Home / Nieuws / ...

 

Gezonde voeding voor beter lezen*
Uit een Finse studie onder 161 kinderen van 6 tot 8 jaar blijkt dat het eten van gezonde voeding belangrijk is voor een betere leesvaardigheid. Gezonde voeding was in deze studie: veel groenten en fruit, vis, volkoren granen, weinig roodvlees, weinig suikers en weinig verzadigde vetten.
De studie en de data. (November 2016)


Healthy diet boosts children's reading skills
A heathy diet is linked to better reading skills in the first three school years, shows a recent study from Finland. Published in the European Journal of Nutrition, the study constitutes part of the Physical Activity and Nutrition in Children Study conducted at the University of Eastern Finland and the First Steps Study conducted at the University of Jyväskylä. 
The study involved 161 children aged 6-8 years old, and followed up on them from the first grade to the third grade in school. The quality of their diet was analysed using food diaries, and their academic skills with the help of standardised tests. The closer the diet followed the Baltic Sea Diet and Finnish nutrition recommendations - i.e. high in vegetables, fruit and berries, fish, whole grain, and unsaturated fats and low in red meat, sugary products, and saturated fat - the healthier it was considered. 
The study showed that children whose diet was rich in vegetables, fruit, berries, whole grain, fish and unsaturated fats, and low in sugary products, did better in tests measuring reading skills than their peers with a poorer diet quality. 
The study also found that the positive associations of diet quality with reading skills in Grades 2 and 3 were independent of reading skills in Grade 1. These results indicate that children with healthier diets improved more in their reading skills from Grade 1 to Grades 2-3 than children with poorer diet quality. 
"Another significant observation is that the associations of diet quality with reading skills were also independent of many confounding factors, such as socio-economic status, physical activity, body adiposity, and physical fitness," says Researcher Eero Haapala, PhD, from the University of Eastern Finland and the University of Jyväskylä. 
Parents, schools, governments and companies can improve the availability of healthy foods
A healthy diet seems to be an important factor in supporting learning and academic performance in children. By making healthy choices every meal, it is possible to promote a healthy diet and enhance diet quality. Parents and schools have an important role in making healthy foods available to children. Furthermore, governments and companies play a key role in promoting the availability and production of healthy foods. 
The study was funded by the Jenny and Antti Wihuri Foundation and the Päivikki and Sakari Sohlberg Foundation. 
Article: Diet quality and academic achievement: a prospective study among primary school children, Eero A. Haapala, Aino-Maija Eloranta, Taisa Venäläinen, Henna Jalkanen, Anna-Maija Poikkeus, Timo Ahonen, Virpi Lindi & Timo A. Lakka, European Journal of Nutrition, doi: 10.1007/s00394-016-1270-5.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gezonde voeding verhoogt kinderen leesvaardigheid
Een heathy dieet is gekoppeld aan een betere leesvaardigheid in de eerste drie schooljaren, toont een recente studie uit Finland. Gepubliceerd in het European Journal of Nutrition, de studie maakt deel uit van de fysieke activiteit en voeding bij kinderen Onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Oost-Finland en de eerste stappen studie uitgevoerd aan de Universiteit van Jyväskylä.
De studie bij 161 kinderen 6-8 jaar oud, en follow-up op hen vanaf het eerste leerjaar van de derde klas op school. De kwaliteit van hun dieet werd geanalyseerd met voedsel dagboeken en hun academische vaardigheden met behulp van gestandaardiseerde tests. Hoe dichter het dieet volgden de Oostzee Dieet en Finse aanbevelingen voeding - dat wil zeggen hoog in groenten, fruit en bessen, vis, volkoren, en onverzadigde vetten en weinig rood vlees, suikerhoudende producten, en verzadigd vet - hoe gezonder het werd beschouwd.
De studie toonde aan dat kinderen van wie de voeding was rijk aan groenten, fruit, bessen, volkoren, vis en onverzadigde vetten, en laag in suikerhoudende producten, beter deed in testen meten leesvaardigheid dan hun leeftijdsgenoten met een slechtere kwaliteit van de voeding.
De studie is ook gebleken dat de positieve associaties van de kwaliteit van de voeding met leesvaardigheid in de rangen 2 en 3 waren onafhankelijk van leesvaardigheid in rang 1. Deze resultaten geven aan dat kinderen met gezondere voeding meer verbeterd in hun leesvaardigheid van rang 1 tot Grades 2-3 dan kinderen met een slechtere kwaliteit van de voeding.
"Een andere belangrijke vaststelling is dat de verenigingen van de kwaliteit van de voeding met leesvaardigheid waren ook onafhankelijk van de vele verstorende factoren, zoals sociaal-economische status, lichamelijke activiteit, body adiposity, en fysieke fitheid," zegt onderzoeker Eero Haapala, PhD, van de Universiteit van Oost-Finland en de Universiteit van Jyväskylä.
Ouders, scholen, overheden en bedrijven kunnen de beschikbaarheid van gezonde voeding te verbeteren
Een gezonde voeding lijkt een belangrijke bijdrage levert aan de leer- en leerprestaties bij kinderen. Door gezonde keuzes elke maaltijd, is het mogelijk om gezond te bevorderen en voedingskwaliteit. Ouders en scholen hebben een belangrijke rol bij het maken van gezonde voeding beschikbaar voor kinderen. Bovendien, overheden en bedrijven spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de beschikbaarheid en de productie van gezonde voedingsmiddelen.
De studie werd gefinancierd door de Jenny en Antti Wihuri Stichting en de Päivikki en Sakari Sohlberg Foundation.


Printen

 

 

Reacties: