Home / Nieuws / ...

 

Plantaardige voeding en diabetes*
Uit een Amerikaanse studie onder ruim 200.000 mensen die ruim 20 jaar gevolgd werden blijkt dat meer plantaardige voeding zorgt voor een duidelijk lagere kans op diabetes type-2. Gemiddeld zorgt meer plantaardige voeding voor 20% minder kans op diabetes. Doch als ook nog eens gezonde plantaardige voeding zoals volkoren, granen, fruit, groenten, noten en bonen en peulen gegeten wordt geeft dat 34% minder kans op diabetes. Let wel op want voeding rijk aan geraffineerde granen en suikerrijke frisdranken zorgt voor een 16% hogere kans op diabetes type-2.
De studie. (Augustus 2016)


 

Healthy plant-based diet linked with substantially lower type 2 diabetes risk
Consuming a plant-based diet--especially one rich in high-quality plant foods such as whole grains, fruits, vegetables, nuts, and legumes--is linked with substantially lower risk of developing type 2 diabetes, according to a new study from Harvard T.H. Chan School of Public Health.
"This study highlights that even moderate dietary changes in the direction of a healthful plant-based diet can play a significant role in the prevention of type 2 diabetes," said Ambika Satija, postdoctoral fellow in the Department of Nutrition, lead author of the study. "These findings provide further evidence to support current dietary recommendations for chronic disease prevention."
The study will be published in PLOS Medicine.
While previous studies have found links between vegetarian diets and improved health outcomes, including reduced risk of type 2 diabetes, this new study is the first to make distinctions between healthy plant-based diets and less healthy ones that include things like sweetened foods and beverages, which may be detrimental for health. The study also considered the effect of including some animal foods in the diet.
The researchers followed more than 200,000 male and female health professionals across the U.S. for more than 20 years who had regularly filled out questionnaires on their diet, lifestyle, medical history, and new disease diagnoses as part of three large long-term studies. The researchers evaluated participants' diets using a plant-based diet index in which they assigned plant-derived foods higher scores and animal-derived foods lower scores.
The study found that high adherence to a plant-based diet that was low in animal foods was associated with a 20% reduced risk of type 2 diabetes compared with low adherence to such a diet. Eating a healthy version of a plant-based diet was linked with a 34% lower diabetes risk, while a less healthy version--including foods such as refined grains, potatoes, and sugar-sweetened beverages--was linked with a 16% increased risk.
Even modestly lowering animal food consumption--for example, from 5-6 servings per day to about 4 servings per day--was linked with lower diabetes incidence, the study found.
"A shift to a dietary pattern higher in healthful plant-based foods, such as vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, and seeds, and lower in animal-based foods, especially red and processed meats, can confer substantial health benefits in reducing risk of type 2 diabetes," said Frank Hu, professor of nutrition and epidemiology at Harvard Chan School and senior author of the study.
The researchers suggested that healthful plant-based diets could be lowering type 2 diabetes risk because such diets are high in fiber, antioxidants, unsaturated fatty acids, and micronutrients such as magnesium, and are low in saturated fat. Healthy plant foods may also be contributing to a healthy gut microbiome, the authors said.
Limitations of the study include possible measurement errors because the data was self-reported, although the authors noted that because the study cumulatively measured diet over time, it reduced such errors. The authors also said that their findings need to be replicated in other populations.
Ambika Satija, Shilpa N. Bhupathiraju, Eric B. Rimm, Donna Spiegelman, Stephanie E. Chiuve, Lea Borgi, Walter C. Willett, JoAnn E. Manson, Qi Sun, Frank B. Hu. Plant-Based Dietary Patterns and Incidence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective Cohort Studies. PLOS Medicine, 2016; 13 (6): e1002039 DOI: 10.1371/journal.pmed.1002039 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gezond plantaardig dieet in verband met aanzienlijk lager risico op type 2 diabetes
Het consumeren van een plantaardig dieet - met name een rijk aan hoogwaardige plantaardige voedingsmiddelen zoals volle granen, fruit, groenten, noten en peulvruchten - is verbonden met een aanzienlijk lager risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes, volgens een nieuwe studie van Harvard TH Chan School of Public Health.
"Deze studie wijst erop dat zelfs de meest gematigde voedingskundige veranderingen in de richting van een gezond plantaardig dieet een belangrijke rol in de preventie van diabetes type 2 kan spelen", aldus Ambika Satija, postdoc bij de afdeling Voeding, hoofdauteur van de studie . "Deze bevindingen verder bewijs om de huidige voedingsaanbevelingen voor de preventie van chronische ziekten te ondersteunen."
De studie zal worden gepubliceerd in PLoS Medicine.
Hoewel eerdere studies banden tussen vegetarische voeding en betere gezondheidsresultaten, met inbegrip van verminderd risico op type 2 diabetes hebben gevonden, deze nieuwe studie is de eerste die onderscheid tussen gezonde plantaardige voeding en minder gezonde degenen die dingen zoals gezoete voedingsmiddelen en dranken onder meer te maken, die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. De studie beschouwd ook het effect van het opnemen van een dier voedsel in het dieet.
De onderzoekers volgden meer dan 200.000 mannelijke en vrouwelijke gezondheidswerkers in heel de Verenigde Staten voor meer dan 20 jaar die regelmatig had ingevuld vragenlijsten over hun dieet, levensstijl, medische geschiedenis, en nieuwe ziekte diagnoses als onderdeel van de drie grote studies op lange termijn. De onderzoekers beoordeeld diŽten deelnemers met behulp van een plantaardig dieet index waarin zij plantaardige voedingsmiddelen hogere scores en dierlijke voedingsmiddelen lagere scores toegekend.
De studie vond dat hechting en een plantaardig dieet dat laag in dierlijk voedsel was geassocieerd met een 20% verlaagd risico van type 2 diabetes in vergelijking met lage hechting aan een dergelijk dieet. Het eten van een gezonde versie van een plantaardig dieet was verbonden met een risico op diabetes 34% lager, terwijl een minder gezonde versie - met inbegrip van levensmiddelen, zoals geraffineerde granen, aardappelen en suiker gezoete dranken - was verbonden met een 16% gestegen risico.
Zelfs bescheiden verlaging van dierlijke voedselconsumptie - bijvoorbeeld, 5-6 porties per dag tot ongeveer 4 porties per dag - is verbonden met een lagere incidentie van diabetes, de studie gevonden.
"Een verschuiving naar een voedingspatroon hoger in gezonde plantaardige voedingsmiddelen, zoals groenten, fruit, volkoren granen, peulvruchten, noten en zaden, en lager in dierlijke voedingsmiddelen op basis van, vooral rood en verwerkt vlees, kan aanzienlijke voordelen voor de gezondheid te verlenen bij het verminderen van het risico van type 2 diabetes, "zei Frank Hu, hoogleraar voeding en epidemiologie aan de Harvard Chan School en senior auteur van de studie.
De onderzoekers gesuggereerd dat gezonde plantaardige voeding kan verlagen van type 2 diabetes risico, omdat dergelijke diŽten zijn rijk aan vezels, antioxidanten, onverzadigde vetzuren en micronutriŽnten zoals magnesium en zijn laag in verzadigd vet. Gezonde plantaardige voedingsmiddelen kan ook bijdragen aan een gezonde darm microbiome, aldus de auteurs.
Beperkingen van de studie omvatten mogelijke meetfouten omdat de gegevens was zelf-gerapporteerde, hoewel de auteurs opgemerkt dat, omdat het onderzoek cumulatief gemeten dieet na verloop van tijd, dat dergelijke fouten verminderd. De auteurs zei ook dat hun bevindingen moeten worden herhaald in andere populaties.

Printen

 

 

Reacties: