Home / Nieuws / ...

 

Visolie bij vetrijke voeding*
Uit een Braziliaanse studie, weliswaar nog met muizen, lijkt het dat een visolie supplement de schadelijke nadelen van vetrijke voeding teniet kan doen. Een vetrijk dieet zorgde voor een veranderd vetmetabolisme waardoor meer gewicht, insulineresistentie en hogere cholesterolwaarden. Een vetrijk dieet aangevuld met visolie, rijk aan omega-3 vetzuren zorgde voor een normaal metabolisme waardoor de schadelijke nadelen achterwege bleven. 
De studie. (Oktober 2016)


Fish oil pills reverse the effects of a fatty diet
Scientists have found that fish oil supplements can reverse the effects of a high fat diet according to a study published in the Journal of Physiology. 
The research from the University of São Paulo shows that giving mice supplement of fish oil prevents or reverses the harmful effects of a high fat diet. This further demonstrates the beneficial properties of fish oil pills, suggesting that they could be effective in preventing obesity and type-2 diabetes in humans.
Fish oil pills are a popular dietary supplement as they have many perceived benefits. A high-fat diet can lead to insulin resistance, weight gain and increased cholesterol, which can lead to obesity and type-2 diabetes. This research reports, for the first time, that consumption of fish oil can prevent and counter the negative effects of a high-fat diet.
The researchers fed mice that had been administered fish oil a high-fat diet for 4 weeks. They then collected and analysed their body fat samples and compared them to mice on a high-fat diet that had not been consuming fish oil. Factors that affect metabolism, fat deposits and insulin resistance were measured.
Professor Maria Isabel Alonso-Vale, Assistant Professor in the Department of Biological Sciences at the Federal University of São Paulo and lead investigator of the study explained, 'Our research suggests that fish oil supplements may be used in addition to other strategies as a preventative measure for insulin resistance and obesity.'
She added, 'However, it is important to note that this research has been performed in mice which may not translate to humans. More research will need to be done so we can have a better understanding of the effect of fish oil in humans.' 
More information: Journal of Physiology, DOI: 10.1113/JP272541 
Provided by The Physiological Society

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Visolie pillen omkeren van de effecten van een vet dieet
Wetenschappers hebben ontdekt dat visoliesupplementen de effecten van een vetrijke voeding kan omkeren volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Physiology.
Het onderzoek van de Universiteit van São Paulo toont aan dat het geven van muizen supplement van visolie voorkomt of keert de schadelijke effecten van een vetrijke dieet. Dit toont verder de gunstige eigenschappen van visolie pillen, suggereert dat ze effectief bij het voorkomen van obesitas en type-2 diabetes bij de mens kunnen zijn.
Visolie pillen zijn een populair voedingssupplement als ze hebben veel waargenomen voordelen. Een vetrijk dieet kan leiden tot insulineresistentie, gewichtstoename en verhoogde cholesterol, wat kan leiden tot obesitas en type-2 diabetes. Deze onderzoeksrapporten, voor het eerst, dat de consumptie van visolie kan voorkomen en tegen de negatieve effecten van een vetrijk dieet.
De onderzoekers gevoede muizen die visolie had een vetrijk dieet gedurende 4 weken toegediend. Vervolgens verzameld en hun lichaamsvet monsters geanalyseerd en vergeleken met muizen op een vetrijk dieet dat niet was consumeren visolie. Factoren die het metabolisme, vet en insulineresistentie invloed werden gemeten.
Professor Maria Isabel Alonso-Vale, universitair docent bij de afdeling Biologische Wetenschappen aan de Federale Universiteit van São Paulo en hoofdonderzoeker van de studie toegelicht, 'Ons onderzoek suggereert dat visolie supplementen kunnen worden gebruikt als aanvulling op andere strategieën als een preventieve maatregel voor insulineresistentie en obesitas. '
Voegde zij 'Het is echter belangrijk op te merken dat dit onderzoek is uitgevoerd bij muizen die niet kunnen vertalen naar de mens. Meer onderzoek moet worden gedaan we een beter begrip van het effect van visolie bij mensen hebben. '
Meer informatie: Journal of Physiology, DOI: 10,1113 / JP272541
Geleverd door de Fysiologische Society


Printen

 

 

Reacties: