Home / Nieuws / ...

 

Meer voordelen van kaneel*
Kaneel is een kruid dat al duizenden jaren wordt gebruikt niet alleen als smaakmaker doch ook voor een goede gezondheid. Uit een studie, weliswaar met varkens, blijkt dat extra kaneel in de voeding kan zorgen voor betere functies van de spijsvertering in de maag. Bij het verteren van voedsel in de maag wordt CO2 (kooldioxide) gevormd. Kaneel in de voeding zorgt voor minder aanmaak van maagzuur en pepsine waardoor de CO2 productie afneemt waardoor de temperatuur in de maag met wel 2º afkoelt. Het gevolg is een beter functionerende maagwand en een duidelijke verbetering van de gezondheid. Geen wonder ook dat kaneel in warme landen veel gegeten wordt, want behalve dat mensen er zich goed bij voelen ervaren ze ook het verkoelend effect. 
De studie. (Oktober 2016)


The spice of life—cinnamon cools your stomach
Adding cinnamon to your diet can cool your body by up to two degrees, according to research published today. 
And the spice may also contribute to a general improvement in overall health.
The research has been published in the journal Scientific Reports.
Project leader Distinguished Professor Kourosh Kalantar-zadeh, from RMIT's School of Engineering, said the results of the study, which used pigs, seemed to show that cinnamon maintained the integrity of the stomach wall.
"When pigs feed at room temperature, carbon dioxide (CO2) gas increases in their stomach.
"Cinnamon in their food reduces this gas by decreasing the secretion of gastric acid and pepsin from the stomach walls, which in turn cools the pigs' stomachs during digestion.
"When the pigs are hot, they hyperventilate, which reduces CO2 production. With cinnamon treatment, CO2 decreases even further.
"This not only cools the pigs but leads to a significant improvement in their overall health."
Fellow researcher Dr Jian Zhen Ou said: "Altogether cinnamon cooled the stomach by up to 2C.
"No wonder cinnamon is so popular in warm regions as taking it makes people feel better and gives them a feeling of cooling down."
The research is part of a bigger study at RMIT into gut health using swallowable gas sensor capsules or smart pills, developed at the University.
Kalantar-zadeh said gut gases were the by-product of digestion and could provide valuable insights into the functioning and health of the gut.
"Our experiments with pigs and cinnamon show how swallowable gas sensor capsules can help provide new physiological information that will improve our understanding of diet or medicine.
"They are a highly reliable device for monitoring and diagnosing gastrointestinal disorders. They will revolutionise food science as we know it."
Scientists at the University of Melbourne and Monash University also contributed to the paper, entitled "Potential of in vivo real-time gastric gas profiling: a pilot evaluation of heat-stress and modulating dietary cinnamon effect in an animal model." 
Jian Zhen Ou et al. Potential of in vivo real-time gastric gas profiling: a pilot evaluation of heat-stress and modulating dietary cinnamon effect in an animal model, Scientific Reports (2016). DOI: 10.1038/srep33387 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het kruid van het leven, kaneel koelt je maag
kaneel toe te voegen aan uw dieet kan je lichaam af te koelen met maximaal twee graden, zo blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepubliceerd.
En specerijen kan ook bijdragen tot een algemene verbetering van de algehele gezondheid.
Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.
Projectleider Distinguished Professor Kourosh Kalantar-Zadeh, van RMIT School of Engineering, zei dat de resultaten van de studie, die varkens gebruikt, leek aan te tonen dat kaneel handhaafde de integriteit van de maagwand.
"Wanneer de varkens te voeden bij kamertemperatuur, kooldioxide (CO2) gas stijgingen in hun maag.
"Cinnamon in hun voedsel vermindert dit gas door het verlagen van de afscheiding van maagzuur en pepsine van de maagwand, waardoor koelt magen van de varkens tijdens de spijsvertering.
"Als de varkens zijn hot, ze hyperventileren, die CO2-productie verlaagt. Met kaneel behandeling, CO2 daalt nog verder.
"Dit koelt niet alleen de varkens, maar leidt tot een aanzienlijke verbetering van hun algemene gezondheid."
Collega-onderzoeker Dr Jian Zhen Ou zei: "Al met al kaneel gekoeld de maag met maximaal 2C.
"Geen wonder dat kaneel is zo populair in warme gebieden als het nemen van het maakt mensen zich beter voelen en geeft hen een gevoel van afkoeling."
Het onderzoek maakt deel uit van een grotere studie aan RMIT in darmgezondheid gebruik te slikken gas sensor capsules of smart pillen, ontwikkeld aan de Universiteit.
Kalantar-Zadeh genoemde darm gassen waren het bijproduct van de spijsvertering en kan waardevolle inzichten in het functioneren en de gezondheid van de darm verschaffen.
"Onze experimenten met varkens en kaneel laten zien hoe slikken gas sensor capsules kunnen bijdragen tot nieuwe fysiologische informatie die ons begrip van voeding of medicijnen zal verbeteren.
"Ze zijn een zeer betrouwbaar apparaat voor het toezicht op en de diagnose van gastro-intestinale stoornissen. Zij zullen een revolutie voedsel wetenschap zoals wij die kennen."
Van de University of Melbourne en Monash University ook bijgedragen aan het papier, getiteld "Potential of in vivo realtime maag gas profiling: a. Pilootevaluatie van hittestress en modulerende dieet kaneel effect in een diermodel"


Printen

 

 

Reacties: