Home / Nieuws / ...

 

Gevogelte tegen borstkanker*
Uit een studie onder 42.000 vrouwen die ruim 7 jaar gevolgd werden blijkt dat het eten van meer gevogelte, zoals kip en minder rood vlees de kans op borstkanker duidelijk doet afnemen. De vrouwen in de studie die het meeste rood vlees aten bleken wel 23% meer kans te hebben op borstkanker dan zij die het minst rood vlees aten. Het eten van gevogelte daarentegen deed de kans op borstkanker met wel 15% verlagen en de kans werd nog kleiner als meer rood vlees vervangen werd door gevogelte.
De studie. (Oktober 2019)


Substituting poultry for red meat may reduce breast cancer risk
Results from a new study suggest that red meat consumption may increase the risk of breast cancer, whereas poultry consumption may be protective against breast cancer risk. The findings are published in the International Journal of Cancer. 
For the study, investigators analyzed information on consumption of different types of meat and meat cooking practices from 42,012 women who were followed for an average of 7.6 years.
During follow-up, 1,536 invasive breast cancers were diagnosed. Increasing consumption of red meat was associated with increased risk of invasive breast cancer: women who consumed the highest amount of red meat had a 23% higher risk compared with women who consumed the lowest amount. Conversely, increasing consumption of poultry was associated with decreased invasive breast cancer risk: women with the highest consumption had a 15% lower risk than those with the lowest consumption. Breast cancer was reduced even further for women who substituted poultry for meat.
The findings did not change when analyses controlled for known breast cancer risk factors or potential confounding factors such as race, socioeconomic status, obesity, physical activity, alcohol consumption, and other dietary factors. No associations were observed for cooking practices or chemicals formed when cooking meat at high temperature.
"Red meat has been identified as a probable carcinogen. Our study adds further evidence that red meat consumption may be associated with increased risk of breast cancer whereas poultry was associated with decreased risk," said senior author Dale P. Sandler, Ph.D., of the National Institute of Environmental Health Sciences. "While the mechanism through which poultry consumption decreases breast cancer risk is not clear, our study does provide evidence that substituting poultry for red meat may be a simple change that can help reduce the incidence of breast cancer." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het vervangen van pluimvee voor rood vlees kan het risico op borstkanker verminderen
Resultaten van een nieuwe studie suggereren dat consumptie van rood vlees het risico op borstkanker kan verhogen, terwijl consumptie van pluimvee mogelijk beschermt tegen het risico op borstkanker. De bevindingen zijn gepubliceerd in het International Journal of Cancer.
Voor het onderzoek analyseerden onderzoekers informatie over de consumptie van verschillende soorten vlees en vleeskookpraktijken van 42.012 vrouwen die gemiddeld 7,6 jaar werden gevolgd.
Tijdens de follow-up werden 1.536 invasieve borstkanker gediagnosticeerd. Toenemende consumptie van rood vlees werd geassocieerd met een verhoogd risico op invasieve borstkanker: vrouwen die de hoogste hoeveelheid rood vlees consumeerden, hadden een 23% hoger risico in vergelijking met vrouwen die de laagste hoeveelheid consumeerden. Omgekeerd ging de toenemende consumptie van pluimvee gepaard met een verminderd invasief risico op borstkanker: vrouwen met de hoogste consumptie hadden een 15% lager risico dan vrouwen met de laagste consumptie. Borstkanker werd nog verder verlaagd voor vrouwen die vlees van pluimvee gebruikten.
De bevindingen veranderden niet wanneer analyses werden gecontroleerd op bekende risicofactoren voor borstkanker of potentiŽle verwarrende factoren zoals ras, sociaal-economische status, obesitas, lichamelijke activiteit, alcoholgebruik en andere voedingsfactoren. Er werden geen associaties waargenomen voor kookmethoden of chemicaliŽn die werden gevormd bij het koken van vlees op hoge temperatuur.
"Rood vlees is geÔdentificeerd als een waarschijnlijke kankerverwekkende stof. Onze studie voegt verder bewijs toe dat rood vleesconsumptie geassocieerd kan zijn met een verhoogd risico op borstkanker, terwijl pluimvee geassocieerd werd met een verlaagd risico," zei senior auteur Dale P. Sandler, Ph.D. van het National Institute of Environmental Health Sciences. "Hoewel het mechanisme waardoor pluimveeconsumptie het risico op borstkanker vermindert, niet duidelijk is, levert ons onderzoek wel aan dat het vervangen van pluimvee door rood vlees een eenvoudige verandering kan zijn die kan helpen de incidentie van borstkanker te verminderen."