Home / Nieuws / ...

 

Luchtvervuiling en uw nieren*
Van blootstelling aan luchtvervuiling is bekend dat hierdoor de kans op long- en hartproblemen duidelijk vergroot wordt. Uit een grote Chinese studie blijkt dat nu dat luchtvervuiling ook kan zorgen voor schade aan de nieren in een vorm van IgA nefropathie en membraan nefropathie. Van ruim 71.000 Chinezen uit 282 steden in China werden gedurende 11 jaar nierbiopsiŽn genomen. Gekeken werd naar de hoeveelheid fijnstof in de lucht waar de mensen woonden. Langdurige blootstelling aan meer fijnstof bleek duidelijk de meeste kans te geven op schade aan de nieren. 
De studie. (Augustus 2016)


 

Air pollution linked to increased rates of kidney disease
Regions in China with high levels of fine particulate air pollution have elevated rates of membranous nephropathy
While air pollution is known to cause respiratory and cardiovascular diseases, a new study indicates that it also likely causes damage to the kidneys. The findings, which appear in an upcoming issue of the Journal of the American Society of Nephrology (JASN), call for attention on the role of air pollution in the development of kidney disease in urban areas.
Air pollution has become a serious problem in many cities in China, but the extent of its impact on individuals' health is unclear. To examine how particulate matter in the air is affecting kidney health, a team led by Fan Fan Hou, MD, PhD and Xin Xu, MD, PhD (Southern Medical University, in Guangzhou, China) analyzed data on kidney biopsies taken over 11 years from 71,151 patients from 938 hospitals in 282 cities across China, encompassing all age groups.
On average, the likelihood of developing membranous nephropathy, an immune disorder of the kidneys that can lead to kidney failure, increased 13% annually over the 11-year study period, whereas the proportions of other major kidney conditions remained stable. Regions with high levels of fine particulate air pollution had the highest rates of membranous nephropathy.
"Our primary finding is that the frequency of membranous nephropathy has doubled over the last decade in China. We show that the increase corresponds closely with the regional distribution of particulate air pollution," said Dr. Hou.
Fan Fan Hou, MD, PhD and Xin Xu, MD, PhD et al. Long-Term Exposure to Air Pollution and Increased Risk of Membranous Nephropathy in China. Journal of the American Society of Nephrology, 2016 DOI: 10.1681/ASN.2016010093 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Luchtverontreiniging gekoppeld aan verhoogde tarieven van een nierziekte
Regio's in China met hoge niveaus van luchtverontreiniging door fijne stofdeeltjes zijn de tarieven van de membraneuze nefropathie verhoogd
Terwijl luchtverontreiniging bekend respiratoire en cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken, een nieuwe studie blijkt dat het ook waarschijnlijk veroorzaakt schade aan de nieren. De bevindingen, die in een komende nummer van het tijdschrift van de American Society of Nephrology (JASN) verschijnen, bel voor aandacht voor de rol van luchtverontreiniging in de ontwikkeling van nierziekte in stedelijke gebieden.
Luchtvervuiling is uitgegroeid tot een serieus probleem in veel steden in China, maar de omvang van de impact ervan op de gezondheid van mensen 'is onduidelijk. Om te onderzoeken hoe fijn stof in de lucht van invloed is op de gezondheid van de nieren, een team onder leiding van Fan Fan Hou, MD, PhD en Xin Xu, MD, PhD (Southern Medical University, in Guangzhou, China) analyseerden gegevens over nieren biopten genomen meer dan 11 jaar van 71.151 patiŽnten uit 938 ziekenhuizen in 282 steden in China, die alle leeftijdsgroepen.
Gemiddeld is de kans op het ontwikkelen membraneuze nefropathie, een immuunstoornis van de nieren die kan leiden tot nierfalen, steeg 13% per jaar in de 11-jaar studieperiode, terwijl de verhoudingen van andere belangrijke nieraandoeningen stabiel. Regio's met een hoge mate van luchtverontreiniging door fijne stofdeeltjes had de hoogste tarieven van de membraneuze nefropathie.
"Onze belangrijkste bevinding is dat de frequentie van membraneuze nefropathie de afgelopen tien jaar in China is verdubbeld. We tonen aan dat de verhoging komt overeen nauw samen met de regionale verdeling van fijn stof," zei Dr Hou.


Printen

 

 

Reacties: