Home / Nieuws / ...

 

Twee manieren om een pil in te nemen
Het slikken van capsules en tabletten is voor veel patiënten geen sinecure – dat blijkt wel uit de veelvuldige wijzigingen in doseringen en toedieningsvormen die artsen uitschrijven, en uit de therapie-ontrouw (‘non-compliance’). Een Duitse studie, onder leiding van Julia Schiele van de universiteit van Heidelberg, onderzocht daarom de doelmatigheid van 2 recent ontwikkelde manieren om pillen weg te werken: de ‘flesje-watermethode’ en de ‘hoofd-voorovermethode’. Beide technieken zijn ‘opmerkelijk effectief en gemakkelijk over te nemen in de algemene bevolking, inclusief bij patiënten met slikproblemen’, schrijven de onderzoekers (Ann Fam Med. 2014;12:550-2 ). Eerdere studies bleven anekdotisch.
Bij de flesje-watermethode legt de patiënt de pil of capsule op de tong en zet een plastic flesje water aan de mond, de lippen stevig om de opening. Met een slok water, zonder lucht, spoelt de pil naar binnen.

Bij de hoofd-voorovermethode legt de patiënt de pil op de tong en neemt een slokje water, maar slikt pas als de kin naar de borst is gekanteld.
Er waren 151 deelnemers, 62% vrouwen, van 18-85 jaar. Zij kregen placebo’s in alle soorten en maten om in te nemen. Daarna kregen zij de voor hen moeilijkst in te nemen pillen opnieuw voorgelegd, nu met instructies voor de ene dan wel de andere methode.
De 2 technieken vereenvoudigden het slikken van grote en zeer grote tabletten en capsules ‘substantieel’. De methode met het flesje water werd door 89% als relevante verbetering gezien, de hoofd-voorovermethode door 97%. Het lukte de meeste deelnemers de eerste keer, de pillen bleven zelden steken en er was minder sprake van een onplezierig gevoel in de keel. 86% van de deelnemers zei dat hij of zij deze methoden voortaan zou hanteren.

De auteurs menen dat met name de hoofd-voorovermethode ‘algemeen aangeraden zou moeten worden’.
De studie. Grote afbeelding van de methoden.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (December 2014)


 
Printen

 

 

Reacties: