Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en psychische problemen*
Uit een Noorse studie blijkt dat voldoende vitamine D belangrijk is bij psychische problemen. Lage bloedwaarden vitamine D, zo blijkt uit de studie geven duidelijk meer negatieve en depressieve symptomen. 
De studie. (Oktober 2016)


Low vitamin D levels are associated with increased negative and depressive symptoms
New research presented at this year's International Early Psychosis Association (IEPA) meeting in Milan, Italy shows that low vitamin D status is associated with increased negative and depressive symptoms in psychotic disorders. The research is by Dr Mari Nerhus, NORMENT Research Centre, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, Norway, and colleagues. 
There are indications that low vitamin D levels are associated with increased disease severity in psychotic disorders. In these new studies, the authors investigated if low vitamin D status was associated with a specific symptom profile and if vitamin D deficiency was associated with cognitive deficits in young people with a psychotic disorder.
The studies recruited patients from in and outpatient clinics, and healthy controls. In the first study the authors included 358 patients with symptoms assessed by tools called the Positive and Negative Syndrome Scale and by the Calgary Depression Scale for Schizophrenia. In the second study the authors included 225 patients and 159 controls assessed by a cognitive test battery including processing speed, verbal learning, verbal memory and executive function tests.
Advanced statistical modelling was performed to enable control for other factors that could influence the results. Low vitamin D levels were found to be significantly associated with increased negative and depressive symptoms after controlling for gender differences, education level, inpatient status or having ethnic minority background. Season of the year for the assessments and having a diagnosis of schizophrenia versus affective psychosis were also included in the analyses. The authors were also able to show an association between vitamin D deficiency and cognitive impairments in processing speed and verbal fluency that remained significant after controlling for patient versus control status, current IQ levels, gender differences and the participants' ethnic background.
The authors conclude: "The associations between low vitamin D levels and increased negative and depressive symptoms, and decreased processing speed and verbal fluency are good arguments for planning large scale randomised controlled studies in target populations, in order to reach conclusions about vitamin D's potential beneficial effect in psychotic disorders."
They are currently running studies investigating potential associations between vitamin D levels and brain structures as measured by magnetic resonance imaging (MRI). 
Provided by International Early Psychosis Association

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lage vitamine D-niveaus worden geassocieerd met een verhoogde negatieve en depressieve symptomen
Nieuw onderzoek gepresenteerd tijdens dit jaar de International Early Psychosis Association (tijdelijke EPO) bijeenkomst in Milaan, ItaliŽ laat zien dat een lage vitamine D-status is geassocieerd met een verhoogde negatieve en depressieve symptomen bij psychotische aandoeningen. Het onderzoek is door Dr. Mari Nerhus, Norment Research Centre, Institute of Clinical Medicine, Universiteit van Oslo, Noorwegen, en collega's.
Er zijn aanwijzingen dat een lage vitamine D-niveaus worden geassocieerd met een verhoogde ernst van de ziekte bij psychotische stoornissen. In deze nieuwe studies, de auteurs onderzocht of lage vitamine D-status is geassocieerd met een specifiek symptoom profiel en als vitamine D-deficiŽntie was geassocieerd met cognitieve stoornissen bij jonge mensen met een psychotische stoornis.
De studies gerekruteerd patiŽnten uit in en poliklinieken, en gezonde controles. In de eerste studie omvatte de auteurs 358 patiŽnten met symptomen beoordeeld door gereedschappen wel de positieve en negatieve Syndrome Scale en door de Calgary Depression Scale voor Schizofrenie. In de tweede studie omvatte de auteurs 225 patiŽnten en 159 controles beoordeeld door een cognitieve testbatterij, inclusief de verwerking snelheid, verbaal leren, verbaal geheugen en uitvoerende functie testen.
Geavanceerde statistische modellen werd uitgevoerd om de controle van andere factoren die de resultaten kunnen beÔnvloeden schakelen. Lage vitamine D-niveaus bleken significant geassocieerd met een verhoogde negatieve en depressieve symptomen na correctie voor verschillen tussen de geslachten, opleidingsniveau, klinische status of met allochtone achtergrond. Jaargetijde voor de beoordelingen en een diagnose van schizofrenie versus affectieve psychose werden ook opgenomen in de analyses. De auteurs waren ook in staat om een verband tussen vitamine D-tekort en cognitieve stoornissen in verwerkingssnelheid en verbale vlotheid die significant blijven na controle voor de patiŽnt versus controle status van de huidige niveaus van de IQ, sekseverschillen en etnische achtergrond van de deelnemers te laten zien.
De auteurs concluderen: "De associaties tussen lage vitamine D-niveaus en verhoogde negatieve en depressieve symptomen en een verminderde snelheid van verwerking en verbale fluency zijn goede argumenten voor het plannen van grootschalige gerandomiseerde gecontroleerde studies in doelgroepen, om conclusies te trekken over vitamine D's potentiŽle gunstige bereiken bewerkstelligen in psychotische stoornissen. "
Ze zijn momenteel onderzoeken naar mogelijke verbanden tussen vitamine D-niveaus en hersenstructuren zoals gemeten door magnetische resonantie imaging (MRI).
Geleverd door International Vroege Psychose Association


Printen

 

 

Reacties: