Home / Nieuws / ...

 

Meer mediterraan dieet tegen darmkanker*
Uit een Spaanse studie onder ruim 8.000 deelnemers blijkt dat het eten van ontsteking bevorderende voeding de kans op darmkanker en ook borstkanker duidelijk doet verhogen en een voeding rijk aan antioxidanten de kans op darmkanker duidelijk doet afnemen. Ontsteking bevorderende voeding bestaat uit veel bewerkte en geraffineerde producten, rood en bewerkt vlees en veel verzadigde en transvetten. Ontstekingremmende voeding is rijk aan groenten en fruit, volkoren granen, noten en zaden en gezonde vetten als olijfolie, en dat is een meer mediterraan dieet.
De studie
. (Oktober 2019)


An inflammatory diet correlates with colorectal cancer risk
Researchers from the Molecular Mechanisms and Experimental Therapy in Oncology program (Oncobell) of the Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) and the Catalan Institute of Oncology (ICO), together with the Biodonostia Health Research Institute (IIS Biodonostia), among others, have published in Nutrients the results of a multicenter study that unveils a correlation between inflammatory and antioxidant diets and the risk of developing colorectal and breast cancer. Dr. Mireia Obón-Santacana from IDIBELL-ICO is the first author of a research which was led by Dr. Pilar Amiano, principal investigator at IIS Biodonostia, and Dr. Víctor Moreno, head of the colorectal cancer research group at IDIBELL-ICO. Part of the study has been possible thanks to the funding provided by the Spanish Association Against Cancer (AECC).
"We have observed an association between the risk of developing colorectal cancer and the inflammatory potential of the diet. That is, the participants who followed an inflammatory diet had almost twice the risk of developing colorectal cancer, which is the 4th most frequent cancer worldwide," explains Dr. Mireia Obón. "On the other hand, we have not appreciated a significant increase in breast cancer risk. That is why we need to carry out more studies to check if there is really any correlation with other factors," she adds.
An inflammatory diet is usually characterized by the consumption of refined carbohydrates, red and processed meat, and saturated or trans fats. In an antioxidant diet, the consumption of vegetables, legumes, fruits and nuts predominates. "In this study we have focused on the role of diet, and specifically on its inflammatory and antioxidant capacity, as there is evidence that both chronic inflammation and oxidative stress influence the development of these two types of cancer," says Dr. Víctor Moreno.
"Following a pro-inflammatory and pro-oxidant diet is a very important risk factor for colon cancer. The positive part is that this is a modifiable factor and, therefore, it can be changed," underlines Dr. Mireia Obón. "Therefore, in order to prevent such cancers, it is very important to follow the recommendations of official agencies and international agencies. We should reorient our eating habits towards a Mediterranean diet, rich in fruits and vegetables, nuts, whole grains and healthy oils, such as olive oil and move away from a more pro-inflammatory diet," she argues.
What the IDIBELL-ICO researcher suggests is to "implement education strategies created by nutrition and health professionals, so that the general population can follow dietary recommendations and change their habits."
In this new study, scientists have specifically analysed the Spanish population through the Dietary Inflammatory Index (DII) and the Non-Enzymatic Antioxidant Capacity (NEAC), which are two useful and validated tools to estimate the inflammatory and the antioxidant potential of the diet. To carry out the study, 1852 cases of colorectal cancer and 1567 cases of breast cancer were included, together with 3447 and 1487 control cases, respectively. The study drew on data from 12 Spanish provinces.
make a difference: sponsored opportunity 
Obón-Santacana, Romaguera, Gracia-Lavedan, Molinuevo, Molina-Montes, Shivappa, Hebert, Tardón, Castaño-Vinyals, Moratalla, Guinó, Marcos-Gragera, Azpiri, Gil, Olmedo-Requena, Lozano-Lorca, Alguacil, Fernández-Villa, Martín, Molina, Ederra, Moreno-Iribas, Perez, Aragonés, Castello, Huerta, Dierssen-Sotos, Gómez-Acebo, Molina-Barceló, Pollán, Kogevinas, Moreno, Amiano. Dietary Inflammatory Index, Dietary Non-Enzymatic Antioxidant Capacity, and Colorectal and Breast Cancer Risk (MCC-Spain Study). Nutrients, 2019; 11 (6): 1406 DOI: 10.3390/nu11061406 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een ontstekingsdieet correleert met het risico op colorectale kanker
Onderzoekers van het Molecular Mechanisms and Experimental Therapy in Oncology-programma (Oncobell) van het Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) en het Catalan Institute of Oncology (ICO) hebben samen met onder andere het Biodonostia Health Research Institute (IIS Biodonostia) gepubliceerd in Nutrients de resultaten van een multicenteronderzoek dat een verband onthult tussen inflammatoire en antioxidantvoedingen en het risico op het ontwikkelen van colorectale en borstkanker. Dr. Mireia Obón-Santacana van IDIBELL-ICO is de eerste auteur van een onderzoek dat werd geleid door Dr. Pilar Amiano, hoofdonderzoeker bij IIS Biodonostia, en Dr. Víctor Moreno, hoofd van de onderzoeksgroep colorectale kanker bij IDIBELL-ICO. Een deel van het onderzoek was mogelijk dankzij de financiering van de Spaanse vereniging tegen kanker (AECC).
"We hebben een verband vastgesteld tussen het risico op het ontwikkelen van colorectale kanker en het ontstekingspotentieel van het dieet. Dat wil zeggen dat de deelnemers die een ontstekingsdieet volgden, bijna het dubbele risico hadden op het ontwikkelen van colorectale kanker, de op drie na meest voorkomende kanker wereldwijd "legt Dr. Mireia Obón uit. "Anderzijds hebben we een significante toename van het risico op borstkanker niet op prijs gesteld. Daarom moeten we meer onderzoeken uitvoeren om te controleren of er echt een verband is met andere factoren," voegt ze eraan toe.
Een ontstekingsdieet wordt meestal gekenmerkt door de consumptie van geraffineerde koolhydraten, rood en verwerkt vlees en verzadigde of transvetten. In een antioxidantdieet overheerst de consumptie van groenten, peulvruchten, fruit en noten. "In deze studie hebben we ons gericht op de rol van voeding, en met name op de ontstekings- en antioxidantcapaciteit, omdat er aanwijzingen zijn dat zowel chronische ontsteking als oxidatieve stress de ontwikkeling van deze twee soorten kanker beïnvloeden," zegt Dr. Víctor Moreno.
"Het volgen van een pro-inflammatoir en pro-oxidant dieet is een zeer belangrijke risicofactor voor darmkanker. Het positieve deel is dat dit een aanpasbare factor is en daarom kan worden gewijzigd", onderstreept Dr. Mireia Obón. "Daarom is het, om dergelijke kankers te voorkomen, zeer belangrijk om de aanbevelingen van officiële instanties en internationale instanties op te volgen. We moeten onze eetgewoonten heroriënteren op een mediterraan dieet, rijk aan fruit en groenten, noten, volle granen en gezonde oliën, zoals olijfolie en ga weg van een meer ontstekingsremmend dieet, "betoogt ze.
Wat de IDIBELL-ICO-onderzoeker suggereert, is om "onderwijsstrategieën te implementeren die zijn ontwikkeld door voedings- en gezondheidsprofessionals, zodat de algemene bevolking voedingsaanbevelingen kan volgen en hun gewoonten kan veranderen."
In deze nieuwe studie hebben wetenschappers specifiek de Spaanse bevolking geanalyseerd door de Dietary Inflammatory Index (DII) en de Non-Enzymatic Antioxidant Capacity (NEAC), twee nuttige en gevalideerde hulpmiddelen om het ontstekings- en antioxidantpotentieel van het dieet te schatten. Om het onderzoek uit te voeren, werden 1852 gevallen van colorectale kanker en 1567 gevallen van borstkanker opgenomen, samen met respectievelijk 3447 en 1487 controlegevallen. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit 12 Spaanse provincies.
maak een verschil: gesponsorde kans
Obón-Santacana, Romaguera, Gracia-Lavedan, Molinuevo, Molina-Montes, Shivappa, Hebert, Tardón, Castaño-Vinyals, Moratalla, Guinó, Marcos-Gragera, Azpiri, Gil, Olmedo-Requena, Lozano-Lorca, Alguacil, Fernández- Villa, Martín, Molina, Ederra, Moreno-Iribas, Perez, Aragonés, Castello, Huerta, Dierssen-Sotos, Gómez-Acebo, Molina-Barceló, Pollán, Kogevinas, Moreno, Amiano. Dietary Inflammatory Index, Dietary Non-Enzymatic Antioxidant Capacity, and Colorectal and Breast Cancer Risk (MCC-Spain Study). Nutriënten, 2019; 11 (6): 1406 DOI: 10.3390 / nu11061406