Home / Nieuws / ...

 

Mediterraan dieet voor hartpatiŽnten*
Dat een mediterraan dieet goed is voor doorgaans gezonde mensen ter voorkoming van allerlei ziektes is al meermalen aangetoond in deze Italiaanse studie werd nu gekeken naar de mogelijke voordelen van het dieet voor hartpatiŽnten, Uit een groep van ruim 25.000 Italianen werden 1.197 hartpatiŽnten genomen als deelnemers aan de studie en ruim 7 jaar gevolgd. Zij die zich het meeste aan een mediterraan dieet hielden bleken gemiddeld 37% minder kans te hebben om dood te gaan dan zij die zich het minste aan dit dieet hielden. De voordelen kwamen vooral door de meer consumptie van groente en vis en daarna de noten en de olijfolie.

 


(November 2016)


Mediterranean diet associated with lower risk of death in cardiovascular disease patients
The Mediterranean diet is associated with a reduced risk of death in patients with a history of cardiovascular disease, according to results from the observational Moli-sani study presented at ESC Congress 2016. 
"The Mediterranean diet is widely recognised as one of the healthier nutrition habits in the world," said Professor Giovanni de Gaetano, head of the Department of Epidemiology and Prevention at the I.R.C.C.S. Neuromed Institute in Pozzilli, Italy. "In fact, many scientific studies have shown that a traditional Mediterranean lifestyle is associated with a lower risk of various chronic diseases and, more importantly, of death from any cause." 
"But so far research has focused on the general population, which is mainly composed of healthy people," he added. "What happens to people who have already suffered from cardiovascular disease? Is the Mediterranean diet optimal for them too?" 
The answer is yes, according to a study in patients with a history of cardiovascular disease, such as coronary artery disease and stroke. The patients were among the participants enrolled into the Moli-sani project, a prospective epidemiological study that randomly recruited around 25 000 adults living in the Italian region of Molise. 
"Among the participants, we identified 1197 people who reported a history of cardiovascular disease at the time of enrolment into Moli-sani," said Dr Marialaura Bonaccio, lead author of the research. 
Food intake was recorded using the European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) food frequency questionnaire. Adherence to the Mediterranean diet was appraised with a 9-point Mediterranean diet score (MDS). All-cause death was assessed by linkage with data from the office of vital statistics in Molise. 
During a median follow up of 7.3 years there were 208 deaths. A 2-point increase in the MDS was associated with a 21% reduced risk of death after controlling for age, sex, energy intake, egg and potato intake, education, leisure-time physical activity, waist to hip ratio, smoking, hypertension, hypercholesterolaemia, diabetes and cancer at baseline. 
When considered as a 3-level categorical variable, the top category (score 6-9) of adherence to the Mediterranean diet was associated with 37% lower risk of death compared to the bottom category (0-3). 
Professor de Gaetano said: "We found that among those with a higher adherence to the Mediterranean diet, death from any cause was reduced by 37% in comparison to those who poorly adhered to this dietary regime." 
The researchers deepened their investigation by looking at the role played by individual foods that make up Mediterranean diet. "The major contributors to mortality risk reduction were a higher consumption of vegetables, fish, fruits, nuts and monounsaturated fatty acids - that means olive oil," said Dr Bonaccio. 
Professor de Gaetano concluded: "These results prompt us to investigate the mechanism(s) through which the Mediterranean diet may protect against death. This was an observational study so we cannot say that the effect is causal. We expect that dietary effects on mediators common to chronic diseases such as inflammation might result in the reduction of mortality from any cause but further research is needed." 
Abstract: Higher adherence to Mediterranean diet is associated with lower risk of overall mortality in subjects with cardiovascular disease: prospective results from the MOLI-SANI study, presented by Professor Giovanni de Gaetano.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Mediterrane dieet geassocieerd met een lager risico op overlijden bij cardiovasculaire patiŽnten met de ziekte
Het mediterrane dieet is geassocieerd met een verlaagd risico op overlijden bij patiŽnten met een voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten, volgens de resultaten van de observationele Moli-sani studie gepresenteerd op ESC Congres 2016.
"Het mediterrane dieet wordt algemeen erkend als een van de gezondere voedingsgewoonten in de wereld," zei Professor Giovanni de Gaetano, hoofd van de afdeling Epidemiologie en preventie bij de I.R.C.C.S. Neuromed Institute in Pozzilli, ItaliŽ. "In feite zijn veel wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat een traditionele mediterrane levensstijl wordt geassocieerd met een lager risico van verschillende chronische ziekten en vooral van overlijden door welke oorzaak."
"Maar tot nu toe het onderzoek heeft zich gericht op de algemene bevolking, die voornamelijk bestaat uit gezonde mensen", voegde hij eraan toe. "Wat gebeurt er met mensen die al aan hart- en vaatziekten hebben geleden? Is het mediterrane dieet optimaal voor hen ook? '
Het antwoord is ja, volgens een studie bij patiŽnten met een voorgeschiedenis van hart-en vaatziekten, zoals coronaire hartziekten en beroerte. De patiŽnten waren onder de deelnemers ingeschreven in de Moli-sani-project, een prospectieve epidemiologische studie die willekeurig aangeworven ongeveer 25 000 volwassenen in de Italiaanse regio Molise.
"Onder de deelnemers, we 1197 mensen die een geschiedenis van hart- en vaatziekten gemeld op het moment van inschrijving in Moli-sani geÔdentificeerd," zei Dr Marialaura Bonaccio, hoofdauteur van het onderzoek.
Voedselinname werd opgenomen met behulp van de Europese Prospective Investigation in Cancer (EPIC) voedsel frequentie vragenlijst. Naleving van het mediterrane dieet werd beoordeeld met een 9-punts mediterrane dieet score (MDS). Alle oorzaken van de dood werd bepaald door koppeling met de gegevens van het kantoor van vitale statistieken in Molise.
Tijdens een mediane follow-up van 7,3 jaar waren er 208 sterfgevallen. A 2-puntverhoging MDS werd geassocieerd met een 21% lager risico op overlijden na correctie voor leeftijd, geslacht, energieopname, ei en aardappel intake, onderwijs, vrije tijd lichaamsbeweging, taille tot heup ratio, roken, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes en kanker bij baseline.
Wanneer beschouwd als een 3-level categorische variabele, de hoogste categorie (score 6-9) op de naleving van het mediterrane dieet werd geassocieerd met een 37% lager risico op overlijden in vergelijking tot op de bodem categorie (0-3).
Professor de Gaetano zei: "Wij vonden dat onder degenen met een hogere naleving van het mediterrane dieet, overlijden door welke oorzaak was verminderd met 37% in vergelijking met degenen die slecht gehandeld op grond van dit dieet regime."
De onderzoekers verdiept hun onderzoek door te kijken naar de rol van afzonderlijke voedingsmiddelen die deel uitmaken van mediterrane dieet. "De belangrijkste bijdrage aan de sterfte vermindering van het risico een hogere consumptie van groenten, vis, fruit, noten en enkelvoudig onverzadigde vetzuren - dat olijfolie betekent," zei Dr Bonaccio.
Professor de Gaetano concludeerde:. "Deze resultaten voor ons aanleiding om het mechanisme (s) waardoor het mediterrane dieet kan beschermen tegen de dood te onderzoeken Dit was een observationele studie dus we kunnen niet zeggen dat het effect is causale We verwachten dat de voeding effecten op de bemiddelaars vaak voor. chronische ziekten zoals ontsteking kan leiden tot een vermindering van de mortaliteit door welke oorzaak, maar verder onderzoek nodig. "
Samenvatting: Hogere naleving van mediterrane dieet wordt geassocieerd met een lager risico op totale mortaliteit bij patiŽnten met cardiovasculaire aandoeningen: prospectieve resultaten van de MOLI-SANI studie, gepresenteerd door professor Giovanni de Gaetano.


Printen

 

 

Reacties: