademelk label "gezond, gezond chocolademelk," groep twee kreeg dezelfde melk, maar het label, "rijke, toegeeflijke chocolademelk," en de laatste groep geen melk hadden ontvangen. Alle deelnemers werden gevraagd om voedselselecties maken in een virtuele supermarkt die verschillende gezonde (caloriearm) en ongezonde (hoogcalorische) opties bevatten. Deelnemers die werden gegeven de melk label gezond en voedzaam geselecteerde meer gezond voedsel in de virtuele supermarkt. Deze bevinding geeft aan dat wat van invloed shoppers gedrag na het nuttigen van een monster is niet de werkelijke healthfulness van het monster, maar de vermeende healthfulness.
Tot slot, voor de consument, de onderzoekers raden het hebben van een kleine gezonde snack als een stuk fruit voordat winkelen. Niet alleen zal het helpen de honger te verminderen, kan het ook duwen u om gezonder items te selecteren. Voor supermarkten zij aanbevelen gebruik te maken van deze bevindingen en mensen aanmoedigen om meer producten te kopen door het aanbieden van monsters van groenten en fruit om het winkelend publiek bij binnenkomst in de winkel!
Referentie:
1. Aner Tal, Brian Wansink. Een Apple een dag brengt Meer Appels Your Way: Gezond Samples Prime gezondere keuzes. Psychologie & Marketing, 2015; 32 (5): 575 DOI: 10.1002 / mar.20801

Printen

 

 

Reacties: