Home / Nieuws / ...

 

Minder vet meer groenten en fruit*
Twee studies laten het belang zien van minder vet in de voeding. De eerste studie laat zien dat vetrijke diëten bijdragen aan onregelmatigheden in de hypothalamusregio van de hersenen, daar waar het vetmetabolisme en het lichaamsgewicht geregeld wordt. De tweede studie laat zien dat pas na 20 jaar een vetarm dieet (20-25% van de dagelijks calorieën) de kans op allerlei aandoeningen duidelijk doet verminderen, voordelen die in de studie na 9 jaar nog niet te zien waren. Twintig jaar lang een vetarm dieet zorgt voor wel 15-35% minder kans om dood te gaan na borstkanker, 13-25% minder kans op diabetes en 15-30% minder kans op hart- en vaatziekte.
De studies
¹ ². (November 2019)


New study confirms the long-term benefits of a low-fat diet
A team led by researchers at Fred Hutchinson Cancer Research Center has identified several women's health benefits from a low-fat diet. The findings, published in the September issue of the Journal of Nutrition, found a low-fat diet commensurate with an increase in fruit, vegetable and grain servings reduced death following breast cancer, slowed diabetes progression and prevented coronary heart disease. 
Dr. Ross Prentice, member of the Cancer Prevention and Biostatistics programs at Fred Hutch and his colleagues in the Women's Health Initiative originally launched the Dietary Modification Trial in 1993. The study involved nearly 49,000 postmenopausal women across the U.S. to test whether a low-fat dietary pattern would reduce the risk of breast and colorectal cancers and coronary heart disease. After nearly nine years of dietary change, they found that the low-fat diet did not significantly impact outcomes for these conditions. However, after longer-term follow-up of nearly 20 years, researchers found significant benefits, derived from modest dietary changes emerged and persisted including:
• A 15-35% reduction in deaths from all-causes following breast cancer 
• A 13-25% reduction in insulin-dependent diabetes 
• A 15-30% reduction in coronary heart disease among 23,000 women without baseline hypertension or prior cardiovascular disease 
"The WHI's Dietary Modification Trial has provided women with nutrition and disease prevention insights for some years," Prentice said. "The latest results support the role of nutrition in overall health, and indicate that low-fat diets rich in fruits, vegetables and grains have health benefits without any observed adverse effects."
Unlike other studies examining the link between diet, cancer and other diseases, WHI investigators designed the study as a long-term, randomized controlled clinical trial to limit bias and establish causal conclusions. Participants made intentional dietary changes resulting from learned integrated concepts about nutrition and behavior, taught by trained nutritionists during the first year and reinforced quarterly for nearly a decade.
"The sheer number of new diets and nutrition trends can be overwhelming to people who simply want to know, 'What should I be eating?'" said Dr. Garnet Anderson, a co-author of the study and senior vice president and director of Fred Hutch's Public Health Sciences Division. She also serves as principal investigator of the Fred Hutch-based WHI Clinical Coordinating Center. "While there are many diets that provide short-term benefits like weight loss, this study scientifically validates the long-term health effects of a low-fat diet." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Nieuwe studie bevestigt de voordelen op de lange termijn van een vetarm dieet
Een team onder leiding van onderzoekers van het Fred Hutchinson Cancer Research Center heeft verschillende gezondheidsvoordelen voor vrouwen geïdentificeerd met een vetarm dieet. De bevindingen, gepubliceerd in het septembernummer van het Journal of Nutrition, vonden een vetarm dieet evenredig met een toename van fruit-, groente- en graanporties verminderde de dood na borstkanker, vertraagde diabetesprogressie en voorkomen hart- en vaatziekten.
Dr. Ross Prentice, lid van de programma's voor kankerpreventie en biostatistiek bij Fred Hutch en zijn collega's van het Women's Health Initiative lanceerden oorspronkelijk de Dietary Modification Trial in 1993. Bij de studie waren bijna 49.000 postmenopauzale vrouwen in de VS betrokken om te testen of een vetarm voedingspatroon zou het risico op borst- en darmkanker en coronaire hartziekten verminderen. Na bijna negen jaar van voedingsverandering, vonden ze dat het vetarme dieet de uitkomsten voor deze aandoeningen niet significant beïnvloedde. Na een follow-up op langere termijn van bijna 20 jaar, vonden onderzoekers echter aanzienlijke voordelen, voortgekomen uit bescheiden voedingsveranderingen en bleven deze bestaan, waaronder:
• Een vermindering van het sterftecijfer met 15-35% door alle oorzaken na borstkanker
• Een vermindering van 13-25% in insulineafhankelijke diabetes
• Een vermindering van 15-30% van de coronaire hartziekte bij 23.000 vrouwen zonder hypertensie bij aanvang of eerdere cardiovasculaire aandoeningen
"De WHI's Dietary Modification Trial heeft vrouwen al enkele jaren voorzien van voedings- en ziektepreventie-inzichten," zei Prentice. "De nieuwste resultaten ondersteunen de rol van voeding in de algehele gezondheid en geven aan dat vetarme diëten die rijk zijn aan fruit, groenten en granen gezondheidsvoordelen hebben zonder waargenomen nadelige effecten."
In tegenstelling tot andere studies die het verband tussen voeding, kanker en andere ziekten onderzoeken, ontwierpen WHI-onderzoekers de studie als een gerandomiseerde, gecontroleerde klinische langetermijnstudie om vooringenomenheid te beperken en causale conclusies te trekken. Deelnemers brachten opzettelijke voedingswijzigingen aan als gevolg van geleerde geïntegreerde concepten over voeding en gedrag, onderwezen door getrainde voedingsdeskundigen tijdens het eerste jaar en driemaandelijks versterkt gedurende bijna een decennium.
"Het grote aantal nieuwe diëten en voedingstrends kan overweldigend zijn voor mensen die gewoon willen weten:" Wat moet ik eten? "" Zei Dr. Garnet Anderson, een co-auteur van de studie en senior vice president en directeur van Fred Hutch's Public Health Sciences Division. Ze dient ook als hoofdonderzoeker van het Fred Hutch-gebaseerde WHI Clinical Coordinating Center. "Hoewel er veel diëten zijn die op korte termijn voordelen bieden, zoals gewichtsverlies, valideert deze studie wetenschappelijk de gezondheidseffecten op lange termijn van een vetarm dieet."