Home / Nieuws / ...

 

Overgewicht en kanker*
Uit een langjarige studie onder 74.000 vrouwen blijkt dat niet alleen overgewicht maar ook hoe lang men overgewicht heeft de kans op kanker kan verhogen. Iedere 10 jaar met overgewicht als volwassene geeft volgens de studie 7% meer kans op diverse kankers, 5% meer kans op borstkanker en wel 17% meer kans op baarmoederkanker. Bij zwaar overgewicht zijn de laatste twee cijfers zelfs 8 en 37% meer kans voor iedere 10 jaar met overgewicht.
De studie. (Oktober 2016)


Duration of adulthood overweight, obesity linked to cancer risk in US women
The duration of overweight and obesity in women's adult lives is associated with cancer risk, according to a longitudinal study published in PLOS Medicine. The study, led by Melina Arnold of the International Agency for Research on Cancer (IARC), the specialized cancer agency of the WHO, in Lyon, France, and Professor Hoda Anton-Culver at the University of California, Irvine, uses United States Women's Health Initiative (WHI) data to identify dose-response relationships between duration of high body mass index (BMI) and the risk of developing several types of cancer.
To date, most studies exploring the relationship between excess weight and cancer risk looked at cross-sectional information on overweight and obesity. Using multiple BMI measurements over time from approximately 74,000 women (with over 6,000 cancers diagnosed during the 12.6-year mean follow-up), Arnold and colleagues examined the association between duration of overweight, obesity and cancer risk, taking into account other factors related to obesity, such as physical activity, diet, smoking, hormone use, and diabetes. They found every ten-year increase in adulthood overweight duration was associated with a 7% (95% confidence interval 6%-9%) increase in the risk of all obesity-related cancers, 5% (3%-7%) increase in risk of postmenopausal breast cancer, and 17% (12%-22%) increase in the risk of developing endometrial cancer. After adjusting for the intensity of overweight, these figures rose to 8% (5%-12%) for postmenopausal breast cancer and 37% (29%-46%) for endometrial cancer.
BMI is not an ideal measure for body fat, and the WHI cohort is dominated by non-Hispanic white women. While these aspects of study design limit generalizability of the findings, the large scale of the study and longitudinal BMI data provide compelling evidence that overweight duration is an important risk factor for cancer. The authors state, "[i]f this is true, health care teams should recognize the potential of obesity management in cancer prevention and that excess body weight in women is important to manage regardless of the age of the patient."
Melina Arnold, Luohua Jiang, Marcia L. Stefanick, Karen C. Johnson, Dorothy S. Lane, Erin S. LeBlanc, Ross Prentice, Thomas E. Rohan, Beverly M. Snively, Mara Vitolins, Oleg Zaslavsky, Isabelle Soerjomataram, Hoda Anton-Culver. Duration of Adulthood Overweight, Obesity, and Cancer Risk in the Womenís Health Initiative: A Longitudinal Study from the United States. PLOS Medicine, 2016; 13 (8): e1002081 DOI: 10.1371/journal.pmed.1002081 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Duur van de volwassenheid overgewicht, obesitas in verband met het risico op kanker in de Amerikaanse vrouwen
De duur van overgewicht en obesitas bij vrouwen volwassen leven wordt geassocieerd met risico op kanker, volgens een longitudinale studie gepubliceerd in PLoS Medicine. De studie, geleid door Melina Arnold van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), de gespecialiseerde kanker agentschap van de WHO, in Lyon, Frankrijk, en professor Hoda Anton-Culver aan de University of California, Irvine, maakt gebruik van de Verenigde Staten Women's Health Initiative (WHI) data dosis-respons relaties aan te geven tussen de duur van hoge body mass index (BMI) en het risico op verschillende soorten kanker.
Tot op heden zijn de meeste studies naar de relatie tussen overgewicht en kankerrisico bekeken transversale gegevens over overgewicht en obesitas. Het gebruik van meerdere BMI metingen in de tijd van ongeveer 74.000 vrouwen (met meer dan 6000 kanker gediagnosticeerd tijdens het 12,6-jarig gemiddelde follow-up), Arnold en collega's onderzocht het verband tussen de duur van overgewicht, obesitas en het risico op kanker, rekening houdend met andere factoren die verband houden zwaarlijvigheid, zoals lichamelijke activiteit, voeding, roken, hormoongebruik en diabetes. Zij vonden tien jaar toename volwassenheid overwogen duur was geassocieerd met een 7% (95% betrouwbaarheidsinterval 6% -9%) toename van het risico op obesitas gerelateerde kankers, 5% (3% -7%) toename risico op borstkanker na de menopauze, en 17% (12% -22%) verhoging van het risico op endometriumkanker. Na correctie voor de intensiteit van overgewicht, deze cijfers gestegen tot 8% (5% -12%) voor borstkanker na de menopauze en 37% (29% -46%) voor endometriumkanker.
BMI is geen ideale maat voor lichaamsvet, en de WHI cohort wordt gedomineerd door niet-Spaanse blanke vrouwen. Hoewel deze aspecten van de onderzoeksopzet limiet generaliseerbaarheid van de bevindingen, de grote omvang van het onderzoek en longitudinale BMI gegevens overtuigend bewijs dat overgewicht duur is een belangrijke risicofactor voor kanker. De auteurs staat, "[i] f dit waar, gezondheidszorg teams moeten de mogelijkheden van obesitas management kankerpreventie erkennen en overgewicht bij vrouwen is belangrijk te beheren, ongeacht de leeftijd van de patiŽnt."Printen

 

 

Reacties: