Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren bij hersenschudding*
Uit een studie blijkt dat supplementen met omega-3 vetzuren na een hersenschudding het herstel flink kunnen verbeteren. De gebruikte hoeveelheden omega-3 vetzuren dienen wel hoog te zijn, de eerste week wel 3x 5 gram/dag en daarna 1of 2x per dag 5 gram. Uit de studie blijkt ook dat deze hoge dosering zonder echte bijwerkingen genomen kan worden.
De studie. (Oktober 2016)


Concussions and brain injury: Can omega-3 intake aid in brain health recovery?
The treatment of concussions and traumatic brain injury (TBI) is a clinical challenge. Clinical studies thus far have failed to identify an effective treatment strategy when a combination of targets controlling aspects of neuroprotection, neuroinflammation, and neuroregeneration is needed. According to emerging science and clinical experience, aggressive intake of omega-3 fatty acids (n-3FA) seems to be beneficial to TBI, concussion, and post-concussion syndrome patients. This research is presented in Concussions, Traumatic Brain Injury, and the Innovative Use of Omega-3s, a review article from the Journal of the American College of Nutrition, official publication of the American College of Nutrition.
Research suggests that early and optimal doses of omega-3 fatty acids (n-3FA) have the potential to improve outcomes from traumatic brain injury. The article reviews preclinical research and cites three brain injury case studies that resulted from a mining accident, a motor vehicle accident, and a drowning accident. Each instance showcased evidence of safety and tolerability, wherein the patients who sustained life-threatening brain injuries recovered brain health with the aid of omega-3 fatty acids (n-3FA).
Growing clinical experience by numerous providers is that the brain needs to be saturated with high doses of n-3FA in order for the brain to have the opportunity to heal. Without an optimal supply of omegas, healing is less likely to happen. It is well recognized that n-3FAs are not a drug and not a cure and every situation is different. Clinically, some patients respond better than others. However, there is no downside to providing optimal levels of nutrition in order to give a patient the best opportunity to regain as much function as possible following a TBI.
Michael D. Lewis. Concussions, Traumatic Brain Injury, and the Innovative Use of Omega-3s. Journal of the American College of Nutrition, 2016; 35 (5): 469 DOI: 10.1080/07315724.2016.1150796 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hersenschudding en hersenletsel: Kan omega-3 inname hulp in gezondheid van de hersenen herstel?
De behandeling van hersenschudding en traumatisch hersenletsel (TBI) is een klinische uitdaging. Klinische studies tot nu toe niet in geslaagd een effectieve behandelingsstrategie identificeren als een combinatie van doelen regelen aspecten van neuroprotectie neuroinflammatie en neuroregeneratie nodig. Volgens de opkomende wetenschap en klinische ervaring, agressieve inname van omega-3-vetzuren (n-3FA) lijkt gunstig voor TBI, een hersenschudding en post-hersenschudding syndroom patiŽnten. Dit onderzoek wordt gepresenteerd in Hersenschudding, traumatisch hersenletsel, en het innovatieve gebruik van Omega-3 vetzuren, een overzichtsartikel van het tijdschrift van de American College of Nutrition, de officiŽle publicatie van de American College of Nutrition.
Onderzoek suggereert dat vroege en optimale doseringen van omega-3 vetzuren (n-3FA) hebben de potentie om resultaten van traumatisch hersenletsel verbeteren. Het artikel bespreekt preklinisch onderzoek en noemt drie hersenletsel case studies die het gevolg is van een mijnbouw-ongeluk, een auto-ongeluk, en een verdrinking. Elk exemplaar toonde bewijs van de veiligheid en verdraagbaarheid, waarbij de patiŽnten die aanhoudende levensbedreigende hersenletsel teruggewonnen gezonde hersenen met behulp van omega-3 vetzuren (n-3FA).
Groeiende klinische verbeteren door verschillende aanbieders is dat de hersenen moet worden verzadigd met hoge dosissen n-3FA zodat de hersenen om de mogelijkheid om te genezen. Zonder een optimale aanvoer van omega's, genezing is minder waarschijnlijk gebeuren. Het is algemeen bekend dat N-3FAs is geen geneesmiddel en geen genezing en elke situatie anders. Klinisch sommige patiŽnten reageren beter dan andere. Er is echter geen nadeel te verschaffen niveaus van de voeding om een patiŽnt de beste mogelijkheid om zoveel functies mogelijk na een TBI weer te geven.


Printen

 

 

Reacties: